Verslag Algehele Leden Voorjaarsvergadering d.d. 19-05-2022

Geachte leden,

Eindelijk konden wij u weer persoonlijk ontvangen op onze algemene leden voorjaarsvergadering. In een sfeervolle ambiance namelijk Publieksboerderij de Proosdij mochten wij u onder het genot van een hapje en een drankje onze plannen , resultaten , veranderingen en meerdere zaken kenbaar maken . Vele zaken hadden we te bespreken.
U bent geïnformeerd over onze financiële huishouding en de kascontrolecommissie voor het komende jaar is door u gekozen . Wij hebben u geïnformeerd over hetgeen wij als bestuur van plan zijn vanwege het 70 jaar bestaan van onze vereniging en hoe wij u als lid hierbij gaan betrekken. Ook mochten wij samen met u terugblikken op het vorig jaar en ondanks de beperkte mogelijkheden toch nog een aantal zeer geslaagde activiteiten aan u presenteren. Tevens kon u uw stem weer laten gelden voor (her)verkiezing van het bestuur. In 2020 waren Eddy de Lange en Arjan van Doorn aftredend en hebben Dick Brehen en Hans Budding zich als lid van het bestuur aangemeld.

In 2021 waren Peter Dorlas en ondergetekende aftredend en dit jaar is het de beurt aan Chris Florissen en Gerrit Assink. Tevens mochten wij u Jasper Loderus voorstellen als nieuw algemeen bestuurslid. U heeft gekozen en het huidige bestuur vertrouwen geschonken voor de komende periode. En toen was er een schrijven van Peter Dorlas gericht aan u als lid welke ondergetekende aan u mocht voorlezen. Hierin werd vermeld dat Peter Dorlas zijn werkzaamheden voor de vereniging binnen afzienbare tijd zal beëindigen. Uiteraard zijn wij ons bewust van het feit dat Peter van onschatbare waarde is voor onze vereniging en zijn wij als bestuur genoodzaakt hierop in de tijd die ons nog rest te anticiperen en welke gevolgen dit heeft voor u als lid en ons als bestuur. Eén van deze veranderingen is de uitbesteding van de ledenadministratie aan Sportvisserij Nederland. Hierover hebben wij u uitvoerig ingelicht en u laten zien wat de mogelijkheden zijn.
U heeft als actief lid ingestemd dat het contributiedeel vanaf 2023 gelijk blijft aan 2022. Verder hebben wij u de voortgang van de OHE kenbaar gemaakt en u geïnformeerd over de komende baggerwerkzaamheden in de Edese wateren. Dat wij als bestuur deze keer voor een andere locatie hebben gekozen heeft een reden. U weet dat wij sinds lange tijd bezig zijn een eigen onderkomen te realiseren voor onze vereniging. Welnu, in de gesprekken met de gemeente Ede onderzoeken wij momenteel of wij in samenwerking met ‘S Heeren Loo, binnen de publieksboerderij Proosdij hieraan gestalte kunnen geven en op welke wijze.
Kortom we hadden veel te bespreken en om de avond toch weer op een leuke wijze af te sluiten had u bij binnenkomst een aantal loten ontvangen waarmede na sluiting van de vergadering weer prachtige prijzen vielen te verdienen. Aldus geschiedde, en mogen we terugkijken op een zeer geslaagde vergadering gehouden in een hele leuke locatie voor nu en wellicht in de toekomst.
Ik dank alle aanwezigen , bestuursleden, en publieksboerderij de Proosdij voor zijn of haar inbreng en nodig u bij deze alvast uit voor onze algemene leden najaarsvergadering , maar hierover later meer.
Uw secretaris : Cees van der Wal Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.