Nieuwsbrief voorjaar 2024

Terugblik op de najaarsvergadering 2023
Tijdens onze algehele leden najaarsvergadering van 30 november 2023 hebben wij onze aanwezige vrijwilligers door middel van een bloemetje en een waardebon in het zonnetje gezet. Samen hebben we stil gestaan bij het loodvrij sportvissen / Green Deal Sportvisserij welke wij als VOP ter harte nemen. Samen met  u hebben we ons Visbeleidsplan geaccordeerd. Ook bent u geïnformeerd over de onderwerpen welke het bestuur tijdens het 2 maandelijks overleg aan de gemeente Ede en waterschap Vallei&Veluwe onder de aandacht brengt. Het betreft onder andere de overtallige waterplanten in de Edese wateren, de waterkwaliteit, de afgeronde baggerwerkzaamheden en dergelijke.

De vergadering was een geslaagde avond waarbij de leden hun inbreng hebben kunnen delen.

Takkenbossen in de Proosdijvijver

Eind januari is het plaatsen van de 80 meter aan takken/vissenbossen in de Proosdijvijver voltooid. Op drie plekken van de vijver staan tientallen harthouten palen met daartussenin wilgentenen welke bijna tot op de bodem van de vijver reiken. Dankzij deze takken/vissenbossen hebben de vogels nieuwe plekken om hun nesten te bouwen en hebben de jonge vissen een schuilplek om groot te kunnen groeien.
Meer foto’s  zijn te zien op: https://vop.netforce-is.nl/piwigo/index.php?/category/277


Visuitzet buitendorpen

Tijdens afgelopen najaarsvergadering heeft het bestuur samen met u de vissoorten doorgenomen welke wij graag in de wateren uit wilden zetten. Niet alle vis welke wij graag wilden hebben is direct leverbaar. De Voorn die we nu al konden krijgen hebben we in de afgelopen weken in de buitendorpen uitgezet *. We verwachten dat spoedig de Zeelt, Giebel en enkele karpers worden geleverd. Van de Voorn-uitzet zijn meerdere foto’s gemaakt welke straks op onze foto-gallery te zien zullen zijn.
* In overleg met de gemeente Ede en waterschap Vallei&Veluwe is afgesproken dat er vooralsnog geen vis in het water aan de Ereprijs te Bennekom en het water aan de Hindelaan te Lunteren kan worden uitgezet.

VOP VANG5 Opschoondag
Op zaterdag 23 maart om 9.00 uur verzamelen we bij het parkeerterrein aan de Valkenstein (toegang tot het Proosdijpark). Hier delen we ons op in kleine groepjes en vertrekken in de auto naar verschillende locaties. Voorzien van handschoenen, vuilniszakken en grijpers lopen we langs de singels en verzamelen al het zwerfafval welke we tegenkomen.

Komt u ook uw steentje bijdragen? Geef u op viaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel naar Peter Dorlas 0318-651014.Vooraankondiging algemene ledenvergadering
Op donderdag 25 april zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden in de Publieksboerderij De Proosdij. Vanaf 19.15 uur is de inloop, de vergadering zal starten om 19.45 uur. Enkele onderwerpen welke aan de orde zullen komen zijn; de verenigingsactiviteiten voor dit jaar, de financiën 2023/2024, de bestuursverkiezing, de aanleg van een vissteiger in Lunteren en visstoepen in de wijk Veldhuizen. Ook u kunt een onderwerp aandragen waarover u met de leden en het bestuur van gedachten wil wisselen. U kunt uw onderwerpen doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De uitnodiging voor de ledenvergadering zal spoedig naar u toe worden gezonden. Reserveer 25 april vast in uw agenda!

Activiteitenprogramma 2024
Het activiteitenprogramma voor 2024 (zie bijlage) is inmiddels bekend. Dit jaar zullen er door hsv VOP meer dan 30 hengelsportactiviteiten worden georganiseerd. Het bestuur heeft veel lof voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie en begeleiding van al deze activiteiten. Alle informatie over de activiteiten kunt u vinden op onze website. Hebt u vragen en/of zou u zich op willen geven voor deelname, dan vernemen wij dat graag.

Tot slot
Tijden veranderen, bestuurders komen en gaan. Tijdens de aankomende voorjaarsvergadering zal Peter Dorlas zich niet meer herkiesbaar stellen. Dit betekend dat wij als vereniging een brok aan ervaring kwijt raken. De taken welke Peter in alle jaren heeft verricht willen wij als toekomstig bestuur zo goed als mogelijk oppakken. Echter is hulp en kennis van u hierbij van groot belang. Via deze weg nodigen wij u uit bij het bestuur in de keuken te komen kijken en samen met ons te werken aan de toekomst van de vereniging. Heeft u interesse om ons te komen versterken, stuur een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of neem contact op met Dick Brehen via Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Jasper Loderus via Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Over deze en ook andere onderwerpen meer in de volgende nieuwsbrief. Kunt u hierop niet wachten en/of wilt u meer weten over onze vereniging en onze activiteiten, volg ons op Facebook en kijk op www.vooronsplezier.nl .

Graag tot donderdag 25 april op de voorjaarsvergadering.

Het bestuur van hsv Voor Ons Plezier te Ede. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.