Voorjaars vergadering 2018

Zoals elk jaar stond er ook dit jaar aan de vooravond van het visseizoen weer een vergadering gepland. De vergadering werd bezocht door zo’n 25 leden.

 

Na het welkom en de mededelingen van de voorzitter a.i. werden de aanwezigen door de secretaris uitgenodigd om eens een blik te komen werpen in de grote hoeveelheid post die de VOP jaarlijks per mail of per post ontvangt.

Daarna gaf de penningmeester een heldere uitleg over het financiële verslag en de balans over 2017 ook kwam de begroting voor voor 2018 aan de orde. Daarna gaf de kascommissie haar volledige goedkeuring over de boekhouding van 2107 en werd een nieuwe kascommissie voor 2018 samengesteld.

Hierna volgde de bestuursverkiezing waarin Peter Dorlas en Cees van der Wal aftredend, maar gelukkig ook herkiesbaar waren. Beide heren werden door de vergadering unaniem herkozen. Ook was er een nieuw lid dat zich beschikbaar had gesteld als algemeen bestuurslid. Korstiaan Karels stelde zich netjes voor aan de vergadering en werd door de vergadering ook unaniem tot bestuurslid gekozen. 

Na de pauze lichte het bestuur de vergadering het een en ander toe over de OHE. Dick Brehen vertelde over de stand van zaken omtrent HSV De Zwarte Schapen. Daarna gaf Peter Dorlas een prachtige presentatie over de vernieuwing van het Proosdijpark, en ging vooral diep in op de impact van de veranderingen op de visstand in de vijver. Hieruit werd het de aanwezigen duidelijk dat de sportvisserij alleen maar baat heeft bij deze veranderingen.

Toen er geen vragen meer waren vanuit de zaal, werd de vergadering afgesloten met de traditionele bingo, waardoor veel leden weer met mooie prijzen, o.a. gesponsord door ZOO&ZO Hengelsport, de deur uitliepen. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.