Naschtvissen Lukkienvijver toegestaan

 

 

 

Secr.: C. Van der Wal
Warande 29 – 6713 RM Ede
tel.: 06 – 51437429
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Nachtvissen Lukkienvijver

 

                                                                                                                                              Ede, juni 2018

Beste vispashouder,

Binnen de gemeente Ede is er in Artikel 2:64a van de Algemene plaatselijke verordening Ede 2012 (APV) bepaalt dat het vissen in een openbaar water binnen de bebouwde kom tussen 22.00 en 06.00 uur verboden is.

De Overkoepeling Hengelsport Ede heeft met burgemeester L.J. Verhulst, onder specifieke voorwaarden en voor een proefperiode van 2 jaar, het mogelijk gemaakt om het nachtvissen in de Lukkienvijver toe te staan.

Uittreksel van het besluit ontheffing nachtvisverbod Lukkienvijver:

………….

 

 

Ontheffing

Aan de leden van visverenigingen die aangesloten zijn bij Overkoepeling Hengelsport Ede en de overige VISpashouders verleen ik ontheffing van het bepaalde in artikel 2.64 a van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede 1012. Deze ontheffing geldt uitsluitend voor de lichtblauw aangegeven Lukkienvijver gelegen aan de Copernicuslaan te Ede en voor een periode van 2 jaar, onder de navolgende voorwaarden:

 

  1. elke vorm van overlast door onnodig lawaai in de vorm van luid praten, muziek, niet gedempte beetverklikkers en andere vormen zijn verboden;
  2. de plekken waar gevist wordt dienen schoon van afval te worden achtergelaten;
  3. het gebruik van schuilmiddel is verboden, tenzij deze bestaat uit een tent van maximaal 3x3 m of een paraplu, al dan niet voorzien van flappen.
       Er mag maximaal een schuilmiddel per visser worden geplaatst;
  4. leden van het bestuur van de vereniging of door het bestuur aangewezen controleurs van de vereniging toezicht houden op deze voorwaarden.

Nadere regels

Aanwijzingen gegeven door ambtenaren van de politie of toezichthouders dienen stipt en onmiddellijk opgevolgd te worden.

Overtreding van de voorwaarden kan intrekking van deze ontheffing tot gevolgen hebben.

…………..

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de VOP zelfstandig vis in de vijver uit te zetten en/of te onttrekken. Om een goed beeld te kunnen krijgen van het Karper bestand in de Lukkienvijver vragen wij u om uw vangsten aan ons door te geven. U kunt uw vangsten en foto’s sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Aan de hand van de bevindingen zal de OHE eind 2018 besluiten of aanpassingen aan het karper bestand gewenst is.

Wij vragen u namens alle leden de voorwaarden vermeld in de ontheffing strikt na te leven. Alleen op deze wijze kan de ontheffing gehandhaafd worden.

Namens het dagelijks bestuur van de VOP,

Uw secretaris

C. van der Wal Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.