Karpervissen senioren 2022

KARPERVISSEN SENIOREN 2022

28 MEI & 10 SEPTEMBER

 

 

                                              

In

Samenwerking

Met

 

 

WEDSTRIJD             Zaterdag 28 mei & 10 september 2022 in de Proosdijvijver te Ede.

WEDSTRIJDDUUR    Aanvang 7.00 uur, Einde 17.00 uur.

VISSEN                    Vissen op gewicht 

PLAATSNUMMER     Loting is om 6.15 uur aan de waterkant.

PRIJZEN                  Per wedstrijd voor de eerste drie een beker.

PRIJSUITREIKING  Na de wedstrijd aan de waterkant.

INSCHRIJFGELD     Gratis voor leden van Hsv Voor Ons Plezier.

DEELNEMERS          Er kunnen maximaal 10 personen meedoen (Vol=VoL)

INSCHRIJVING &    Bij een van de onderstaande personen.

INFORMATIE                    

                                                 Chris Florissen     Eddy de Lange    

                                                  06-11000490        0318-611253    

         

 

 

Gedurende deze activiteit worden er foto’s gemaakt welke bestemd zijn voor op de website en de facebook pagina van de vereniging. Voor vragen over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u terecht op www.vooronsplezier.nl.

De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen en of letsel van welke aard dan ook, danwel voor de schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van een ieder direct of indirect bij de wedstrijd verbonden. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.