Loodvrij vissen / Green Deal Sportvisserij

Onze vereniging ondersteunt van harte de zogenaamde ‘Green Deal Sportvisserij’. Deze overeenkomst tussen diverse ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten, Dibevo en Sportvisserij Nederland heeft als doel de komende jaren het gebruik van lood binnen de sportvisserij volledig af te bouwen.

Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt - door verlies - soms in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht.

Een beter milieu begint bij jezelf

De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort het giftige lood niet in thuis. Sportvisserij Nederland, de federaties maar ook onze vereniging leveren een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van deze Green Deal. Een beter milieu begint immers bij jezelf.

Loodalternatieven

Het bevorderen van het gebruik van alternatieven zoals steen, beton en ijzer vormt de basis van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Dit vraagt om een intensieve campagne naar de sportvissers om bewustwording en vraag te creëren en tegelijkertijd acties naar de hengelsporthandel om veel meer alternatieven aan te bieden en de verkoop van lood te stoppen.

Doel van de Green Deal is om het loodgebruik in de sportvisserij - inclusief het gevaarlijke zelf gieten van lood - binnen drie jaar fors te verminderen en vóór 2027 helemaal te stoppen. Bij onvoldoende voortgang zal regelgeving worden ingezet.

Wat kan je nu al zelf doen?

Sta kritisch stil bij het gebruik van lood in je eigen visserij en welke mogelijke alternatieven er zijn. Zo zijn er voor de karpervisserij al diverse prima loodvervangers te koop en zijn loodkopjes voor de roofvisserij prima te vervangen door tungsten gewichtjes. Zoek je tips en inspiratie voor loodvrije alternatieven bij jouw visserij? Bekijk het overzicht van loodalternatieven.

Kijk hier voor meer informatie over Sportvisserij Loodvrij. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.