Waar mag ik vissen

Als lid van de Edese hengelsportvereniging "Voor Ons Plezier" bent u in het bezit van een (jeugd)Vispas en de bijbehorende Landelijke lijst van Viswateren.. In alle wateren die aangegeven staan in deze lijst kunt u gaan vissen. Deze wateren kunt u ook terugvinden op de Visplanner-app.

 

Viswater binnen de gemeente Ede

De gemeente Ede heeft de visrechten van haar wateren ondergebracht bij hengelsportvereniging "Voor Ons Plezier"te Ede (VOP). De VOP heeft op haar beurt de wateren ingebracht in de landelijke lijst van viswateren. Als lid van hsv "Voor Ons Plezier" bent u in het bezit bent van een (jeugd)Vispas en kunt u in *alle Edese wateren vissen.

* Uitgesloten zijn:
De kreelseplas en het Heidebloempje gelegen op de Ginkelse heide, het water gelegen op het militair oefenterrein te Harskamp, de wateren aan het Beatrixplein en het water naast het gemeentehuis te Ede. 

 

 

 

 

 

 

Enkele hengelsportlocaties;

Op deze website staat onder de menukop VISWATER per woonplaats/wijk een overzicht van factsheets. Deze factsheets geeft u inzicht over locatie, waterdiepte, beplanting, toegankelijkheid en vissoorten.

Hieronder treft u een beschrijving van enkele bevisbare wateren binnen de gemeente Ede.
Bij enkele van deze wateren treft u dit symbool met vissers aan. Dit betekend dat dit water door een hengelsportvereniging gereserveerd kan worden voor het houden van een hengelsportactiviteit. Via de menuknop viswater/reserveringen kunt u inzien of er een activiteit op de planning staat. Is er een reservering, dan verzoeken wij u om hier rekening mee te houden en plaats te maken voor de te houden activiteiten. 

Bennekom

Achterstraat / Kierkamperweg

De Kierkampervijver is de grootste vijver in Bennekom.
Deze vijver, gelegen nabij de sporthal in Bennekom, is een vijver waar vooral recreatief wordt gevist. Er is redelijke visstand van voorn, baars, brasem en kleine karpersoorten aanwezig. 

Aan de zijde van de Achterstraat is een stenen plateau aanwezig, deze is bereikbaar via een trap. De oeverzijde aan de Kierkamperweg is dankzij het aanwezige gras vrij toegankelijk. Langs de gehele vijver zijn meerdere visplekken. Aan de vijver zijn geen voorzieningen getroffen voor minder validen.


Dr Willem Dreeslaan

Dit water, gelegen langs de Dr. Willem Dreeslaan, is een water welke uitsluitend vanaf de wegzijde bevist kan worden. Er is een diversiteit van voorn, baars, brasem, karper en snoek aanwezig.

Het water is vooral in de winterperiode in trek bij de snoekvissers. In de zomermaanden wordt er gevist met een korte vaste stok.

De oeverzijde aan de overkant heeft een ruime beplanting. De diepte loopt op tot een 60 cm.


Ereprijs / Bevernel  &   Weegbreestraat / Molenstraat
Deze twee wateren zijn kleine afwateringen gelegen in de woonwijken van Bennekom. Het zijn vooral wateren waar recreatief wordt gevist. Het is met name de plaatselijke jeugd die hier een hengeltje uitgooit. De visstand bestaat vooral uit voorn, baars en bliek.
De wateren zijn rondom toegankelijk en hebben een beperkte beplanting aan de oever. De diepte loopt op tot een 70 cm. 

 

Ede

Van Stroombergvijver

De Stroombergvijver staat ook wel bekend als de van Steenberg- of de ziekenhuisvijver. Deze laatste naam geeft gelijk aan waar de vijver gelegen is. Vlak naast het ziekenhuis aan de Laan der Verenigde Naties en de Keesomstraat. Het water is hierdoor gemakkelijk te bereiken met de fiets en de auto kunt u in de woonwijk kwijt.

In deze vrij ondiepe vijver, tot zo’n anderhalve meter diep, kunt u goed vissen op de meerdere witvissoorten als blankvoorn en brasem, maar ook de karpervisser kan hier met succes aan de gang met dank aan de visuitzetten van de afgelopen jaren, waardoor er een mooi bestand aan karpers aan het groeien is.

