Nieuwsbrief najaar 2023

 

 

 

 

 

Terugblik activiteiten

Voor hsv Voor Ons Plezier was 2023 een jaar vol hengelsport activiteiten.

Naast de school sportolympiade, vis-clinics voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8, leerlingen van het Lodestein college en bewoners van zorgcentrum De Gelderhorst hebben we hebben voor onze leden verschillende competitiewedstrijden gehad.

Voor de senioren;
Z poule, 8 wedstrijden, hier deden 17 vissers mee,
A poule, 8 wedstrijden, hier deden 18 vissers mee,
verder hadden we dit jaar ook de karper- en nachtkoppel wedstrijden.

Bij de 8 Jeugd wedstrijden deden dit jaar 11 vissers mee.

Ook hadden we voor de senioren open viswedstrijden op ons programma;
bij de visvierdaagse deden 9 vissers mee, de heideweek viswedstrijd 24 vissers en de koningsvisser 36 vissers.

Bij alle wedstrijden was er een goede sfeer en was het weer over het algemeen ook goed. Alle uitslagen van onze activiteiten kunt u vinden op onze website www.voorlonsplezier.nl-activiteiten2023.
Voor de deelnemers van de competitie wedstrijden zal de prijsuitreiking op 17 november plaatsvinden.

 

Bestrijding Rode Amerikaanse rivierkreeft

In de periode van 31 aug. t/m 26 sept. was de Proosdijvijver het toneel van het wegvangen van de Rode Amerikaanse rivierkreeft.

Naar verluid verblijven de kreeften gedurende de dag in en rond de oever. In de avond/nacht trekken ze er in de richting van het open water op uit om voedsel te vinden. Om de kreeften tijdens hun zoektocht naar voedsel weg te vangen had de firma ATKB langs de oever lange vangtuigen opgesteld. Elk vangtuig is voorzien van meerdere ingangen waar de kreeften in konden lopen. Eenmaal in de val was er geen ontsnappen meer aan. Na enkele dagen in het water te hebben gelegen werden de vangtuigen geleegd. De met name kleine vis welke ook in de vangtuigen waren beland werden direct weer vrijgelaten. De kreeften werden in grote bakken verzameld en aan de oever gewogen en in een net bewaard voor transport. In het totaal is er ruim 180kg kreeften weggevangen.

Aangezien het onmogelijk is om alle kreeften weg te vangen zal de toekomst uit moeten wijzen wanneer er een nieuwe bestrijding noodzakelijk is.
Foto's van de kreeften vangdagen zijn te zien op onze Foto Gallery

 

Hsv Voor Ons Plezier wint Jan Teeling Award

Voor de meest actieve jeugdafdeling bij Sportvisserij MidWest Nederland aangesloten hengelsportvereniging.
Robert de Boer van Viscollege de Hengelaar, winnaar van de Jan Teeling Award 2021-2022 overhandigde de Award en benadrukte dat het naast een stimuleringsprijs ook een mooi moment is voor promotie van de HSV in de media.

HSV Voor Ons Plezier organiseert jaarlijks diverse activiteiten voor de jeugd uit Ede en omgeving. De 6 verschillende soorten activiteiten werden op 27 dagen georganiseerd, van april tot en met september. Van een visclinic tijdens Schoolsport Olympiade tot een jeugdcompetitie van 8 avondwedstrijden. Van reguliere vislessen op basisscholen tot VISworkshops tijdens de KeuzeWerkTijd middagen van het Lodenstein college (speciaal praktijkonderwijs). En niet te vergeten de Landelijke VOP VANG5 Opschoondag waar ook veel jeugd aan deelneemt.

Jan Teeling
Jan Teeling was een voormalig bestuurslid van voorheen Federatie NoordWest Nederland. Jarenlang had Jan ‘jeugd’ in zijn portefeuille. Omdat Jan Teeling een voorbeeld was voor iedereen die zich inzet voor de jeugd bij hengelsportverenigingen is in 2011 de Jan Teeling Award in het leven geroepen.
Jan Teeling is overleden in oktober 2021.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Jan Teeling Award en hoe hengelsportverenigingen deze kunnen winnen, lees je op deze site.

 

Vooraankondiging Najaarsvergadering

Op donderdag 30 november zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden in de Publieksboerderij De Proosdij. Vanaf 19.15 uur is de inloop, de vergadering zal starten om 19.45 uur. Enkele onderwerpen welke aan de orde zullen komen zijn; inzet vrijwilligers, vissenbossen en aan te leggen hengelsport-voorzieningen, Visbeleidsplan zie (PDF). Ook u kunt een onderwerp aandragen waarover u met de leden en het bestuur van gedachten wil wisselen. U kunt uw onderwerp doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De uitnodiging voor de ledenvergadering zal spoedig naar u toe worden gezonden. Reserveer 30 november vast in uw agenda!....

Tot slot

Kunt u niet aanwezig zijn bij onze vergadering, maar heeft u toch interesse om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en verslagen, volg ons dan op Facebook en kijk op www.vooronsplezier.nl

Graag tot ziens op onze algehele najaarsvergadering.

Het bestuur van hsv Voor Ons Plezier te Ede. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.