Overstort binnen de gemeente Ede, en dan??

Rioolstelsel

Er zijn binnen de gemeente Ede twee verschillende rioolstelsels.
1) een stelsel welke uitsluitend is aangesloten op het openbaar afvoersysteem (denk hierbij aan de putten langs de straten en wegen).
2) een rioolstelsel waarbij ook de afvoeren/riolen van huizen en bedrijven zijn aangesloten.
De gemeente Ede is de laatste jaren actief bezig om het rioolstelsel aan te passen zodat het regenafvoersysteem gescheiden van het overige rioolstelsel functioneert. Dit is een zeer kostbare zaak en zal meerdere jaren in beslag nemen.

De gemeente Ede is verantwoordelijk voor het rioolstelsel en het afvoeren van het (overtollige) rioolwater.

Vijvers en sloten ten behoeve van waterberging

Binnen de gemeente Ede liggen verschillende sloten en vijvers, ook wel watergangen genoemd. Deze watergangen liggen verdiept in de grond en het waterpeil staat hierin gelijk met het omliggende grondwaterpeil. Bewoners zien de vijvers en sloten vaak als een klein stukje natuur welke een mooi uitzicht bieden en waar watervogels hun thuis hebben. Echter niet alles is wat het lijkt. Alle watergangen binnen de gemeente Ede hebben de primaire functie van waterberging. Door de aanwezigheid van deze watergangen en vijvers kan het waterschap het grondwaterpeil op de gewenste hoogte houden en hiermee o.a. voorkomen dat huizen verzakken en/of kelders onder water komen te staan. Het waterschap Vallei&Veluwe doet er alles aan om de waterstand en waterkwaliteit te borgen.

Grote betonnen bakken en vijvers dienen als overstort locatie

Bij grote hoeveelheden regen in een zeer geringe tijd kan  het regenwater niet snel genoeg de grond in en lopen de straten onder. Er gaat zoveel regenwater tegelijkertijd het rioolstelsel in dat de riool capaciteit tekort schiet. De druk op het rioolstelsel is dan zo intens dat het rioolwater via de wc de woningen in kan lopen. Om dit te voorkomen worden de overstortkleppen opengezet. Door het open zetten van de overstortkleppen loopt het rioolwater in overstort bakken en de vijvers en vermindert de druk op het rioolstelsel en word (grote) schade aan woningen en bedrijven voorkomen.

Gevolgen van overstort

 Als er een overstort heeft plaatsgevonden dan zijn er problemen en schade voorkomen. De overstortbakken zullen in de loop der dagen weer langzaam leeg lopen en er zal (tijdelijk) een rioolstank achterblijven. Bij de vijvers is dit een ander verhaal. De vijvers zijn voorzien van een rijke flora&fauna, er leven veel waardevolle insecten en vissen. Tijdens een overstort komt er (naast de zure, zuurstofarme regen) een grote hoeveelheid aan rioolwater de vijvers in stromen. Het rioolwater is ernstig vervuild met ongewenst materiaal en vooral zuurstof loos. Afhankelijk van de hoeveelheid water dat uit het rioolstelsel komt zullen de oevers over lopen en het afval op de oevers aanspoelen. Het zuurstofgehalte in het water gaat in korte tijd sterk achteruit en het onderwaterleven komt in het geding. Insecten welke dichtbij de overstortklep zitten overleven een overstort niet. Vissen zoeken zo snel als mogelijk het zuurstof rijkere water op. Afhankelijk van de grootte, diepte en de hoeveelheid aanwezige slip in de vijver is er voor de vissen (vaak) net voldoende zuurstofrijkwater om te kunnen overleven. Helaas betekend een overstort ook dat vissen dit niet overleven en langs/op de oever aanspoelen. Raak de dode vissen niet aan, ruim ze zelf niet op, hou uw huisdieren hierbij uit de buurt. De kans bestaat dat er (na enkele dagen) botulisme op kan treden. Deze is ook gevaarlijk voor de u en uw huisdieren. De dode vissen zullen door het waterschap Vallei&Veluwe worden geruimd.

Het ontkoppelen van de vijvers aan alle rioolstelsels zou vanzelfsprekend de oplossing tegen een overstort zijn. Echter hebben wij als hsv "Voor Ons Plezier" rekening te houden met de primaire functie van de vijvers. Dat wij de vijvers zien als een mooi stukje binnenstedelijk natuur waar wij graag in vissen is voor sommige mensen niet vanzelfsprekend. Als visvereniging willen wij graag vissen in schoon water met een mooie natuurlijke omgeving. hsv "Voor Ons Plezier" kan vissterfte en vervuiling als gevolg van een overstort  niet voorkomen maar wil er alles aan doen om onnodige vissterfte en ongemakken te voorkomen.

Melden overstort

Het is cruciaal dat in de eerste uren na een overstort het zuurstofgehalte in het water weer stabiel en op het minimale niveau komt. Mocht het in uw omgeving gedurende een korte periode heel veel/hard regen en bent u getuigen van een overstort waarbij zichtbaar vissen in nood verkeren, geeft dit dan door aan: waterschap Vallei&Veluwe 055-5272272 en/of hsv "Voor Ons Plezier" 0318-651014.

Stappenplan

Na uw melding gaan medewerkers van het waterschap en/of de vereniging naar de locatie toe om een inschatting te maken van de ontstane situatie. Het zuurstofgehalte word gemeten, indien nodig zullen er zuurstofpompen worden geplaatst, dode vis zal worden geruimd. Betrokken instanties en omwonende worden geïnformeerd. En de gemeente zal worden verzocht om het niet organisch afval op de oevers op te ruimen. Het volgende overzicht geeft u een overzicht van de stappen welke hsv "Voor Ons Plezier" onderneemt ten gevolge van een overstort.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de activiteiten van onze vereniging? Mail dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Copyright ┬ę 2011-2012. All Rights Reserved.