Jeugd & senior Karper Koppelwedstrijd 2019

 

 

LEEFTIJD                                :           Senior vanaf 14 jaar, Jeugd tot 14 jaar

                                                           (leeftijd op 1 januari 2019 is bepalend, leeftijdsverschil                                                                                                                                        Jeugd en seniordeelnemer minimaal 5 jaar)

WEDSTRIJD                            :           Zaterdag 6 juli 2019, Vijver A30, Wijk Kernhem te Ede.

WEDSTRIJDDUUR                   :           Aanvang 8.00 uur, Einde 12.00 uur.

VISSEN                                   :           Iedere deelnemer vist met 1 werphengel,

                                                           Vissen op gewicht             

PLAATSNUMMER                     :           Loting is op Zaterdag 6 juli om 7.30 uur aan de waterkant.

PRIJZEN                                  :           Voor de eerste drie koppels een beker.

PRIJSUITREIKING                  :           Na de wedstrijd aan de waterkant.

INSCHRIJFGELD                     :           € 5.00 Euro per koppel, (te voldoen bij inschrijving).

INSCHRIJVING                       :           Vanaf heden.

Deelnemers                            :           Er kunnen ± 5 a 6 koppels mee doen, En VOL IS VOL

INFORMATIE & OPGAVE         :           Chris Florissen, tel 06-11000490  ( Te bereiken na 17.00 uur)

 

Gedurende deze activiteiten worden er foto’s gemaakt welke bestemd zijn voor op de website en de facebook pagina van de vereniging. Voor vragen over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u terecht op www.vooronsplezier.nl. De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen en of letsel van welke aard dan ook, danwel voor de schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van een ieder direct of indirect bij de wedstrijd verbonden. Meedoen aan deze wedstrijd is instemmen met bovenstaande bepalingen. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.