Voorjaarsvergadering 2016

De datum 28 april jongstleden mochten wij als bestuur u ontvangen tot het bijwonen van onze algemene leden voorjaarsvergadering. Wederom kunnen wij terugzien op een zeer geslaagde en goed bezochte vergadering.

 

Tijdens deze vergadering hebben wij u als bestuur geïnformeerd over alle bestuurlijke zaken voor het lopende jaar alsmede onze toekomstvisie voor de komende jaren. Uw inbreng hierin is voor ons van zeer grote waarde. U bent geïnformeerd over onze toekomstvisie voor de komende jaren, onze waarnemend voorzitter Peter Dorlas had hiervoor een schitterende presentatie gemaakt.

 

U bent geïnformeerd over onze financiële huishouding waarbij onze penningmeester Peter Dorlas een klaterend applaus mocht ontvangen voor zijn inspanningen op dit gebied.

En u bent geïnformeerd over onze bestuurssamenstelling waarbij wij als bestuur helaas afscheid hebben moeten nemen van ons algemeen bestuurslid Peter Berkhout. Namens onze leden en het bestuur bedanken we Peter voor de jaren waarin hij zich heeft ingezet voor de vereninging. Zijn expertise op het gebied van regelgeving heeft de vereniging en het bestuur veel goeds bezorgd. Als nieuw algemeen bestuurslid mochten Gerrit Assink verwelkomen. We wensen hem veel succes binnen zijn nieuwe rol.

Ook U bent nog steeds van harte welkom om een functie binnen ons bestuur te komen vervullen !! De vergadering werd afgesloten met onze welbekende Bingo, in een zeer gezellige atmosfeer werd er weer fanatiek gespeeld en mooie prijzen gewonnen. Een woord van dank aan een ieder die onze algemene ledenvergadering heeft bezocht en deze vergadering tot een succes heeft gemaakt.

Ook wensen wij een ieder die een prijs tijdens onze Bingo mocht ontvangen hiermede veel plezier. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld in samenwerking met onze welbekende hengelsportzaak ’ t Guppy .

Graag tot ziens tot het bijwonen van onze algemene leden najaarsvergadering d.d. 10-11-2016 waarvoor u bij deze van harte bent uitgenodigd.

Uw Secretaris : Cees van der Wal Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.