Sportforum Ede

Hsv Voor Ons Plezier is aangesloten bij het Sportforum te Ede.

De vereniging zet zich in voor de algehele hengelsport binnen de gemeente Ede. We vissen hierbij in sloten en vijvers welke voor ons dienen als locaties voor de recreatieve en georganiseerde hengelsport. Hiermee zeggen we dat de oevers van sloten en vijvers voor ons vergelijkbaar zijn zoals een voedbalveld voor de voetbalvereniging of een hockeyveld voor een hockeyvereniging.

Het Sportforum met haar aangesloten leden, Sportservice en de gemeente Ede zijn de grondleggers van het sportakkoord. Middels dit sportakkoord zijn er voor verenigingen (door initiatieven aan te dragen) extra mogelijkheden om hun activiteiten (financieel) te kunnen ontplooien. 

Door onze aansluiting bij het Sportforum, welke de belangen van de aangesloten verenigingen behartigd, worden onze sportlocaties onder de aandacht gebracht bij de gemeente Ede. Bij het sportforum dragen wij initiatieven aan ter bevordering van de hengelsport. Hierbij kunt u denken aan het aanleggen van visvriendelijke oevers en visvlonders toegankelijk voor mindervalide. Deze dragen bij aan de veiligheid en toegankelijkheid van de wateren voor de recreatieve en georganiseerde hengelsport.

* Sportforum Ede vertegenwoordigt een groot deel van de georganiseerde sport in de gemeente Ede.

Door samenwerking en goed overleg tussen de verenigingen, behartigen we het overkoepelende belang: Een goed sportbeleid in onze gemeente! Het bestuur overlegt namens alle aangesloten verenigingen met de gemeente. Bijvoorbeeld over sportaccommodaties maar ook over bezuinigingen en subsidies.

De aangesloten sportverenigingen vormen met elkaar het sportpanel. Samen zoeken we naar kansen, tonen we initiatief en laten we weten wat er leeft.

Sportforum zorgt voor de verbinding. Wij staan klaar om het Edese sportleven onder de aandacht te houden.

* Bron Sportforum Ede

Website: https://sportforumede.nl/ Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.