Nationale opruimdag 2017

Grote schoonmaak,

Op zaterdag 25 maart kwamen vrijwilligers van de vereniging bijeen bij de Kraatsvijver om daar te beginnen met een grote schoonmaakactie. De groep verdeelde zich in kleinere ploegjes. De ene ploeg gewapend met grijptangen en vuilniszakken om de losse zichtbare rommel in het water en langs de waterkant te verzamelen. De andere groep gehesen in waadpakken met een hark in de hand het water in om daar het grotere niet altijd zichtbare afval en in het water belande takken op te sporen. Ook was er een bootje aanwezig om de vrijwilligers die zich in het water bevonden te ondersteunen met de opruimwerkzaamheden. Na de Kraatsvijver is de groep verdergegaan bij de Proosdijvijver, de vijver aan de Reeënlaan in Lunteren en de vijver aan de Kierkamperweg in Bennekom. De opruimactie heeft ongeveer een vrachtwagen aan afval opgeleverd. Een zeer goede en geslaagde opruimactie.

Veel bekijks en tevredenheid van omwonende.

Direct omwonende van de vijvers waar de vrijwilligers aan het werk waren kwamen een praatje maken. Wat gebeurd hier, waar zijn jullie mee bezig, waren de eerste vragen die werden gesteld. De vrijwilligers vertelde enthousiast waar ze mee bezig waren. Het schoonmaken van de vijvers is niet alleen voor ons als hengelsport van groot belang maar ook voor de omwonende en de natuur. Uit gesprekken met de omwonende is er niet alleen lof voor de vrijwilligers maar ook voor de vissers die in het algemeen niet de aangewezen vervuilers zijn. Volgens de omwonende wordt de meeste vervuiling in en rond de vijvers veroorzaakt door vandalen en recreanten die de rommel achter laten (ook al zijn er prullenbakken aanwezig). De schoonmaakactie werd door de omwonende zeer op prijs gesteld.

Grote verzameling. 

Het is onbegrijpbaar wat de groep vrijwilligers allemaal heeft verzameld tijdens hun opruimactie. Het grootste deel van het verzamelde afval bestond uit takken. Niet alleen takken die door de stormen van de bomen af waren gebroken maar ook takken die na snoeiwerkzaamheden in het water terecht zijn gekomen en niet waren verwijderd. Ook hele boomstammen en piketpalen kwamen boven water. Onder de bijzondere voorwerpen vielen onder andere tuinbeelden als een hondje en kabouters, kassaladen, een prullenbak van de gemeente, een bierkratje, een fiets en verschillende kluisjes. Een kluisje was voorzien van meerdere persoonseigendommen. De organisatie heeft deze gelijk door afdeling toezicht op laten halen. Ook is de afdeling toezicht op de hoogte gebracht van locaties waar zich (voor de vrijwilligers niet verwijderbare) objecten bevinden.

Materiaal en middelen.

Om de dag soepel te laten verlopen had de vereniging speciaal voor deze dag meerdere materialen aangeschaft. Voor de herkenbaarheid van de vrijwilligers waren er reflecterende hesjes. Maar wat was er nodig voor de schoonmaakactie zelf? Natuurlijk vuilniszakken maar vooraf was ook bekend dat er veel rommel in het water zou liggen. De mogelijkheid om het water in te kunnen, om deze rotzooi er makkelijker uit te kunnen halen, was bij de organisatie van groot belang. Om ervoor te zorgen dat de vrijwilligers droge voeten zouden houden heeft de vereniging 3 waadpakken aangeschaft. Ook de aanschaf van grijptangen en spanringen om de vuilniszakken open te houden kwam de vrijwilligers goed van pas. Naast de eigen materialen heeft de vereniging ook materialen in bruikleen gekregen van Wencop Hoveniers, onze dank hiervoor. 

Traktatie voor de vrijwilligers.

Tijdens een schoonmaakdag als deze moet de organisatie ook denken aan de inwendige mens. Namens de O.H.E. die deze dag organiseerde, kregen de deelnemers een warme hap uit de snackbar aangeboden. Welverdiend en broodnodig om de calorieën aan te vullen. Als dank voor de deelname aan de Nationale opruimdag kwam ook Sigrid, de organisator van de gemeente Ede, bij de Proosdijvijver kijken en bracht voor iedereen lekkere appeltaart mee. De gemeente en de O.H.E. dank voor de lekkere traktaties.

Vrijwilligers.

Deze grote schoonmaakactie kon niet worden gerealiseerd zonder medewerking van vrijwilligers. Namens de gemeente Ede, omwonende van de vijvers en vereniging willen wij Peter, Joël, Henk, Heleen, Chris, Erick, Hans, Richard, Reinier, Arjan, Chantal, Wim, Rinie, Sharon, Hendrik-Jan en Ria hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage aan een schonere omgeving binnen de gemeente Ede en haar vijvers.

Voor meer foto's klikt u op de bovenstaande foto.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.