O.H.E. zet Vis uit in de van Steenbergvijver en de Proosdijvijver

De visuitzet maakt deel uit van het Vis beheersplan van de O.H.E. (Overkoepeling Hengelsport Ede). Jaarlijks bekijkt de OHE de vangstresultaten van de Edese wateren. Hieruit hebben zij een indicatie van welke soorten en hoeveelheden aan vis er in de betrokken wateren zwemmen.
Ook kijkt de OHE naar de leefbaarheid van de vis en de flora en founa in en langs de wateren om te komen tot een besluit over wel of geen visuitzet. Dit jaar is er gekozen voor visuitzet in de Van Steenbergvijver en de Proosdijvijver. De visuitzet in de van Steenbergvijver was voor rekening van de OHE. Mede dankzij een aanzienlijke financiële injectie van h.s.v. Voor Ons Plezier (VOP) is de visuitzet aan de Proosdijvijver gerealiseerd.

Op 26 november stonden er een aantal mannen in waadpakken, regenbroeken en vislaarzen te trappelen van ongeduld naast de van Steenbergvijver. Ze wachten allemaal op de vrachtwagen van viskwekerij Corten. Deze kwam namelijk kilo’s vis brengen voor de van Steenbergvijver en de Proosdijvijver.

Als de vrachtwagen is gearriveerd, de mannen ingelicht over de gang van zaken en de teilen klaar staan, kan het sjouwen beginnen. De chauffeur van de vrachtwagen schept de vissen in grote teilen die dan door vrijwilligers van hsv Voor Ons Plezier en hsv de Zwarte Schapen naar de waterkant gebracht worden waar de vissen op een schoongemaakte en diepe plek (dit om de vissen niet te beschadigen als ze in het water vallen) in het water los gelaten worden.

De vissen die in de van Steenbergvijver uitgezet worden zijn Blankvoorn, Belgische Brasem, Kruiskarper, Schubkarper en Spiegelkarper. Uiteraard zijn alle uitgezette vissen aalscholverproof. Oftewel te groot om door een aalscholver te worden opgegeten.

Als de van Steenbergvijver eenmaal voorzien is, rijd de vrachtwagen verder naar de Proosdijvijver gevolgd door een stoet vrijwilligers in auto’s en op fietsen. Ook bij deze vijver word weer een goede locatie gezocht om de vissen te water te laten. Hier blijkt ook dat de vrijwilligers tot alles in staat zijn, zelfs het verkeer kunnen ze regelen om ervoor te zorgen dat de vis veilig kan worden over gezet.

Bij deze vijver trekt de visuitzet een hoop bekijks en de aanwezige bestuursleden nemen de tijd om vragen van voorbijgangers te beantwoorden. Ook hier wordt weer Belgische Brasem, Kruiskarper, Schubkarper en Spiegelkarper uitgezet. Alleen waar in de van Steenbergvijver de Spiegelkarpers gemiddeld 500 gram wogen, werden er in de Proosdijvijver ook een aantal vissen van tussen de 2 en 3 kilo uitgezet. Uiteraard lieten de meeste vrijwilligers deze kans niet schieten om met een mooie vis op de foto te gaan.

De uitgezette vis is van erg goede kwaliteit wat bleek uit het dode aantal vissen dat uit de tank van de kweker kwam, dit was er maar liefst 1. En ook in de afgelopen weken zijn nog geen dode vissen aangetroffen tijdens de wekelijkse controle van de vijvers. Tijdens deze controle wordt niet alleen naar dode vissen gezocht, maar wordt ook de kwaliteit van het water bemonsterd om een vissterfte te kunnen voorkomen en ervoor te zorgen dat de uitgezette vissen een gezond visbestand gaan vormen.

Gerrit Assink

  

Kijk voor meer foto's op onze Gallery Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.