Nachtvisverbod gemeente Ede

Voor alle openbare wateren binnen de bebouwde kom van de gemeente Ede (met uitzondering van de Lukkienvijver) geldt dat het verboden is om te vissen tussen 22.00 en 6.00 uur. Zie Art.2.4.25 Algemene Plaatselijke Verordening Ede.

 

Artikel 2.4.25 Nachtvisverbod

Het is verboden binnen de bebouwde kom van de gemeente Ede te vissen tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:

a. een door de burgemeester aangewezen visvijver;

b. de vereniging aan wie de burgemeester voor een bepaalde dag of periode ontheffing heeft verleend.

 

Artikel 6.1 Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde in artikel 2.4.25 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie (d.w.z. €2.250,-) en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

 

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.