Data en opgave competitie A senioren 2022

Competitie A senioren voor leden vanaf 15 jaar.

• Kosten;
Gratis voor leden van hsv Voor Ons Plezier.

• Prijzen;
1, per wedstrijd vissen we in twee vakken en er zijn per vak voor de eerste 3 prijzen,
2, voor de eindstand van de competitie is er voor de eerste 3 een prachtige trofee,
3, voor de kampioen de wisselbeker.

• Loting;
1, avondwedstrijden: 17:30 uur, aanvang wedstrijd 18:15 uur,
2, zaterdagwedstrijden: ± 06:45 uur, aanvang wedstrijd 07:30 uur.

Aanvulling wedstrijdreglement;
1, Wedstrijdduur: 3 uur; zaterdags 5 uur,
2, Hengellengte in gemeente Ede maximaal 9,5 meter, tuiglengte vrij,
3, Hengellengte buiten de gemeente Ede maximaal 11,5 meter, tuiglengte vrij,
4, Gevist dient te worden met één hengel, voorzien van een dobber en een enkelvoudige haak,
5, Er mogen meerdere topsets klaarliggen waarvan er maar een voorzien is van een haak,
6, 2 afvallers voor deze competitie (zie punt 23 van het wedstrijdreglement),
7, In deze competitie wordt per wedstrijd gevist op gewicht,
8, Bij alle wedstrijden in Ede mag er maximaal 1 kg aangemaakt voer worden gebruikt,
9, Deelnameleeftijd is 15 jaar en ouder.

• Opgave voor deelname kan bij een van de wedstrijdcommissarissen.
1, De heer Hans Budding - 0683924527,
2, De heer Dick Brehen - 0655740711.

 

Wedstrijd data
1e zaterdag 9 april, *Eem, Keerbocht te Baarn (**De Slenk), A.B. trofee ***
2e maandag 9 mei, Proosdijvijver te Ede
3e maandag 16 mei, *Arkervaart te Nijkerk (**Proosdijvijver), A.B. trofee
4e maandag 30 mei, Proosdijvijver te Ede
5e maandag 13 juni, De Slenk te Ede
6e maandag 27 juni, *Arkervaart te Nijkerk (**Stroombergvijver)
7e zaterdag 2 juli, *Hilversumskanaal te Hilversum (**De Slenk), A.B. troffee ***
8e zaterdag 3 sept., *Proosdijvijver te Ede, A.B. troffee

* De locaties zijn onder voorbehoud (i.v.m. de door de overheid genomen maatregelen omtrent het coronavirus) ** is hiervoor de alternatieve locatie.
*** Tijdens deze wedstrijden mag met de dobber zinkend met zinklood of voerkorf worden gevist.

 

Gedurende deze activiteiten worden er foto’s gemaakt welke bestemd zijn voor op de website en de facebook pagina van de vereniging. Voor vragen over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u terecht op www.vooronsplezier.nl. De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen en of letsel van welke aard dan ook, danwel voor de schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van een ieder direct of indirect bij de wedstrijd verbonden. Meedoen aan deze wedstrijd is instemmen met bovenstaande bepalingen.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.