Verenigingsnieuws

Afsluiten eiland De Slenk

Nieuwe aanpassingen de Slenk/A30.

Na diverse klachten over overlast, alcoholgebruik, open vuur en rotzooi hebben we helaas een beslissing moeten maken over het vissen aan de Slenk/A30. 
Hierbij willen we aangeven dat we deze keuze met pijn in ons hart hebben moeten maken. In dit geval blijkt ook weer dat de goede onder de kwade moeten lijden.

Na diverse peilingen onder vissers, recreanten en buurtbewoners en na diverse meldingen van overlast hebben we in overleg met Gemeente Ede en Handhaving Ede besloten dat we het volledige middeneiland zullen gaan afsluiten door middel van hekken, een ieder die zich toch begeeft in het afgesloten stuk zal beboet kunnen gaan worden door de overheidsinstanties.

Read more ...
Coronavirus en de gevolgen voor de verengingsactiviteiten, 3e update

 

 

 

 

25 mei 2020

Geachte leden,

Vissen is voor u en ons een gelegenheid om lekker aan de waterkant tot rust te komen en te genieten van de omgeving. Niet alleen het vissen maar ook het recreëren aan de waterkant neemt toe. Als we op momenten met mooi weer bij de vijvers gaan kijken dan zijn veel visstekken bezet en zijn er behoorlijk wat toeschouwers. Het is mooi om te zien dat het vissen de mensen (op gepaste afstand van 1,5m.) bij elkaar brengt.

Vissen op een toegankelijke en schone Visstek


Een gevolg van de hoeveelheid aan recreanten en vissers is dat beschikbare toegankelijke oevers bezet zijn. Sommige vissers gaan tussen de struiken zitten en creëren hiermee een open plek, dit is niet toegestaan. Vissen is alleen toegestaan vanaf open toegankelijke oevers. Zijn de oevers bezet, zoek dan een visstek aan een ander water. 

Read more ...
Coronavirus, en de gevolgen voor de verengingsactiviteiten, 2e update.

Geachte Leden,

Afgelopen weken was het mooi weer en voor vele was binnenblijven geen optie. Mensen wilden graag, rekening houdend met de afstand van 1,5m., naar buiten en genieten van het mooie weer. Dit was te merken aan de waterkant. Vissers die ik tijdens mijn ronde langs de vijvers sprak hadden na jaren de hengels weer uit de schuur gehaald.  Zo ook jonge ouders die samen met hun kinderen zijn gaan vissen en aan de waterkant genoten van alles wat er in de natuur gebeurde. Zo sprak een jongen van 9 jaar mij aan en vertelde dat hij al drie vissen had gevangen maar intussen wees hij naar een paar eenden met acht jonge kuikens. Het was voor mij duidelijk dat hij trots was op zijn vangst maar ook keek naar wat er om hem heen in de natuur gebeurde. Hoe mooi is dat!

Maatregelen van de overheid.

Mede dankzij de naleving van de door de regering genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus neemt de druk op de ziekenhuizen af. De vooruitzichten zijn gunstig, maar we zijn nog lang niet van het coronavirus af. De regering heeft afgelopen dinsdag een versoepeling van de genomen maatregelen aangekondigd waardoor er door de jeugd weer meer in de buitenlucht gesport kan worden. Deze versoepeling treft met name de teamsporten.

Read more ...

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Edese Hengelsportvereniging ‘’Voor Ons Plezier”.

 

Zoals de naam al aangeeft proberen wij met onze leden op een verantwoorde en aangename wijze gestalte te geven aan de hengelsport. Onze vereniging is aangesloten bij de federatie Midwest Nederland en via die weg bij Sportvisserij Nederland.

 

Lid zijn van HSV ‘Voor Ons Plezier” betekent dat u in 90% van het viswater dat ons land rijk is kunt vissen. Dit wordt u mogelijk gemaakt doordat u met uw lidmaatschap de beschikking krijgt over de visplanner-app of de zogeheten Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

 

Onze vereniging is opgericht in het jaar 1952 en heeft momenteel ruim 1700 leden waaronder veel jeugdleden en participeert in de gemeente Ede met andere hengelsportverenigingen in de vereniging Overkoepeling Hengelsport Ede kortweg OHE.

  

Op onze site vind u veel informatie omtrent de hengelsport en onze activiteiten, heeft u zelf een leuk artikel, mail het naar ons via info@vooronsplezier.nl.

 

Het spreekt voor zich dat een actieve vereniging als de onze geleid wordt door een actief en deskundig bestuur. Mocht u willen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging dan bent u van harte welkom.

 

Tot slot wensen wij u als (toekomstig) lid van HSV “Voor Ons Plezier “ een fijne vistijd toe en vooral goede vangsten.

 

Cees van der Wal Secretaris HSV. V.O.P.

 

 

Volg ons nu ook op Facebook

 

 

 

Sponsoren

Kapsalon J. van der Vliet

 

 

Landelijke lijst Nederlandse Viswateren

Beste vissers. Graag vragen wij aandacht voor iets waar heel veel sportvissers en verenigingen de afgelopen jaren op gewacht hebben, de Visplannerapp. Met deze app op uw smartphone hoeft de sportvisserij niet meer het ‘dikke, zware boekje’ mee te nemen naar de waterkant. Dat is mogelijk door u –als sportvisser- af te melden voor ‘het boekje’. Klik hier www.viswaterlijst.nl om u vandaag nog af te melden. Hoe minder boekjes gedrukt worden hoe beter voor het milieu en de georganiseerde sportvisserij.  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.