De Kraatsvijver te Ede

De Kraatsvijver te Ede

Algemene beschrijving
Coördinaten: 173117, 451153
Grootte: 12000 m2
Maximale diepte: 1.50 meter
Gemiddelde breedte: 30 meter
Watertype: Stadwateren
Opgenomen in: Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren
Naam HSV: Voor Ons Plezier Ede

 

Visrecht
Verhuurder visrecht: Gemeente Ede
Visrecht hengelsportvereniging: Volledig visrecht gehuurd van eigenaar door hsv "Voor Ons Plezier" te Ede.

Huidige ecologie & milieu

Waterplantenbedekking zomer:                         Milieu overig:                         Meest voorkomende vissoorten
Totaal waterplanten: 20%   Doorzicht: <40cm                      
Boven waterplanten: 20%   Bodemsoort: Zand                      
Drijfblad planten: 0%   Baggerlaag: 10 - 25 cm                      
Onderwater planten: 0%   Vismigratie mogelijk: Nee                      
                          Waterberging / overstortlocatie                         Rietvoorn
Viswatertype: Blankvoorn-Brasem viswatertype          
       
       
       
       
        Snoek
       
Sportvisserij                                                  
               
               
                Schubkarper
                 
               
               
Recreatievisser                         Wedstrijd locatie                        
                                                   
Meest gewaardeerd door de sportvisser - Viswater gelegen in woonwijk         Blankvoorn
                        - Belangrijk viswater voor recreatieve bevissing            
                        - Belangrijk water voor het houden van wedstrijden          
                        - Groot karperbestand          
                             
Belangrijkste knelpunten / wensen - Overstortlocatie  
vanuit sportvisserij - Water slecht toegankelijk iv.m. oeverbeplanting           Brasem
  - Wens aanleg visstekken            
  -              
                                                     
Sportvisserij                              
Omschrijving wedstrijdtraject(en)   Viswedstrijdtraject aanwezig (zie reserveringen op www.vooronsplezier.nl)
     
Bijzondere regels: - A.P.V.; Artikel 2.4.25 Nachtvisverbod
  - Het is verboden binnen de bebouwde kom van de gemeente Ede te vissen tussen 22.00 en 06.00 uur.
  - Het is verboden om vis mee te nemen.
  - Beperkt voeren is toegestaan.
  - Het is verboden om te vissen vanaf niet toegankelijke oevers (tussen riet, bomen en struiken) 
  - Het is verboden om Snoek of karper in je bezit, leefnet of ander bewaarmiddel (bewaarzak, of langdurig in recovery sling) te bewaren. Deze soorten moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!
     
Aanwezige voorzieningen:   Aan de zijde van de Witte de Withstraat ligt een vlonder welke bereikbaar is voor de minder valide visser
     
     
Aantal vissers gedurende de dag   Ma. t/m vr. 5 visser                          
in de zomerperiode:   Zat. en Zo. 10 vissers                          
    Top dag 25 vissers                          
                                                     
Visserijbeheer                                
Vissterfte (laatste 5 jaar)   2019 Milde vissterft ivm overstort 
Visuitzettingen (laatste 10 jaar) Geen  
       
       
Visonttrekking   Geen  
Visserijkundig onderzoek    Geen  
Overige bijzonderheden      
                                                     
Wensen/actieplan komende jaren                            
Wensen -   De gemeente meer onderhoud pleegt aan begroeiing in en rond het water
  -   Er rondom de vijver visstekken worden gerealiseerd t.b.v. de georganiseerde hengelsport
  -    
Actieplan -    
  -    
                                                     
Overige bijzonderheden Geen
                                                     
 Mutatiedatum Nov. 2023                            


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.