Nieuwsbrief najaar 2022

Hsv Voor Ons Plezier viert haar 70 jarig jubileum

24 september 2022 was het zover, de viering van ons 70 jarig bestaan van uw en onze vereniging. Zoals bekend is vieren wij iedere vijf jaar dit heugelijke feit samen met onze leden en doen we iets extra’s op maatschappelijk gebied. Dit jaar hadden we voor zowel  de karper als de witvisser een wedstrijd georganiseerd. De karpervissers mochten hun vangtechnieken onderling meten aan de Slenk en  de witvissers konden zich uitleven aan de Proosdijvijver. Helaas waren de weergoden ons deze dag zeer ongunstig gestemd,
desondanks waren we niet ontevreden over de opkomst en mocht het slechte weer geen aanleiding zijn om er gezellige wedstrijden van te maken. Na afloop van de wedstrijden werd een ieder verwelkomd in publieksboerderij “de Proosdij“ voor de prijsuitreiking van de diverse wedstrijden  en stond de barbecue gereed om aangestoken te worden en een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. De prijzen voor de diverse wedstrijden en categorieën werden uitgedeeld , de barbecue aangestoken en de cheque welke we iedere vijf jaar voor het maatschappelijke doel beschikbaar stellen werd uitgereikt . Tijdens onze voorjaarsvergadering hebben we samen met u besloten deze uit te reiken aan publieksboerderij “de Proosdij” en aldus geschiedde dit. Zij hebben deze bijdrage besteed voor de aankoop van een door hun zeer gewenste aankoop van een professionele heggenschaar. Al met al kunnen wij als bestuur terugzien op een ondanks het slechte weer bijzonder leuke en gezellige dag. In dit kader willen wij een ieder die opeen of andere wijze een bijdrage heeft geleverd aan deze heugelijke dag hartelijk bedanken hiervoor. Een speciale dank voor publieksboerderij “de Proosdij“ voor hun gastvrije ontvangst en B&G catering voor het verzorgen van de heerlijke barbecue.
Dat we als vereniging nog heel lang mogen bestaan en u als lid daarbij verbonden blijft is onze wens voor het volgende lustrum.
 

Vrijwilliger van het jaar is geworden.....

 
Dit jaar is voor de eerste keer de prijs voor Vrijwilliger van het Jaar uitgereikt tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag voor vrijwilligers van Sportvisserij MidWest Nederland. Vrijwilligers zijn in onze organisatie, maar ook binnen uw hengelsportvereniging onmisbaar en goud waard.

Helaas was de eerste winnaar van de vrijwilliger van het jaar verkiezing verhinderd tijdens de vrijwilligersdag, zodat de prijs afgelopen dinsdag 25 oktober pas is uitgereikt tijdens een 'overval'.

And the winner.. Peter Dorlas van hengelsportvereniging Voor Ons Plezier uit Ede!
Peter is een echte verenigingsman, die zich binnen de vereniging inzet voor allerlei zaken, zoals een visparel, het waterbeheer, zorg voor het milieu, overlast van exoten, aandacht voor de waterstand en dus het leefmilieu van de vissen en ook nog diverse bestuurstaken.

Kortom een onmisbare vrijwilliger, die het volgens degenen die hem hebben opgegeven, echt op dit moment verdient om vrijwilliger van het jaar te mogen zijn. Hij wordt dan ook als een echte steunpilaar van de vereniging gezien.

Uitslagen Competitie en wedstrijden

Op zaterdag 8 oktober werden de prijswinnaars van de Z competitie in de winkel van De Schup voorzien van een hapje en een drankje waarbij zij hun trofee in ontvangst konden nemen. Op vrijdagavond 25 november op de publieksboerderij De Proosdij zijn tijdens een feestelijke avond, waarbij B&G catering een geweldig buffet verzorgde, de prijzen voor de jeugd en senioren A competitiewedstrijden uitgereikt.

Overzicht uitslagen 2022

Arnold Budding Trofee            
Jeugd   Senioren   Competitie Senioren A   Competitie Senioren Z   Heideweek
1 Henrik    1 Arnold Budding   1 Arnold Budding   1 Gonzalo   1 Bouke Stroop
2 Sander   2 Gonzalo   2 Dick Brehen   2 Jongman   2 Harry ter Scheggert
3 Owen   3 Dick Brehen   3 Henk Oskam   3 Paul Jegerings   3 Wout van de Berg
                 
Competitie Jeugd A   Competitie Jeugd B    1e Karper Senioren   2e Karper Senioren   Koningsvisser
1 Steffan Brehen   1 Henrik Budding   1 Wesley van Surksum   1 Wesley van Surksum   1 Peter Looyen
    2 Sander van D.   2 Daniël van Wakeren   2 Paul Jegerings   2 Dick Brehen
    3 Owen S.       3 Daniël van Wakeren   3 Gert van Ingen
    4 Nic M.            
    5 Jorren K.            

 

Uitbesteding ledenadministratie Servicebureau

Vanaf 2023 heeft hsv "Voor Ons Plezier" haar ledenadministratie uitbesteed aan het servicebureau van Sportvisserij Nederland. De overdracht vanuit onze administratie naar het servicebureau is voorspoedig verlopen. De leden die de contributie voor 8 december j.l. hebben overgemaakt alsmede de leden waarbij de automatische incasso goed is verlopen hebben de VISpas voor 2023 inmiddels in huis. Inmiddels heeft 75% van de leden de VISpas voor 2023 betaald (dit komt overeen met afgelopen jaar). In februari 2023 zal het servicebureau de eerste betalingsherinnering versturen waarbij de contributie wordt verhoogd met €1.50 aan herinneringskosten.