Gaat u aan deze vijver vissen dan is de kans groot dat er weinig andere vissers zijn, doordat het water vrij onbekend is, dus vaak is er in stekken genoeg keuze. Denk er wel om dat dit water binnen de bebouwde kom van Ede valt en er dus tussen 22:00 en 06:00 niet gevist mag worden. 

 

Kraatsvijver

Dit water is het belangrijkste viswater voor de jeugd in Ede. Vele vissers in Ede hebben hier het vissen geleerd. Door het mooie bestand aan karper en blankvoorn is hier door iedereen een visje te vangen. Op deze vijver loont het zich om met licht materiaal aan de gang te gaan. De karpers zijn hier niet erg groot en zijn goed aan de vaste stok of feederhengel te vangen. De karpervisser die statisch aan de gang wil gaan kan zijn heil beter zoeken op één van de andere wateren in Ede.

Het water is gelegen aan de Proosdijerveldweg en de Molenstraat. De vijver is ook met de auto te bereiken via de Witte de Withstraat, hier zijn ook enkele parkeermogelijkheden. Door het goede bestand aan goed vangbare vis is het bij deze vijver vaak behoorlijk druk met medevissers en zijn er soms haast geen stekken te vinden en zeker in de vakantie of in het weekend niet. Wilt u erg vroeg zijn om de concurrentie voor te blijven, denk er dan wel om dat dit water binnen de bebouwde kom van Ede valt en er dus tussen 22:00 en 06:00 niet gevist mag worden. Voor mindervaliden is hier een vissteiger aangelegd, waar vaak dankbaar van gebruik wordt gemaakt.

 

Proosdijvijver

Dit water staat bekend als het wedstrijdwater van Ede. Doordat er rond de hele vijver te vissen is, is hier een mooi wedstrijdparcours uit te zetten en worden er regelmatig wedstrijden gevist. Het is dan ook handig om, als u op een zaterdag wilt gaan vissen, het wedstrijdprogramma te bekijken om teleurstellingen aan het water te voorkomen. Op de meeste andere dagen is het water vrij rustig en is er altijd wel een geschikt plekje te vinden.

De reden dat er veel wedstrijden gevist worden in deze vijver is het goede witvis bestand. Naast de van zichzelf voorkomende blankvoorn en brasem, zijn er in deze vijver de nodige kilo’s aan kleine karpertjes en kruiskarpertjes uitgezet. Ideaal voor de witvisser met elastiek in zijn vaste hengel of vissers die het water met de feederhengel willen belagen. Daarnaast zijn er ook de nodige grotere spiegelkarpers uitgezet met een behoorlijke groeipotentie om het oude bestand een boost te geven en zo de vijver ook voor de karpervissers aantrekkelijk te maken.

Denk er wel om dat dit water binnen de bebouwde kom van Ede valt en er dus tussen 22:00 en 06:00 niet gevist mag worden en nachtvissen dus verboden is.

Het water is gelegen langs de Veenderweg waar ook direct enkele parkeerplaatsen zijn voor vissers. Daarnaast beschikt het water over een invalidensteiger die via de paden goed bereikbaar is en genoeg ruimte biedt voor enkele vissers.

 

Sterpavijver

Dat ook in deze vijver mooie vissen te vangen zijn, weten slechts weinig mensen. Er wordt mondjesmaat op karper gevist, die er toch in grote getalen en mooie gewichten zitten. Wat echter nog minder bekend is, is dat er in dit water hele grote voorn rondzwemt die zich echter niet gemakkelijk laat strikken en de visser een mooie uitdaging bezorgd.

Het nadeel aan deze vijver is echter het beperkte aantal stekken en de kwaliteit van de stekken. Op veel plaatsen staat erg veel en hoge begroeiing waar het vissen niet fijner van wordt en ook het naastgelegen hondentoilet zorgt voor veel frustraties.

Het water is gelegen aan de Jachtlaan en de Hoorn. Hier zijn vaak ook enkele parkeerplaatsen vrij en vaak ook wel een stek, waardoor u praktisch altijd op deze vijver kunt vissen. Denk er wel om dat dit water binnen de bebouwde kom van Ede valt en er dus tussen 22:00 en 06:00 niet gevist mag worden. 

