Data en opgave competitie Z senioren 2023

 Competitie Z senioren voor leden vanaf 15 jaar.

• Kosten € 0,00 per wedstrijd.

• Zaterdagen Loting wedstrijden: 17:30 uur, aanvang wedstrijd 18:15 uur, eindsignaal 21.15 uur.

• Zondagen Loting wedstrijden: 6:45 uur, aanvang wedstrijd 7.30 uur, eindsignaal 11.30 uur.

• Wedstrijdduur: zaterdagen 3 uur, zondagen 4 uur.

• Vervoer op eigen gelegenheid danwel in overleg middels carpoolen.

• Bij deze is er een vrije hengelkeuze toegestaan te weten;

A; Hengel met opwindmeganisme of B; Vaste hengel waarbij de hengellengte in gemeente Ede maximaal 9,5 meter, tuiglengte vrij is danwel de Hengellengte buiten de gemeente Ede maximaal 11,5 meter, tuiglengte vrij is.

• Gevist dient te worden met één hengel, voorzien van een enkelvoudige haak. Er mogen meerdere topsets klaarliggen waarvan er maar een voorzien is van een haak.

• In deze wordt per wedstrijd gevist op gewicht.

• Bij wedstrijden in Ede mag er maximaal 1 kg aangemaakt voer worden gebruikt, overige wateren maximaal 1,5 kg danwel conform reglement visrechthebbende vereniging.

• Deelnameleeftijd is 15 jaar en ouder.

• Per wedstrijd zijn er per vak voor de eerste 3 prijzen aan het einde van de competitie is er voor de eerste drie een beker/troffee.

• Opgave voor deelname kan bij de wedstrijdcommissaris.

• Wedstrijdcommissaris de heer P. Jegerings - 0318846378, of bij Hengelsport-shop De Schub Rozenplein 5 te Ede.

 

Wedstrijd data

Zondag 02 april,  **** De Eem te Baarn bij de keerbocht *

Zaterdag 22 april, Lukkienvijver te Ede

Zaterdag 13 mei, De Slenk te Ede **

Zondag 11 juni, Rijnbrug bij Rhenen*

Zaterdag 24 juni, De Slenk te Ede **

Zondag 9 juli, Rijnbrug bij Rhenen*

Zaterdag 26 augustus, De Kraatsvijver te Ede **

Zondag 03 september, **** De Eem te Baarn bij de keerbocht *

 

* De locaties zijn onder voorbehoud

** Uitsluitend vissen met de vaste hengel toegestaan

**** Tijdens de wedstrijden in Baarn mag met de dobber zinkend met zinklood of voerkorf worden gevist.

Gedurende deze activiteiten worden er foto’s gemaakt welke bestemd zijn voor op de website en de facebook pagina van de vereniging. Voor vragen over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u terecht op www.vooronsplezier.nl. De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen en of letsel van welke aard dan ook, danwel voor de schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van een ieder direct of indirect bij de wedstrijd verbonden. Meedoen aan deze wedstrijd is instemmen met bovenstaande bepalingen.

 



 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.