Nieuwsbrief voorjaar 2023

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

Op donderdag 13 april zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden in de Publieksboerderij De Proosdij. Vanaf 19.15 uur is de inloop, de vergadering zal starten om 19.45 uur. Enkele onderwerpen welke aan de orde zullen komen zijn; de financiën, bestuursverkiezing, het afvissen en baggeren van de Edese wateren, de aanleg van vissenbossen en de voortgang van de O.H.E.. Ook u kunt een onderwerp aandragen waarover u met de leden en het bestuur van gedachten wil wisselen. U kunt uw onderwerpen doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De uitnodiging voor de ledenvergadering zal spoedig naar u toe worden gezonden. Reserveer 13 april vast in uw agenda!

 

Afvissen van de wateren in de buitendorpen

In week acht hebben vrijwilligers van hsv VOP samen met het onderzoek en adviesbureau Nederland de wateren in de buitendorpen afgevist. Tijdens het afvissen hebben we opvallende zaken geconstateerd. De verscheidenheid en hoeveelheden aan vissen,

maar ook de aanwezigheid van diverse exoten voldeden niet direct aan onze verwachtingen. Tijdens de aankomende jaarvergadering wil het bestuur u middels een presentatie laten zien wat de vangstresultaten zijn. Ook krijgt u inzicht in waar de weggevangen vissen zijn uitgezet en gaan we met u in gesprek over het terugplaatsen van vis in de afgeviste wateren.

 

Verloop baggerwerkzaamheden

De baggerwerkzaamheden zijn inmiddels in een afrondende fase. Firma De Heer is met vier ploegen aan het werk gegaan om binnen een tijdsbestek van 6 weken alle wateren in Veldhuizen en de buitendorpen uit te baggeren. Gedurende deze periode is het bestuur geregeld een kijkje wezen nemen bij de werkzaamheden en hebben hierbij geen vissterfte kunnen constateren. Tijdens de jaarvergadering zal er een korte presentatie worden getoond over de baggerwerkzaamheden.

 

VOP VANG5 Opschoondag

In de wijk Veldhuizen zijn alle sloten en singels inmiddels uitgebaggerd. Hierbij is slip en grof vuil zoals fietsen, winkelwagens en kluizen van de bodem afgeschraapt en afgevoerd. Door het baggeren is ook een gedeelte van de beplanting uit de wateren verdwenen en is het drijvende afval (grotendeels) verwijderd. Om de puntjes op de bekende “ i “ te zetten wil hsv VOP langs de sloten en singels het zwerfvuil op gaan ruimen.

Op zaterdag 18 maart om 9.00 uur verzamelen we bij het parkeerterrein aan de Valkenstein (toegang tot het Proosdijpark). Hier delen we ons op in kleine groepjes en vertrekken in de auto naar verschillende locaties in de wijk Veldhuizen. Voorzien van handschoenen, vuilniszakken en grijpers lopen we langs de singels en verzamelen al het zwerfafval welke we tegenkomen.

Komt u ook uw steentje bijdragen? Geef u op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of bel naar Peter Dorlas 0318-651014.

 

Visrechten en de Overkoepeling hengelsport Ede

Vanaf 1 januari 2023 zijn de visrechten van de gemeente Ede verhuurd aan hsv Voor Ons Plezier, hierbij is de weg vrijgekomen voor opheffing van de OHE.
Samen met de gemeente is gekeken naar alle bevisbare wateren welke ingebracht konden worden. Ook de wateren op de Bedrijventerreinen Kievietsmeent, Schuttersveld en De Stroet zijn ingebracht.

Over de nachtvistoestemming en enkele andere wateren is het bestuur nog in gesprek met de gemeente. De resultaten hopen we tijdens de jaarvergadering met u door te kunnen nemen.

 

Activiteitenprogramma 2023

Het activiteitenprogramma voor 2023 is inmiddels bekend. Dit jaar zullen er door hsv VOP meer dan 30 hengelsportactiviteiten worden georganiseerd. Het bestuur heeft veel lof voor de vrijwilligers die zich inzetten voor de organisatie en begeleiding van al deze activiteiten. Alle informatie over de activiteiten kunt u vinden op onze website. Hebt u vragen en/of zou u zich op willen geven voor deelname, dan vernemen wij dat graag.

 

Tot slot

Dit jaar hebben zich al drie scholen gemeld die gebruik willen maken van de gratis jeugdviscursus Vislessen op de basisschool. Speciaal opgeleide Vismeesters bezoeken deze basisscholen en verzorgen er een Visles en een Visexcursie. Tijdens de Visexursie zijn ook vrijwilligers van hsv VOP aanwezig die de kinderen bij het vissen begeleiden. Door deelname aan de Vislessen maken de kinderen kennis met de sportvisserij als hobby en de hengelsportvereniging "Voor Ons Plezier" als leuke club om lid van te zijn. Zit uw zoon of dochter in groep 7 of 8 van de basisschool en lijkt het hen leuk dat wij bij hun in de klas een Visles verzorgen, geef dit dan door aan de juf of meester. Alle informatie over de Vislessen is te vinden op de website www.vissenschool.nl.

Over deze en ook andere onderwerpen meer in de volgende nieuwsbrief. Kunt u hierop niet wachten en/of wilt u meer weten over onze vereniging en onze activiteiten, volg ons op Facebook en kijk op www.vooronsplezier.nl

Graag tot donderdag 13 april op de jaarvergadering.

Het bestuur van hsv Voor Ons Plezier te Ede. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.