Verenigingsnieuws

Vissen en parkeren aan de Slenk in de wijk Kernhem

 

Beste visser,

In de wijk Kernhem word gewerkt aan het aanleggen van nieuwe infrastructuur en nieuwbouw woningen.
Er rijden vrachtwagens met hun zware trailers af en aan om de bouw te verwezenlijken.
Terwijl de bouw in de wijk doorgaat, worden er ook al huizen opgeleverd en sommige zijn inmiddels bewoond.
Om nieuwe bewoners van het bouwverkeer te ontlasten, moeten de vrachtwagens over de bouwweg
rondom De Slenk (water in de wijk Kernhem) naar de bouw toe rijden.
Deze weg zal hoogstwaarschijnlijk worden afgesloten voor overig verkeer.

Hengelsport.
De Slenk is inmiddels een geliefd viswater voor de hengelsport en het vissen word er (tot op heden)
toegestaan.

Read more ...
Coronavirus, en de gevolgen voor de verengingsactiviteiten, vervolg.

 Geachte leden,

Het Coronavirus kent geen grenzen er komen steeds meer besmette mensen bij, de ziekenhuizen krijgen het steeds zwaarder en drukker met alle patiënten.  Het meest zorgwekkend is het aantal mensen dat aan het virus overlijd. Onze gedachte en medeleven gaan uit naar de mensen die hier direct door worden getroffen.

Vragen over het Coronavirus.
Ons bestuur krijgt veel vragen over de aangescherpte maatregenen en het Coronavirus zelf. Wij zijn niet de deskundige die antwoord kunnen geven over het Coronavirus zelf. Voor antwoorden op die vragen verwijzen wij u naar de informatie die via het RIVM te verkrijgen is. De informatie kunt u vinden op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Maatregelen van de overheid.

Afgelopen maandag avond heeft het kabinet aangescherpte maatregelen genomen ter bestrijding en de verspreiding van het Coronavirus onder controle te krijgen. Het is een taak van ons allen om hier serieus mee om te gaan en de maatregelen in acht te nemen.

Wat betekent dit voor de sportvisserij?

Read more ...
Coronavirus, en de gevolgen voor de verengingsactiviteiten.

 

Geachte leden,

Ook hsv VOP is bezorgd over de ontwikkelingen rondom het Goronavirus. Van dag tot dag verandert er veel. Er komen steeds meer gevallen van besmettingen bij, sportvelden gaan op slot en veel in onze omgeving stagneerd. Wij nemen het Geronavirus serieus en hebben ons laten adviseren door NOC*NSF en Sportvissrij Nederland.

Oproep NOC*NSF
NOC*NSF adviseert haar leden om alle clubbijeenkomsten tot en met 31 maart af te gelasten. Het bericht van NOC*NSF kunt u vinden op: https://nocnsf.nl/nieuws

Onze maatregelen

Read more ...

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Edese Hengelsportvereniging ‘’Voor Ons Plezier”.

 

Zoals de naam al aangeeft proberen wij met onze leden op een verantwoorde en aangename wijze gestalte te geven aan de hengelsport. Onze vereniging is aangesloten bij de federatie Midwest Nederland en via die weg bij Sportvisserij Nederland.

 

Lid zijn van HSV ‘Voor Ons Plezier” betekent dat u in 90% van het viswater dat ons land rijk is kunt vissen. Dit wordt u mogelijk gemaakt doordat u met uw lidmaatschap de beschikking krijgt over de visplanner-app of de zogeheten Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

 

Onze vereniging is opgericht in het jaar 1952 en heeft momenteel ruim 1700 leden waaronder veel jeugdleden en participeert in de gemeente Ede met andere hengelsportverenigingen in de vereniging Overkoepeling Hengelsport Ede kortweg OHE.

  

Op onze site vind u veel informatie omtrent de hengelsport en onze activiteiten, heeft u zelf een leuk artikel, mail het naar ons via info@vooronsplezier.nl.

 

Het spreekt voor zich dat een actieve vereniging als de onze geleid wordt door een actief en deskundig bestuur. Mocht u willen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging dan bent u van harte welkom.

 

Tot slot wensen wij u als (toekomstig) lid van HSV “Voor Ons Plezier “ een fijne vistijd toe en vooral goede vangsten.

 

Cees van der Wal Secretaris HSV. V.O.P.

 

 

Volg ons nu ook op Facebook

 

 

 

Sponsoren

Kapsalon J. van der Vliet

 

 

Landelijke lijst Nederlandse Viswateren

Beste vissers. Graag vragen wij aandacht voor iets waar heel veel sportvissers en verenigingen de afgelopen jaren op gewacht hebben, de Visplannerapp. Met deze app op uw smartphone hoeft de sportvisserij niet meer het ‘dikke, zware boekje’ mee te nemen naar de waterkant. Dat is mogelijk door u –als sportvisser- af te melden voor ‘het boekje’. Klik hier www.viswaterlijst.nl om u vandaag nog af te melden. Hoe minder boekjes gedrukt worden hoe beter voor het milieu en de georganiseerde sportvisserij.  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.