Aanvraag viswedstrijden binnen de gemeente Ede

 

Correspondentieadres

Warande 29
6713 RM  Ede
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

De Edese hengelsportvereniging "Voor Ons Plezier" (VOP) is door de gemeente Ede aangewezen als visrechthebbende. De VOP streeft erna om alle verenigingen de mogelijkheid te bieden om in de Edesche wateren hun viswedstrijden te laten vissen. Voor het mogen houden van een viswedstrijd binnen de Edesche wateren dient toestemming te worden verleend door het bestuur van de VOP.

 

VOORWAARDEN VERLENING TOESTEMMING GEBRUIK VISRECHT OVERKOEPELING HENGELSPORT EDE

1. Deelnemers dienen zich te houden aan de landelijk gestelde regels t.a.v. de hengelsport en uiteraard in het bezit te zijn van een geldende (jeugd)vispas.

2. Tijdens wedstrijden mag er per deelnemer;
A; maximaal met één vaste hengel met een maximale lengte van 9,5 meter worden gevist. Er mogen meerdere topsets worden klaargelegd echter mag er hiervan maar één voorzien zijn van een haak. Het gebruik van een cupset is toegestaan,
Of B; gebruik worden gemaakt van 1 feederhengel,
Of C; bij het gericht vissen op karper mag er met twee werphengels worden gevist.

3. Het is niet toegestaan te vissen met gekleurde maden en verse de vase, alsmede het bij zich hebben van deze aassoorten. Ieder deelnemer mag (bij aanvang van de wedstrijd) maximaal 1 kg aangemaakt voer bij zich hebben. Het gebruik van kunstmatig gekleurd voer is niet toegestaan.

4. Elke gevangen meetellende vis dient door de deelnemer in een bewaarnet worden bewaart. Dit bewaarnet dient te voldoen aan een lengte van minimaal 2,5 meter of meer. Alle gevangen vis dient z.s.m. na weging terug te worden gezet. Het in bezit hebben van roofvis (snoek, snoekbaars en paling) is verboden. Gevangen karper dient z.s.m. te worden teruggezet.

5. Zijn de plekken uitgezet dan mag elke visser die hier wil gaan vissen en niet meedoet aan de wedstrijd weggestuurd worden. Mochten er op het parkoers al vrije vissers zitten dan overlegt men (in goed overleg) met hen of zij bereid zijn weg te gaan. Mocht dit niet in goed overleg lukken zal er om hem heen uitgezet te dienen worden.

6. Het is niet toegestaan om met motorvoertuigen - in welke vorm dan ook - naar de waterkant te rijden. Parkeren geschied uitsluitend op de daarvoor beschikbare parkeergelegenheden.

7. Na afloop van elke wedstrijd dient de visvangst-registratielijst te worden ingevuld en geretourneerd aan het secretariaat van de VOP.

8. Er dient zorgvuldig met de gevangen vis en ook de natuur worden omgegaan. Er mogen geen takken of planten of riet eigenhandig worden weggeknipt en ook niet worden gespit naar wormen. De vis plek dient na afloop opgeruimd en schoon te worden achtergelaten en de voerresten mee te worden genomen.

9. De organisator is financieel aansprakelijk voor schade aan beplanting (bomen, struiken, planten e.d.) eventuele hekwerk, steigers, loopbruggen e.d. die voortvloeit uit gebruik van het water. Dit geldt ook voor de individuele sportvisser waarbij directe relatie met de organisator aantoonbaar is.

10. Gebeurtenissen die het belang van de hengelsport schaden, in welke vorm dan ook, dienen te worden gemeld aan het secretariaat van de VOP.

11. Voor de *administratiekosten wordt een vergoeding gevraagd van € 10,00 per wedstrijd. Het verschuldigde bedrag dient u vooraf over te maken op bankrekeningnummer NL35ABNA0470921544 t.n.v. Edese hengelsportvereniging Voor Ons Plezier te Ede, o.v.v. uw naam/vereniging en wedstrijddatum/data.

 

Een aanvraag kunt u indienen bij de secretaris van de VOP via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bij een aanvraag dient u op te geven;

- Gegevens van de aanvrager (Naam vereniging, naam en telnr. contactpersoon)
- Datum en tijden gewenste locatie van de te houden viswedstrijd.
- Aantal verwachte deelnemers.

*Administratiekosten zijn o.a. voor het opstellen en versturen van de schriftelijke toestemming, publicatie/verwerking van gereserveerde datum op de website en verwerken van geretourneerde visvangstregistratieformulier.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.