Coronavirus, en de gevolgen voor de verengingsactiviteiten, 2e update.

Geachte Leden,

Afgelopen weken was het mooi weer en voor vele was binnenblijven geen optie. Mensen wilden graag, rekening houdend met de afstand van 1,5m., naar buiten en genieten van het mooie weer. Dit was te merken aan de waterkant. Vissers die ik tijdens mijn ronde langs de vijvers sprak hadden na jaren de hengels weer uit de schuur gehaald.  Zo ook jonge ouders die samen met hun kinderen zijn gaan vissen en aan de waterkant genoten van alles wat er in de natuur gebeurde. Zo sprak een jongen van 9 jaar mij aan en vertelde dat hij al drie vissen had gevangen maar intussen wees hij naar een paar eenden met acht jonge kuikens. Het was voor mij duidelijk dat hij trots was op zijn vangst maar ook keek naar wat er om hem heen in de natuur gebeurde. Hoe mooi is dat!

Maatregelen van de overheid.

Mede dankzij de naleving van de door de regering genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus neemt de druk op de ziekenhuizen af. De vooruitzichten zijn gunstig, maar we zijn nog lang niet van het coronavirus af. De regering heeft afgelopen dinsdag een versoepeling van de genomen maatregelen aangekondigd waardoor er door de jeugd weer meer in de buitenlucht gesport kan worden. Deze versoepeling treft met name de teamsporten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan voetbal en hockey, sporten waarbij lichamelijk contact plaats kan vinden. Zo kan de jeugd tot 12 jaar weer samen gaan trainen en dient de jeugd vanaf 12 jaar de 1,5 meter afstand in acht te blijven nemen. Het is voor die verenigingen een grote opgave om met in acht name van de te nemen maatregelen de leden weer samen te brengen. Trainen is toegestaan maar het houden en organiseren van wedstrijden is nog uitgesloten.

Wat betekend dit voor onze verenigingsactiviteiten.

Gezien de versoepelde maatregelen komen er ook vragen naar ons toe. Gaan de wedstrijden en/of jeugdviscursus nu door? Het organiseren van wedstrijden is nog steeds niet toegestaan. Het geven van een jeugdviscursus zou misschien in theorie wel georganiseerd kunnen worden maar zal in de praktijk niet haalbaar zijn. Een voorbeeld: Hoe kan de begeleiding, met het in acht nemen van de 1,5m. afstand, helpen bij het maken/knopen van een vistuigje? HSV Voor Ons Plezier heeft al eerder besloten om alle bijeenkomsten, wedstrijden, trainingen te cancelen of uit te stellen tot na 1 juni. Voor 22 mei zal de regering u en ons informeren over de ontwikkelingen van het coronavirus en de te nemen maatregelen vanaf 22 mei. Het bestuur zal na aanleiding van die informatie zich laten adviseren door het NOC-NSF en Sportvisserij Nederland. Na overleg met de wedstrijdcommissies zullen wij u op de hoogte brengen of er activiteiten kunnen worden hervat.

Informatie vanuit Sportvisserij Nederland
Sportvisserij Nederland is blij dat veel mensen momenteel hun ontspanning vinden in het vissen, maar wil ook net als iedereen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het strikt naleven van de afgekondigde maatregelen – die dus in ieder geval tot 20 mei van kracht zijn – is niet alleen van belang voor je eigen gezondheid en die van anderen, maar ook om de komende tijd te kunnen blijven vissen. Neem ze daarom serieus en handel hier als sportvisser naar. De volgende richtlijnen brengen we nogmaals met klem onder de aandacht:
- Heb jij of een gezinslid verschijnselen van griep of verkoudheid? Blijf dan thuis!
- Ben je volledig klachtenvrij en wil je gaan vissen? Ga dan alleen op pad, ook als je naar de visstek reist of wanneer je met een boot het water opgaat.
- Kies je stekken bij voorkeur in landelijk gebied, zodat je geen of weinig andere mensen tegenkomt en het verbod op groepsvorming niet overtreedt.
- Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter. Neem echter het zekere voor het onzekere en houd zoveel mogelijk afstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat je geen bivvies naast elkaar plaatst (ook niet op 1,5 meter afstand), niet bij andere sportvissers gaat buurten en geen foto’s van elkaars vangsten maakt.
- Samenkomsten - waaronder vergaderingen, cursussen en dergelijke - zijn nog steeds verboden.
- Ook het houden van viswedstrijden – in welke vorm dan ook – is daarom niet toegestaan. Al eerder heeft Sportvisserij Nederland aangegeven dat viswedstrijden in ieder geval tot 1 juni niet kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor allerlei andere sportcompetities. In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen. Sportvisserij Nederland heeft in ieder geval besloten haar landelijke wedstrijden - als het dan mag - pas weer op te starten vanaf 1 september.
- Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel.
- Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten vissen.
- Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten vissen met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. 
In de loop van mei komt er een nieuwe update door de rijksoverheid van coronamaatregelen.

Houd vol en blijf gezond.
Vissers worden door de vissen op hun geduld beproeft. Het is telkens weer wachten op een beetregistratie. Soms gaat
het snel, soms duurt het uren. Volhouden en geduld is hierop het antwoord. Door op een verantwoorde wijze te vissen word ons geduld veelal beloond met een beetregistratie en dan is er weer de vraag wat heb ik aan de haak? Met deze wetenschap houden we ons aan de coronamaatregelen en kunnen we gaan vissen.

Geniet van alles wat de natuur te bieden heeft en blijf gezond.
Namens het bestuur,

--
Met vriendelijke groet,
Peter Dorlas
Penningmeester
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0318-651014


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.