Coronavirus en de gevolgen voor de verengingsactiviteiten, 3e update

 

 

 

 

25 mei 2020

Geachte leden,

Vissen is voor u en ons een gelegenheid om lekker aan de waterkant tot rust te komen en te genieten van de omgeving. Niet alleen het vissen maar ook het recreëren aan de waterkant neemt toe. Als we op momenten met mooi weer bij de vijvers gaan kijken dan zijn veel visstekken bezet en zijn er behoorlijk wat toeschouwers. Het is mooi om te zien dat het vissen de mensen (op gepaste afstand van 1,5m.) bij elkaar brengt.

Vissen op een toegankelijke en schone Visstek


Een gevolg van de hoeveelheid aan recreanten en vissers is dat beschikbare toegankelijke oevers bezet zijn. Sommige vissers gaan tussen de struiken zitten en creëren hiermee een open plek, dit is niet toegestaan. Vissen is alleen toegestaan vanaf open toegankelijke oevers. Zijn de oevers bezet, zoek dan een visstek aan een ander water. 


De drukte van vissers en recreanten aan de vijvers heeft ook tot gevolg dat er afval achterblijft aan de waterkant. Voor een buitenstaander is het duidelijk dat de vissers daar de rommel achter laten. De vissers hebben daar langs de waterkant zitten vissen en het beeld ontstaat hierdoor dat zij de enige zijn die de rommel achterlaten. U en wij weten dat dit niet helemaal klopt. Vanzelfsprekend wassen wij onze handen niet in onschuld en hebben wij ook wel eens wat rommel (onbewust) achtergelaten.

Graag willen wij u uitdagen om te laten zien dat vissers houden van een schone opgeruimde visstek.


- Als u gaat vissen neem dan een plastic tasje/zakje mee. Neem niet alleen u uw eigen afval mee, maar ruim ook het zwerfafval op wat rondom uw visstek ligt.
- Heeft u lokvoer en/of aas over? Neem het voer en aas dat u na het vissen over heeft mee naar huis en gooi dit niet in het water, op de oever of in de prullenbakken nabij de vijvers. Voer en aas dat achterblijft lokt ongedierte naar de waterkant en dit willen we graag voorkomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat u er alles aan zou doen om de visstekken schoon te houden. Mocht u binnen de gemeente Ede (grote) hoeveelheden aan afval tegenkomen? Meld dit dan bij de afdeling Handhaving 0318-680132 of neem contact op met de vereniging.

Corona maatregelen van de overheid.


De corona uitbraak in Nederland is op dit moment onder controle en het aantal patiënten die met corona op de intensive care liggen neemt gelukkig nog steeds af. Deze afname is hoopgevend en de regering heeft begin deze maand (mogelijke) versoepelingen aangekondigd. Dankzij deze versoepelingen kunnen er, met in acht name van voorgeschreven regels, vanaf 1 juni maximaal 30 mensen bij elkaar komenToen wij dit als vereniging te horen kregen werden we enthousiast maar ook voorzichtig. Aan welke voorwaarden moeten de deelnemers en de verenigingen zich houden als ze een groepsactiviteit organiseren. Op 18 mei j.l. is er door Sportvisserij Nederland en het NOC*NSF
een protocol vrijgegeven welke het organiseren van hengelsport verenigingsactiviteiten mogelijk maakt.

Wat betekend dit protocol voor onze verenigingsactiviteiten.


Senioren; Het bestuur van de vereniging heeft samen met de wedstrijdcommissies het protocol verantwoord vissen bij hengelsportverenigingen doorgenomen en vinden het verantwoord om, met in acht name van de in het protocol gestelde voorwaarden, de onderlinge viswedstrijden voor haar senior leden te hervatten. Voor de organisatie betekend dit dat er voor, tijdens en na een activiteit veel aanvullende maatregelen worden getroffen om het risico van overbrengen van het corona virus op de deelnemers onderling en toeschouwers nagenoeg uit te kunnen sluiten.

De geplande data voor de senioren A zal zijn:
maandag 8 juni Proosdijvijver, maandag 22 juni  A30/De Sleng/Kernhem, maandag 6 juli Proosdijvijver, zaterdag 5 september Proosdijvijver en zaterdag 19 september de Lukkienvijver. Heeft u vragen over deze activiteiten en/of interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met Dick Brehen tel; 06-55740711 of Hans Budding tel; 06-83924527.

De geplande data en locaties voor de senioren Z zijn op dit moment nog niet bekend. Hou hiervoor onze website in de gaten en/of neem hiervoor
contact op met Paul Jegerings tel; 0318-846378 of alleen via watsapp 06-13626593.

Het organiseren van viswedstrijden waarbij een open inschrijving plaats vind (ook deelname van niet leden hsv VOP) zijn nog niet toegestaan.

Jeugd; Op dit moment moeten de organisatoren/begeleiding naar de jeugd altijd de 1,5m. afstand in acht nemen. Dit betekend dat wij de jeugd niet kunnen helpen/bijstaan als er zich een probleem voordoet tijdens het vissen. De organisatie heeft eraan gedacht om als voorwaarde bij de deelnemende jeugd een begeleidend familielid/huisgenoot toe te laten. In de praktijk is dan de vraag of het familielid/de huisgenoot kundig genoeg is met het vissen.
Ook dan is het voor de organisatie om de 1.5m. regel te hanteren bijna onmogelijk. Wegens deze argumenten is het organiseren van een jeugdactiviteit nu nog niet mogelijk.
Wanneer dan wel? Sportvisserij Nederland werkt met het NOC*NSF aan het protocol jeugdactiviteiten en vislessen. Zodra dit protocol bij de vereniging bekend is kunnen we samen met de organisatoren kijken wanneer jeugdactiviteiten kunnen worden hervat. Vanzelfsprekend stellen wij u hiervan op de hoogte.

Tot slot,


De vereniging is blij dat de verenigingsactiviteiten langzaam kunnen worden hervat, dat er meer en meer hengelaars aan de waterkant te vinden zijn, het overgrote deel van de vissers die er gecontroleerd worden de Vispas bezitten en dus aangesloten zijn bij Sportvisserij Nederland. Het is jammer dat de vereniging de jeugdactiviteiten nog niet op kan starten en dat we meer rommel aan de waterkant constateren. Het bestuur daagt u uit om de door de regering gestelde maatregelen op te volgen waardoor het corona virus onder controle blijft. Wij hopen dat daarmee verdere versoepelingen spoedig zullen volgen en alle verenigingsactiviteiten kunnen worden hervat.

Blijf gezond, geniet van de natuur, het vissen en houd uw visstek schoon.

Namens het bestuur,

--
Met vriendelijke groet,
Peter Dorlas
Penningmeester
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0318-651014


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.