Vissen en parkeren aan de Slenk in de wijk Kernhem

 

Hengelsport.
Het water De Slenk in de wijk kernhem maakt onderdeel uit van een bouwterrein en staat niet aangegeven als viswater in de visplanner-app. In goed overleg met de gemeente en de projectontwikkelaar word het vissen hier (tot op heden) gedoogd.

Gevaar.

De wijk Kernhem is een wijk in aanbouw en is officieel alleen toegankelijk voor personen en verkeer die met de bouw te maken hebben. De gemeente Ede en de vereniging VOP maken zich zorgen over de veiligheid van de wandelaars, de hengelaars die aan Slenk zitten te vissen en het zware vrachtverkeer dat over de bouwweg moet rijden. Doordat er geregeld auto's op de bouwweg geparkeerd staan, moet het bouwverkeer uitwijken met alle gevolgen van dien.

Parkeren.
Veel vissers komen uit de buurt maar er komen er ook met de auto en parkeren deze op 
de bouwweg langs De Slenk.
Bouwverkeer dient te allen tijde doorgang te hebben dus auto’s kunnen niet op de rijbaan geparkeerd worden. Het afsluiten van de bouwweg rondom de Slenk voor al het personenverkeer zou de makkelijkste optie zijn om te voorkomen dat er een personenauto op de weg geparkeerd zal staan. De vraag is of dit voor de vissers wenselijk is. De gemeente en de vereniging VOP hebben ervoor gekozen om samen te kijken naar een oplossing voor het parkeerprobleem. Gekozen is voor de navolgende maatregelen.

Maatregelen.
- Er mag tussen 7.00 uur en 17.00 uur niet meer worden geparkeerd op de bouwweg rondom De Slenk.
- Na het laden en of lossen van de hengelspullen dient de auto in de berm, op het gras geparkeerd te worden.
- Fietsen of ander materiaal dienen niet op de bouwweg maar in de berm te staan.

De genomen maatregelen kunnen alleen een bijdrage leveren aan uw en onze veiligheid, als we deze ook allemaal nakomen.

De gemeente zal op de gemaakte afspraken gaan handhaven!!! Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.