Sportvisserij MidWest Nederland

Hsv Voor Ons Plezier is aangesloten bij Sportvisserij MidWest Nederland.

Sportvisserij MidWest is voor hsv Voor Ons Plezier het aanspreekpunt voor ondersteuning bij het uit te voeren beleid van onze vereniging. Binnen MidWest is veel kennis en kunde beschikbaar over visstand en waterbeheer. Doordat ook onze vereniging deze kennis op wil doen heeft hsv VOP de hulp van MidWest gevraagd bij het samenstellen van bijvoorbeeld onze Factsheets, Visplan, Sportvisserij Op de Kaart (SOK) en het aanleggen van vissenbossen. MidWest voorziet ons niet alleen over de nodige informatie, maar is ook beschikbaar ter ondersteuning van de uitvoering. Via MidWest is hsv VOP gesprekspartner binnen de Visstand Beheers Commissie (VBC) en MidWest is onze contactorganisatie voor Vissen in Nood. Ook organiseert MidWest verenigingsavonden waarbij aan de hand van diverse thema's onze vereniging up to date blijft van lokale en regionale ontwikkelingen.

 

Sportvisserij MidWest Nederland

Wie zijn we?
Als Sportvisserij MidWest Nederland behartigen wij de belangen van ruim 165.000 sportvissers die bij onze 100 hengelsportverenigingen zijn aangesloten. Met een professionele werkorganisatie, een bestuur en vele vrijwilligers zetten we ons in voor deze sportvissers en verenigingen. De federatie is aangesloten bij Sportvisserij Nederland, lid van NOC*NSF, waarmee we nauw samenwerken. Samen met de zes andere federaties en Sportvisserij Nederland vormen we hét kenniscentrum voor de vis en de hengelsport.

Hengelsportverenigingen met hun leden vormen de basis van onze organisatie. De aangesloten verenigingen huren visrechten van plaatselijke viswateren en verstrekken de VISpas aan hun leden. Zij organiseren voor hun leden tal van activiteiten, zoals wedstrijden en jeugdactiviteiten. Wij ondersteunen op onze beurt de verenigingen.

We organiseren en stimuleren jeugdactiviteiten, zijn overleg- en contractpartner bij de verwerving van visrechten en beleidsafspraken met overheden, we behartigen de belangen en zetten ons op tal van manieren in om water voor zoveel mogelijk sportvissers beschikbaar te maken en te houden. Wij doen dat met respect voor de vis en de natuur.

Bron Website Sportvisserij MidWest Nederland Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.