 

Nieuws vanuit Sportvisserij Nederland

Toestemmingen

Flink wat sportvissers – bijvoorbeeld karpervissers – kiezen ervoor om behalve de VISpas ook de NachtVIStoestemming en/of Derde Hengeltoestemming aan te schaffen. Dit zodat zij in veel Nederlandse wateren ook ’s nachts en met drie hengels mogen vissen. Deze twee toestemmingen worden vanwege de logistieke processen separaat van de VISpas 2023 verzonden.

Het kan daarom enkele dagen duren voordat je de NachtVIS- en/of Derde Hengeltoestemming ontvangt en de hologramstickers op de VISpas kunt plakken. Heb je (nog) geen toestemming? Dan kun je deze via www.vispas.nl gemakkelijk en snel online bestellen.

Automatisch lidmaatschap

Nieuw vanaf 2023 is dat sportvissers die lid worden van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging daarmee ook automatisch lid worden van Sportvisserij Nederland. Zo kan verenigingsrechtelijk worden opgetreden tegen sportvissers die zich ernstig en/of herhaaldelijk misdragen (zoals onverantwoord omgaan met vissen of agressie en geweld tegen vrijwilligers of medewerkers van hengelsportorganisaties) en zo de hengelsport schaden.

Voortaan kunnen deze mensen overal worden geweerd door de VISpas niet meer aan hen te verstrekken. Ook komen alle aangesloten sportvissers zo onder het tuchtrecht van het Instituut Sportrechtspraak te vallen, bijvoorbeeld bij zaken zoals seksuele misdragingen.

Kies voor digitaal

Bij de VISpas 2023 hoort ook de Aanvullingslijst waarin de wijzigingen ten opzichte van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse VISwateren 2022-2023-2024 zijn opgenomen. Deze boekwerkjes heb je echter niet meer in de papieren vorm nodig. Alle wijzigingen worden direct digitaal doorgevoerd in de VISplanner en die is – middels de gratis VISplanner app of de VISplanner website – rechtsgeldig om aan de waterkant aan te kunnen tonen dat je in een bepaald water mag vissen.

Je hoeft dus geen papierwerk meer mee te nemen als je gaat vissen. Om het milieu en kosten te besparen vragen we sportvissers om voor digitaal te kiezen. Via MijnSportvisserij kun je heel snel en gemakkelijk aangeven dat je geen fysieke lijst meer wenst te ontvangen.

 

Baggerwerkzaamheden gaan van start

Als de ergste kou uit de lucht is en de wateren niet (meer) bevroren zijn dan zal er vanaf 9 januari 2023 worden begonnen met het uitbaggeren van de volgende wateren.

  • Ederveen           water aan de Schoolstraat, aan de Veldjesgraaf en aan de Seringstraat/Spiraeastraat.
  • Bennekom         water tussen Kaardebol - N781 en aan de Kierkamperweg/Achterstraat.
  • Lunteren            water aan de Reeënlaan/Hermelijnlaan en de Hindelaan/Moeflonlaan.
  • Harskamp          water aan de Wormgoorlaan/Heyenerf en de Tepelenburgweg.
  • Ede                   water langs de Dr. W. Dreeslaan (nabij de stadspoort)
                            alle sloten/singels in de wijken Veldhuizen A en B met uitzondering van de Parkrand en de Proosdijvijver.

Zodra de volgorde van de te baggeren wateren bekend is zal OAB Nederland samen met VOP uit voorzorg de wateren in de buitendorpen zo goed als mogelijk afvissen. Afhankelijk van de volgorde zal worden gekeken waar de afgevangen vissen zal worden ondergebracht.

Als alles volgens plan verloopt zullen de baggerwerkzaamheden voor 15 maart zijn afgerond.

Mocht u bij het afvissen willen assisteren en/of heeft u vragen over de baggerwerkzaamheden?, stuur hierover een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vissenbossen

Tijdens de voorjaarsvergadering heeft het bestuur u geïnformeerd over de resultaten van het visserij kundig onderzoek welke in de Proosdijvijver is uitgevoerd. Hierbij zijn we tot de conclusie gekomen dat het plaatsen van Vissenbossen de kleine vissen meer schuilgelegenheid geeft om door te kunnen groeien.

Ontwerp Vissenbos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment is het bestuur bezig met een plan van aanpak en de vergunning aanvraag. Zodra de vergunning is verleend kunnen we gaan starten met de aanleg van de vissenbossen (wij zullen u hierover informeren).

Als u mee wil komen helpen bij het plaatsen van deze Vissenbossen in de Proosdijvijver? Stuur dan een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Tot slot

Het bestuur werkt achter de schermen aan de huur visrechten vanuit de gemeente Ede naar de VOP, het activiteitenprogramma voor 2023, we werken samen de het waterschap Vallei&Veluwe en de gemeente Ede aan het Stedelijk Water In Beeld (SWIB) en we zijn met de gemeente Ede en 's-Heeren Loo in gesprek over een mogelijke verhuizing van de VOP vanaf de Bettekamp naar de Publieksboerderij De Proosdij.

Over deze en ook andere onderwerpen meer in de volgende nieuwsbrief. Kunt u hierop niet wachten en/of wilt u meer weten over onze vereniging en onze activiteiten, volg ons op Facebook en kijk op www.vooronsplezier.nl

Voor nu wensen wij u vooral prettige feestdagen en visrijk 2023.

Het bestuur van hsv Voor Ons Plezier te Ede.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.