Nieuwsbrief najaar 2020

Opening VISparel Proosdij;

Op zaterdag 26 september opende Wethouder P. de Pater samen met voorzitter P. Dorlas de VISparel Proosdij.

Wat is een VISparel? Een VISparel is een goed toegankelijk en bevisbaar water met een goede kans op een leuke vangst. Het is een liefst afgesloten water in de wijk, waar kinderen veilig kunnen leren vissen. Het is een plek waar alle wijkbewoners, dus ook ouderen en minder validen een visstek aan het water kunnen vinden. En waar je samen met je kind kunt genieten van een mooi stukje waternatuur in de wijk. Er is natuurlijk water in de wijk nodig, dat geschikt is of kan worden gemaakt als VISparel. Verder is er een enthousiaste club sportvissers – meestal een hengelsportvereniging – nodig om de VISparel te helpen realiseren.

In het kader van de opening van de VISparel zijn er diverse activiteiten geweest (jeugd viswedstrijd, demonstratievissen en een informatiestand).Wij hebben wegens de richtlijnen van het RIVM er bewust voor gekozen hier vooraf geen aandacht aan te besteden. Dit ter voorkoming van grote drukte en het hierdoor niet kunnen naleven van de richtlijnen. De opening is niet onder de radar van de media gebleven. Diverse media zoals EdeTV en regionale bladen waren aanwezig om verslag te doen. Hiervan zullen binnenkort de verslagen/beelden gepubliceerd worden op de website en Facebook-pagina. De gemaakte foto's van de activiteiten zijn te vinden op: https://bit.ly/2HCw7W3. EdeTV heeft een beeldverslag gemaakt. Deze is te vinden op Youtupe via: https://www.youtube.com/watch?v=kNguE8RvHz4 Het verslag van De Geldelander is te vinden op: https://www.gelderlander.nl/ede/vissen-de-meest-veilige-sport-in-tijden-van-corona~a35f22f8/

 

Komende activiteiten;

- Dinsdag 29 september, Jeugd viswedstrijd aan de Proosdijvijver. Informatie en opgave bij Dick Brehen 0655740711
- Zaterdag 3 oktober, Koningsvisser Senioren gemeente Ede aan de Proosdijvijver. Opgave voor deelname is niet meer mogelijk, maximale aantal inschrijvingen is voltooid.
- De najaarsvergadering moet wegens de Corona maatregelen worden opgeschort.
- Midden november ontvangt u de factuur van uw VISpas voor 2021.
- Op vrijdag 11 december kunt u uw Vispas voor het jaar 2021 op komen halen. Hierover zal u later nog worden geïnformeerd.

 

Lidmaatschap en Vispas 2021;

Op 4 oktober 2020 zal Sportvisserij Nederland de ledenadministratie van onze vereniging raadplegen en blokkeren voor nadere verwerking van persoonsgegevens.
Dit houd in dat Sportvisserij Nederland ervan uit gaat dat iedereen die op 4 oktober 2020 lid is van de Edese hengelsportvereniging “Voor Ons Plezier” ook in 2021 lid zal blijven. De landelijke organisatie zal ervoor zorgen dat uw nieuwe lidmaatschap / VISpas 2021 zal worden aangemaakt.Via deze weg vraag ik u om voor 4 oktober a.s. uw VISpas te controleren op onjuistheden en dit aan mij door te geven.
Bent u recent verhuist of gaat u op korte termijn verhuizen, geef dit dan ook zo snel mogelijk door. Mocht u in het komende jaar niet meer gaan vissen en/of lid willen blijven van hsv "Voor Ons Plezier", laat dit dan ook op tijd weten, dan kan ik uw lidmaatschap
beëindigen en ervoor zorgen dat er geen nieuwe VISpas voor 2021 word aangemaakt. Uw opzegging of wijzigingen kunt u mailen naar mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Heeft u uw lidmaatschap opgezegd en wilt u toch in 2020 gaan vissen dan kunt u altijd weer een nieuwe
VISpas halen bij de lokale hengelsportshops, hierbij is de toeslag van €2,00 inschrijfgeld van toepassing.

Zijn uw Lidmaatschap gegevens juist en wilt u uw VISpas voor het jaar 2021 ontvangen, dan hoeft u niets te doen.

Hoogte van uw contributie 2021;

Vispas €34,00, Extra-VISpas €16.00, Jeugd-VIpas (voor leden die geboren zijn na 1 januari 2007), €10.50
Midden november 2020 zullen de facturen lidmaatschap/VISpas en de incassomachtiging worden verzonden. Heeft u geen machtiging afgegeven dan kunt u deze alsnog aan ons verstrekken.
Graag ontvang ik van u een e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) met daarin uw lidmaatschap / VISpas nummer, uw bank gegevens en de vermelding dat u de vereniging wil machtigen
voor het incasseren van de bijdrage contributie lidmaatschap VISpas.

Landelijke lijst Nederlandse Viswateren;

Graag vragen wij aandacht voor iets waar heel veel sportvissers en verenigingen de afgelopen jaren op gewacht hebben, de VISplanner App. Met deze app op uw smartphone (Android & iOS) hoeft
de sportvisser niet meer het ‘dikke, zware boekje’ mee te nemen naar de waterkant. Dat is mogelijk door u  als sportvisser af te melden voor ‘het boekje’. Ga hiervoor naar link (1)
om u vandaag nog af te melden. Hoe minder boekjes gedrukt worden hoe beter voor het milieu en de georganiseerde sportvisser.

(1) http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/opgave-lijst-van-viswateren.html

Ben jij een enthousiasteling met kennis en kunde binnen de visserij? Vind je dat er binnen de Gemeente Ede iets aan de bevisbare wateren gedaan moet worden en wil je ons hierbij helpen om dit te verwezenlijken dan ben jij de persoon die ons kan helpen! Graag willen we van je weten; Wie ben je en wat wil jij samen met ons doen om de wateren binnen de Gemeente Ede beter toegankelijk te maken. We horen graag van je via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

We willen jullie veel visplezier wensen en vooral blijf gezond!   Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.