Nieuwsbrief voorjaar 2021

Jaarverslag 2020;

Afgelopen jaar hebben wij u middels nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van onderwerpen welke op dat moment van belang waren. Ook dit jaar willen wij deze nieuwsbrieven weer aan u toe blijven sturen zodat u weet wat er binnen de vereniging gebeurd.

Het bestuur heeft de gewoonte om tijdens de voorjaarsvergadering met u terug te blikken op het voorafgaande jaar, u te informeren over de financiën, de komende activiteiten en ook dan worden bestuursleden herkozen.

Door de huidige voorzorgsmaatregelen omtrent het Covid virus zijn wij niet bevoegd om u uit te nodigen voor een bijeenkomst. Hierdoor is het niet mogelijk om gezamenlijk met u de onderwerpen door te nemen. Om u toch te kunnen informeren heeft onze secretaris voor u een kort jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag kunt u vinden op onze website www.vooronsplezier.nl

Zodra de maatregelen tegen het Covid virus het toelaten zullen wij u uitnodigen voor een tussentijdse algemene ledenvergadering waarin we alle formele onderwerpen met u zullen doornemen.

Activiteitenprogramma 2021;

Voor het bestuur is het lastig om nu al alle activiteiten aan u kenbaar te maken. Vanzelfsprekend hebben we veel plannen maar we zijn er niet zeker van of deze n wegens de huidige maatregelen tegen het Corona virus doorgang kunnen vinden. Wat we wel weten is dat ook dit kalenderjaar er geen onderlinge competitie viswedstrijden plaats vinden. Alle wedstrijden die de vereniging dit jaar organiseert staan op zichzelf en zullen even als in 2020 individuele winnaars hebben.

Jeugd; Eind maart zullen alle leden tot en met 24 jaar een Email ontvangen waarin het programma voor hun bekend zal worden gemaakt. Hou de Email goed in de gaten en geef je vooral op om mee te doen.

Senioren; Op dit moment is het nog niet toegestaan om groepsactiviteiten voor volwassenen te organiseren. Wel hebben we meerdere activiteiten op de planning staan. Wij verwachten dat er eind deze maand meer zicht zal zijn op wat wel en niet is toegestaan en zullen u dan ook middels de Email hiervan op de hoogte brengen.

Op onze website staan al meerdere dagen vermeld waarop viswateren voor verschillende activiteiten zijn gereserveerd. Het is niet zeker of deze activiteiten an ook doorgang kunnen vinden. Voor vragen over de vermelde activiteiten kunt u het beste contact opnemen  met de contactpersoon die erbij geregistreerd staat. Het overzicht is te vinden via: http://www.vooronsplezier.nl/index.php/relaties/ohe-overkoepeling-hengelsport-ede/gereserveerde-data-edese-wateren-2021

Controle langs de waterkant;

Ook dit jaar zal het weer druk zijn langs de waterkant. De vereniging telt ruim 2300 leden en ook veel vissers van buiten de gemeente zullen in de Edese wateren willen vissen. Afgelopen jaar heeft de vereniging extra verenigings-controleurs geworven welke zijn opgeleid door Sportvisserij Nederland. De kans dat er een van de controleurs bij u langs komt is dan ook weer gegroeid. De controleurs zijn er niet alleen voor om bij u na te gaan of u in het bezit bent van een Vispas. Zij zijn op de hoogte van wat er wel en niet is toegestaan op het gebied van vissen in de Edese wateren, kunnen u desgevraagd adviseren/helpen en zien erop toe dat de visstekken schoon worden achtergelaten. Draagt u de hengelsport ook een warm hart toe en zou u ook wel als verenigingscontroleur de hengelsport willen vertegenwoordigen? Stuur dan een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Voorop staat: Laten we er met zijn allen voor zorgen dat ook het visseizoen 2021 een mooi visrijk en opgeruimd visjaar zal worden.

Viswateren gemeente Ede; 

In de zomer van het afgelopen jaar heeft er in de vijver aan de Reeënlaan in Lunteren helaas een grote vissterfte plaatsgevonden door extreem zware regenval. Hierdoor zit er helaas vrijwel geen vis meer in deze vijver. De VOP zal daarom het komende voorjaar vis uitzetten in deze vijver, zodat de lokale jeugd hier kan blijven vissen.

Achter de schermen wordt er ondertussen ook hard gewerkt. De VOP is op dit moment de enige deelnemer binnen de OHE (overkoepeling hengelsport Ede). De OHE heeft op dit moment de visrechten van de gemeente Ede, maar er wordt hard aan gewerkt om deze rechten bij de VOP te krijgen. Dit zorgt niet alleen voor een snellere en makkelijkere communicatie met de gemeente, maar zorgt ook voor een beter beheer.

Eén van de wijzigingen die binnenkort plaats zal vinden is dat er in de kleine wateren aan het Beatrixplein in Ede, niet meer gevist mag worden. Deze vijvers dienen momenteel al voornamelijk als siervijvers en we roepen de leden van de VOP op, om er vanaf nu ook niet meer te gaan vissen. Binnenkort zal dit water in de VISplannar-app licht blauw blijven. Dit betekend dat u niet meer aan kunt tonen dat u er mag vissen.

Vissen?? Altijd de Vispas mee!!;

Als u gaat vissen dient u altijd uw eigen persoonlijke Vispas bij u te hebben. Bij controle dient u ook aan te kunnen tonen dat u op die locatie mag vissen. Dit kunt u doen door dit aan te tonen in de Landelijke Lijst van Nederlandse Viswateren (verkrijgbaar bij de lokale hengelsportshop) of middels de VISplanner-app. Op onze website kunt u eenvoudig terugvinden hoe u de VISplanner-app kunt te downloaden op uw smartphone.

Veel leden hebben inmiddels hun Vispas betaald en in huis. Heeft u uw Vispas nog niet in huis, maak financiële bijdrage dan snel over. Eind maart zal de penningmeester een schriftelijke herinnering waarin een verhoging van €1,- aan herinneringskosten is opgenomen aan u toe sturen. Heeft u vragen over uw betaling of Vispas, neem dan contact op met de penningmeester via tel:0318651014.

Tot slot;

Ook 2021 zal een bewogen hengelsportjaar worden waarin iedereen elkaar nodig zal hebben. Laten we ons houden aan de gestelde Corona maatregelen en vooral zorgen voor elkaar. Samen krijgen we het virus onder controle en kunnen we op een verantwoorde wijze samen van onze hobby en de natuur genieten.

Wij wensen u veel gezondheid en vooral een mooi visrijk 2021.

We horen graag van je via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.