Coronavirus, en de gevolgen voor de verengingsactiviteiten, vervolg.

 Geachte leden,

Het Coronavirus kent geen grenzen er komen steeds meer besmette mensen bij, de ziekenhuizen krijgen het steeds zwaarder en drukker met alle patiënten.  Het meest zorgwekkend is het aantal mensen dat aan het virus overlijd. Onze gedachte en medeleven gaan uit naar de mensen die hier direct door worden getroffen.

Vragen over het Coronavirus.
Ons bestuur krijgt veel vragen over de aangescherpte maatregenen en het Coronavirus zelf. Wij zijn niet de deskundige die antwoord kunnen geven over het Coronavirus zelf. Voor antwoorden op die vragen verwijzen wij u naar de informatie die via het RIVM te verkrijgen is. De informatie kunt u vinden op: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Maatregelen van de overheid.

Afgelopen maandag avond heeft het kabinet aangescherpte maatregelen genomen ter bestrijding en de verspreiding van het Coronavirus onder controle te krijgen. Het is een taak van ons allen om hier serieus mee om te gaan en de maatregelen in acht te nemen.

Wat betekent dit voor de sportvisserij?


De vereniging krijgt vragen of er wel of niet gevist mag worden. En welke maatregelen er in acht genomen dienen te worden.
Hiervoor hebben wij ons laten informeren door Sportvisserij (MidWest) Nederland.

Sportvissers die toch willen gaan vissen om een frisse neus te halen, krijgen van ons het dringende verzoek om de volgende richtlijnen in acht te nemen:

- Ga in je eentje vissen, ook als je met een boot het water opgaat.

- Kies je stekken liefst in landelijk gebied, zodat je weinig andere mensen tegenkomt.

- Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter.


Wat betekenen de aangescherpte maatregelen voor de vereniging?
Alle bijeenkomsten, wedstrijden, trainingen, cursussen zijn gecanceld, uitgesteld of worden verplaatst na 1 juni.
Het bestuur zal u later informeren over wanneer, welke activiteiten van start kunnen gaan.

Wat is gebleven is het verbod om de sportaccommodaties t/m 6 april open te stellen. Die datum is vooralsnog niet veranderd.

Welke aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn van invloed op de hengelaar die toch wil gaan vissen? (gebaseerd op advies van het RIVM)
Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden.
Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken.
Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd.
Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten,
zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
Ook zou de burgemeester kunnen besluiten om (tijdelijk) de visrechten in te trekken als de aangescherpte maatregelen onvoldoende worden nageleefd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.
Lees https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vragen-over-maatregelen-en-handhaving
voor de veelgestelde vragen over de aangescherpte maatregelen

Bron: Rijksoverheid.nl

Blijf gezond.
Hsv Voor Ons Plezier hecht zeer aan de naleving van deze aangescherpte regels, omdat we net als iedereen willen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het zijn zware regels, maar van levensbelang, voor ons zelf en voor anderen.
Aan een ieder, help mee en blijf gezond....
Daarna kunnen we weer als vanouds met elkaar sportvissen.
 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.