2e Nieuwsbrief voorjaar 2021

Onderwerpen: Afvangen kreeften Proosdijvijver, Werkzaamheden aan de Slenk, Corona en voortgang activiteiten, Nachtvissen en 3e hengel in Ede, Onder de aandacht.

Afvangen kreeften Proosdijvijver

De gemeente Ede is met het waterschap Vallei&Veluwe en hsv Voor Ons Plezier overeengekomen dat er zal worden gestart met het afvangen van kreeften uit de Proosdijvijver. Door de aanwezigheid van een groot aantal fuiken zal het vissen in de Proosdijvijver tussen 14 juni en 12 juli niet toegankelijk voor de hengelsporter. Een beroepsvisser zal in samenwerking met de genoemde organisaties zoveel als mogelijk kreeften proberen af te vangen. Hsv Voor Ons Plezier zal gedurende deze periode regelmatig langs de waterkant te vinden zijn om te assisteren bij de werkzaamheden en controleren op aanwezigheid van hengelsporters.In de Ede-stad van 9 juni zal de gemeente toelichting geven over de aangekondigde werkzaamheden en het tijdelijk sluiten van de vijver.
Door de gemeente is de navolgende vooraankondiging geplaatst op ede.nl/nieuws

 

Bestrijding rivierkreeft Proosdijvijver binnenkort van start

Tijdens onderzoek is gebleken dat de rode Amerikaanse rivierkreeft aanwezig is in de Proosdijvijver. Deze rivierkreeft is een exoot die hier niet thuis hoort. Eerder onderzoek toonde aan dat de populatie nog beheersbaar is, maar dat bestrijding op korte termijn wel noodzakelijk is om schade aan de natuur te voorkomen. Vanaf maandag 14 juni gaat de bestrijding van de aanwezige Amerikaanse rivierkreeft in de Proosdijvijver van start.

Overlast

De Amerikaanse rivierkreeft komt van nature niet voor in Nederland. Ze planten zich heel snel voort. En doordat ze over land kunnen lopen, verspreiden ze zich snel in een groter gebied. Deze kreeften knippen alle planten stuk. Andere dieren kunnen er daardoor niet meer leven en het heeft invloed op hoe de vijver of singel eruitziet. Daarnaast zijn het echte gravers, waardoor de oevers kunnen verzakken.

Bestrijding noodzakelijk

Vooralsnog is de exoot alleen in de Proosdijvijver gevonden. De situatie is op dit moment nog beheersbaar. Als er niks gebeurt, verandert de vijver in een modderpoel. Bestrijding is daarom noodzakelijk. Ook om te voorkomen dat de dieren overlopen naar andere omliggende singels.

Vijver tijdelijk gesloten

Door middel van fuiken worden de kreeften gevangen. Eventuele andere gevangen dieren worden weer in de vijver teruggezet. De bestrijding zal tot ongeveer 12 juli duren. In deze periode is de vijver daarom niet toegankelijk voor visserij of zwemmende honden.

Voor vragen  over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente Ede This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of stuur uw vraag naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bent u getuige van ongeregeldheden, neem dan contact op met de afdeling handhaving tel: 0318-680132

 

Werkzaamheden aan De Slenk

Aan de Noordzijde van De Slenk zijn de meeste huizen inmiddels klaar en opgeleverd. Aan de linkerzijde van het huizenblok is begonnen met de start van de nieuwbouw. Het eiland is in gebruik als opslag ten behoeve van de bouw en is NIET toegankelijk voor derden. Het vissen vanaf het eiland is dan ook NIET toegestaan.

Langs de zijde van de A30 is de verharde weg verwijderd en is de aannemer bezig met de riolering. Om het bouwverkeer mogelijk te maken is er middels betonplaten een tijdelijke weg aangelegd. Deze weg moet op werkdagen tussen 6.00 en 17.00 uur vrij toegankelijk zijn voor bouwverkeer. Het is dan ook niet handig om uw auto op deze weg te parkeren.

Langs de oevers van De Slenk is nog steeds voldoende ruimte om te vissen. Belangrijk is het om rekening te houden met het langsrijdende werkverkeer en uw auto te parkeren op de aangewezen parkeergelegenheden. Denk niet alleen aan het vissen maar aan ook de veiligheid van u en uw medegebruikers.

Wij stellen het nog steeds op prijs dat u uw visstek na het vissen schoon achterlaat.

 

Corona en voortgang activiteiten

Er worden nu snel steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Bovendien stijgt het aantal mensen dat wordt gevaccineerd hard. Daarom maakte het kabinet in de persconferentie van 28 mei bekend dat stap 3 van het openingsplan vanaf 5 juni ingaat.De wedstrijdsport op nationaal niveau speelt hier echter geen rol in.
In de derde stap van het openingsplan zitten diverse versoepelingen met betrekking tot het van kracht zijnde corona maatregelen. Zo gaat de maximale groepsgrootte buiten naar 4 personen. Dit betekend dat iemand met drie anderen buiten samen mag zijn. Of met 3 anderen een activiteit - zoals sportvissen- kan doen. Doe dit wel op 1,5 meter afstand van buiten je huishouden of gezin (kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegerekend).

