Visserijkundig onderzoek Proosdijvijver

In december 2021 is er in de Proosdijvijver in Ede een visserijkundig onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau ATKB. Dit onderzoek werd door Het waterschap Vallei&Veluwe en ATKB aangeboden aan hengelsportvereniging “Voor Ons Plezier” als blijk van waardering voor de vele vrijwilligers die hebben geholpen tijdens het eerder uitgevoerde kreeftenonderzoek. Het doel van het dit onderzoek, is om uit te vinden welke vissoorten er in de vijver aanwezig zijn, in welke hoeveelheden en in welke formaten. Tijdens een eventuele volgende visuitzetting, kan hier dan rekening mee gehouden worden.

 

  

Het onderzoek bestond uit 2 onderdelen. Als eerste werden er 2 zegentrekken uitgevoerd, waarna er 2 trajecten langs de oevers zijn afgevist met behulp van elektriciteit. Op basis van deze 2 manieren, kan er een inschatting van de totale hoeveelheid vis in de vijver worden gemaakt, zonder dat de hele vijver leeggevist hoeft te worden.

De medewerkers van ATKB voeren de zegen (het grote net) met een bootje uit, waarbij het net in een cirkel in het water kwam te liggen. Alle vis die in deze cirkel ligt, zal uiteindelijk in het net terecht komen. Als het net eenmaal op de juiste manier in het water ligt, wordt deze met ouderwetse mankracht naar binnen getrokken. Ook hierbij werd de hulp van een aantal vrijwilligers en enkele bestuursleden erg gewaardeerd. Het binnenhalen van de zegen is namelijk een taai klusje, dat vrij veel spierkracht vergt.

Beide malen zat er flink wat vis in de zegen en het viel op dat er veel grote karpers en ook een aantal fraaie snoeken gevangen werden. Alle gevangen vissen werden geteld en opgemeten, en werden daarna natuurlijk weer netjes terug gezet. Enkele opvallende exemplaren, zoals een fraaie koikarper een mooie uitzetter (spiegelkarper) en een flinke schubkarper werden ook op de foto vastgelegd. Opvallend was dat er bij het vissen met de zegen weinig (grotere) witvis werd gevangen.

Na het vissen met de zegen, werd er gevist met elektriciteit. Met deze visserij kan hele strook oever nauwkeurig worden afgevist en komen ook vissen die zich tussen het riet of andere obstakels hebben verstopt in het net terecht. De mannen van ATKB vissen vanuit een bootje met een generator aan boord met een net dat elektrische schokjes afgeeft, waardoor vissen enkele seconden tot een minuut van verstijfd raken. Hierdoor kunnen ze gemakkelijk uit het water worden geschept. Tijdens deze visserij kwam veel kleine witvis naar boven, maar werden er ook weer enkele fraaie karpers gevangen. Ook deze vissen werden weer opgemeten, geteld en netjes terug gezet.

Nadat alles was opgeruimd waren de heren van ATKB van plan te vertrekken, maar helaas kwam hun bus vast te zitten in de zachte grond naast de vijver. Er moest een oude legerjeep aan te pas komen om de mannen weer op gang te helpen.

Als bestuur zijn we ATKB dankbaar voor het onderzoek en zullen we de resultaten gebruiken om het visbestand in de vijver zo goed mogelijk op peil te houden.

Verrassend resultaat

  • Zeer veel karper (91% van de totale biomassa)
  • Redelijk veel snoek (6% van de totale biomassa)
  • Zeer weinig witvis (3% van de totale biomassa)
  • Grote witvis werd niet gevangen


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.