Meldpunten

Meldpunt visstroperij

Visstroperij kan de visstand behoorlijk schaden. We proberen door middel van goed visstandbeheer een aantrekkelijke visstand voor de sportvisser te realiseren. Wanneer er door stroperij veel vis verdwijnt is dat natuurlijk zonde van alle inspanningen.

Visstroperij moet daarom gestopt worden! Er is sprake van stroperij als er zonder toestemming met illegale vistuigen (vaak een staand want, fuiken of met lijnen enzovoort) vis wordt gevangen. Maar ook sportvissers die zich niet aan de gestelde minimumummaat of meeneemlimiet houden kunnen de visstand schaden en vallen onder stroperij.

Wat te doen in geval van visstroperij?

In geval van visstroperij kun je tijdens kantooruren met het federatiekantoor bellen:

tel 0251 - 31 88 82. Wij vragen je naar de aard van de stroperij en geven jouw melding vervolgens door aan onze BOA's en/of het Meldpunt Visstroperij.

Wanneer je melding urgent is kun je buiten kantooruren bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: (0900) 0388. Wij zorgen ervoor dat je melding discreet behandeld wordt en dat er actie wordt ondernomen.

Meldpunt Vissterfte / vissen in nood
Vissen in nood? En nu…

Vissen in nood, zijn vissen die naar luchthappen of het zichtbaar moeilijk hebben om zich in het water ‘staande’ te houden. Het belangrijkste is dat je zo snel mogelijk contact opneemt met de waterbeheerder om jouw melding te doen. Ga naar www.visseninnood.nl en lees hoe je dit doet.

Dode vissen in het water? Lees hier wat je moet doen…
Als je dode vis ziet, is het belangrijk dat je zelf geen actie onderneemt, omdat niet duidelijk is wat de doodsoorzaak van de dode vis is. Er kan sprake zijn van botulisme, blauwalg, watervervuiling of een te laag zuurstofgehalte in het water. Je dient zo snel mogelijk contact op te nemen met de waterbeheerder om jouw melding te doen.
Ga naar www.visseninnood.nl en lees hoe je dit doet.

Je kunt vissterfte ook melden op MeldpuntWater.nl Dit is een website van alle waterbeheerders in Nederland.

Buiten kantooruren en in de weekenden kunt je direct bellen met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Wanneer er tijdig gereageerd wordt  kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken.

Melden:

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

Noord-Holland onder het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regio Amsterdam, Amstel, Gooi & Vecht:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 0900 93 94

Noordelijk deel van Zuid-Holland:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-306 35 35 (buiten kantoortijden 071-3063063)

Midden Nederland:
Waterschap Vallei & Veluwe 055 - 527 22 72 (gratis - 24 uur per dag bereikbaar)

Flevopolders:
Waterschap Zuiderzeeland (0320) 274 911


Misstanden aan de waterkant binnen de gemeente Ede.

Meld deze direct bij de afdeling handhaving van de gemeente Tel: 0318 - 680132,

Bij geen gehoor, neem contact op met het bestuur van de VOP

Heeft u vragen ?? mail ons This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.