Verruiming amateursport
In het geval van verenigingen en jeugdregiowedstrijden is er weer wat extra's mogelijk. Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen - zonder 1,5 meter afstand te behouden als dat nodig is voor het sporten. Jeugdwedstrijden on competitieverband - ook tussen verenigingen - voor personen tot en met 17 jaar zijn weer toegestaan (nog wel zonder toeschouwers). Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan. Publiek is bij amateurwedstrijden nog niet toegestaan.
BRON: Sportvisserij Nederland.

Wat betekend dit voor onze activiteiten?
Zowel de jeugd als de senior hengelsport activiteiten kunnen doorgaan. Bent u lid van onze vereniging, dan kunt u gratis deelnemen aan onze groepsactiviteiten waarbij alleen voor de eerste drie kleine prijzen beschikbaar worden gesteld. Alle activiteiten zijn individuele activiteiten waarbij de gevangen vis ten behoeve van onze visvangstregistratie worden gewogen. Vanzelfsprekend willen wij niet dat de corona zich weer de kop op steekt en dienen alle deelnemers zich te houden aan de corona voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld de 1,5 meter afstand regel en het desinfecteren van de handen).


Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u contact opnemen met Hans Budding 06-83924527 (senior activiteiten) of Dick Brehen 06-55740711 ( jeugd activiteiten) of kijk op www.vooronsplezier.nl.

 

Nachtvissen en 3e hengel in Ede

Steeds meer vissers zijn in het bezit van een toestemming voor het vissen met een 3e hengel. Als deze vissers met drie hengels willen vissen, dan dienen zij voorafgaand te controleren of dat is toegestaan. De wateren waar met derde hengeltoestemming met drie hengels mag worden gevist staan in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en in de VISplanner-app aangeduid met het drie hengel symbool  . 
LET OP..... In geen van de Edese wateren mag je met drie hengels vissen.


Nachtvissen is alleen toegestaan als de VISpashouder in het bezit is van een nachtvis-toestemming. Alle wateren waar met de geldige Nachtvis-toestemming 's nachts gevist mag worden. staan met een nachtvis-symbool aangeduid in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren en de VISplanner-app.
Nachtvisverbod gemeente Ede.
Voor alle openbare wateren binnen de gemeente Ede (met uitzondering van de Lukkienvijver) geldt dat het verboden is om te vissen tussen 22.00 en 6.00 uur. Zie art.2.4.25 Algemene Plaatselijke Verordening Ede.

Hsv Voor Ons Plezier heeft met de afdeling handhaving van de gemeente Ede afgesproken dat er bij een overtreding op het vissen met een 3e hengel en het vissen tussen 22.00 en 6.00 uur gehandhaafd/opgetreden zal worden.

Vispashouders kunnen de Nachtvis-toestemming en/of toestemming om te mogen vissen met een 3e hengel aanvragen via www.sportvisserijnederland.nl

 

Tot slot

Achter de schermen werkt het bestuur aan de "omgevingsvisie wateren Ede" door de bril van de sportvisser. Hierin kijken we naar waar de vereniging voor staat en welke verwachtingen we als sportvissers stellen aan de binnenstedelijke wateren. Hierbij te denken aan de toegankelijkheid, bevisbaarheid, flora&fauna in en rondom de wateren.

Hengelsport is tegenwoordig niet alleen het uitgooien van een hengeltje en maar wachten op een visje. Hengelsport is meer, of je nu wit- vlieg- of karpervisser bent, sportvissers maken deel uit van een natuurlijke omgeving met viswater waarin ze graag een vis vangen. De sportvisser koestert de omgeving waarin hij vist en gaat op een verantwoorde wijze met zijn gevangen vis om.

Het runnen van een hengelsportvereniging is tegenwoordig niet alleen het organiseren van onderlinge viswedstrijdjes. Nee het runnen van een hengelsportvereniging is een echte sport. Naast het organiseren van de activiteiten is het bestuur in de weer met wet en regelgeving, leert vanuit het  verleden, kijkt naar de veranderingen in de maatschappij en naar de toekomst. Het bestuur maakt plannen voor de korte en lange termijn waarin zij zich inzet voor het realiseren van de doelstellingen die haar leden hebben gesteld. Zo zet Hsv "Voor Ons Plezier" zich onder andere in voor de algemene hengelsport waarin de toegankelijkheid en bevisbaarheid van de viswateren centraal staat. ook verzorgen we trainingen en cursussen waarbij het verantwoord Vissen aan de orde komt. Hsv "Voor Ons Plezier" gaat met de tijd mee en is mede hierdoor door de jaren heen gegroeid tot de grootste vereniging van de gemeente Ede. Inmiddels is onze vereniging een bekende en betrokken vereniging met een grote maatschappelijke functie. Hsv "Voor Ons Plezier" is zeker bekend en aanwezig, maar niet voldoende zicht- en bereikbaar. Om hier verandering in te brengen heeft het bestuur een oude wens uit de kast gehaald en is met de gemeente in gesprek over mogelijkheden tot het realiseren van een eigen clubhuis/onderkomen. Hsv "Voor Ons Plezier" heeft zijn inzet en betrokkenheid inmiddels wel laten zien. Het is nu aan de gemeente om te laten zien hoe betrokken zij zijn bij de grootste vereniging van Ede.

Bent u ook een betrokken lid en een sportvisser die zich in wil zetten voor de toekomst van de hengelsport? Schrijf ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel naar onze voorzitter Peter Dorlas tel:0318-651014

Wij wensen u veel visplezier.

 

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.