 

LukKienvijver

Deze vijver is gelegen langs de A12, maar is te bereiken via de Copernicuslaan. Dit water is van een vrij ander type dan de andere vijvers in Ede, dit doordat het een stuk helderder is en zomers ruim voorzien van waterplanten. Dit is tevens een probleem om in de zomer rekening mee te houden. Het aanwezige wier kan de hele vijver overwoekeren en weinig geschikte stekken overlaten.

Mocht u toch een geschikte stek gevonden hebben dan kunt u hier erg goed een visje vangen. Voornamelijk grote voorns zijn voor witvissers interessant, maar ook karpervissers kunnen hier aardige vissen vangen, mits de juiste aanpak wordt gekozen. Op dit water is het ook mogelijk om een snoek van tegen de meter te vangen en is daarmee één van de weinige wateren in Ede waar roofvissen ook daadwerkelijk wat vis kan opleveren.

De Lukkienvijver is de enige vijver binnen de gemeente Ede waar nachtvissen is toegestaan. Om hier tussen 22.00 uur en 6.00 uur te mogen vissen dien je in het bezit te zijn van een landelijke nachtvistoestemming, te verkrijgen bij sportvisserij Nederland.

 

Singels op de Frankeneng

De singels op de Frankeneng bevinden zich voornamelijk rond de Galvanistraat en zijn dus gemakkelijk te bereiken met zowel de fiets als de auto.

Helaas zijn de wateren hier niet erg goed bevisbaar. Dit komt door zowel een overschot aan plantengroe in en naast het water, als door de dikke sliblaag die zich op de bodem van vrijwel alle singels bevindt.

De vis die u kunt verwachten in de singels zijn voornamelijk ruisvoorns, brasems en baars. Deze zijn bijvoorbeeld met een broodvlok goed te vangen.

Denk er wel om dat dit water binnen de bebouwde kom van Ede valt en er dus tussen 22:00 en 06:00 niet gevist mag worden.

 

Vijvers & Singels in Veldhuizen

Door de gehele wijk Veldhuizen liggen diverse wateren verspreid die allen aaneengesloten liggen. Hoewel de eerste indruk van het water niet altijd positief is, kunt u in deze watertjes toch behoorlijk goed vissen. Met de vaste hengel moet u hier zeker een baars en een blankvoorn kunnen verschalken. Maar ook de karpervissers kunnen hier met een penhengel leuke resultaten behalen.

Een nadeel aan deze watertjes is dat in de zomermaanden de wateren behoorlijk dicht kunnen groeien met waterplanten en ook de stekken zelf zijn door begroeiing niet altijd makkelijk te bereiken.

Denk er wel om dat dit water binnen de bebouwde kom van Ede valt en er dus tussen 22:00 en 06:00 niet gevist mag worden.

 

Singels op de Kievitsmeent

De smalle singels gelegen op de Kievitsmeent zijn smal en ondiep. Voor de vissers die graag met licht materiaal langs de wateren vissen zijn deze singels iedeaal. Op de mooie warme dagen is goed te zien waar de vissen zich ophouden. Door de vissen voorzichtig te benaderen en het aas vlak onder het wateroppervlak aan te bieden is het spannend om te zien of de vissen intresse hebben in het aangeboden aas.

Een nadeel aan deze watertjes is dat in de zomermaanden de wateren behoorlijk dicht kunnen groeien met waterplanten en ook de stekken zelf zijn door begroeiing niet altijd makkelijk te bereiken.

Denk er wel om dat dit water binnen de bebouwde kom van Ede valt en er dus tussen 22:00 en 06:00 niet gevist mag worden.

 

Lunteren

Reeënlaan / Everlaan

Dit in Lunteren zeer bekende watertje speelt een belangrijke rol voor veel jeugdige vissers. Deze vijver dient als start van menig visser uit Lunteren, dankzij de goede visstand in het water kan iedereen er wel een visje vangen. De meeste vissers hier belagen de witvis met de vaste stok, maar ook de feeder en winkle-picker kan met succes gebruikt worden om de aanwezige brasems en (kruis)karpers te vangen.

Zoals te verwachten ligt dit water aan de Reeënlaan en Everlaan en is het water goed te bereiken met de fiets en de auto. Houd er wel rekening mee dat dit water erg bekend is en dat dat voor de nodige drukte aan het water kan zorgen. Denk er wel om dat dit water binnen de bebouwde kom van Ede valt en er dus tussen 22:00 en 06:00 niet gevist mag worden.

De wateren kunt u terugvinden in de Landelijke lijst van viswateren en de Visplanner.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.