Koningsvisser senioren 2024

KONINGSVISSER SENIOREN 2024

                    blue flower

 

  

 In samenwerking met

 

 

Wedstrijddatum   Zaterdag 5 oktober 2024  
Wedstrijdwater   Proosdijvijver  
Wedstrijdduur   Aanvang 09.00 uur, Einde 13.00 uur
Vissen & Voeren   Zie wedstrijd regelement voor de vaste hengel
Plaatsnummer   Vissen in twee vakken, Loting is op 5 oktober om 07.30 uur aan de waterkant
Prijzen   Eremetaal (voor de eerste drie deelnemers met het hoogste gewicht aan vis)
    Eerste prijs een wisselbeker, Na drie maal achtereenvolgens winnen wordt deze beker eigendom van de winnaar
    Per vak diverse waardebonnen
Prijsuitrijking   Na afloop van de wedstrijd aan de waterkant
Inschrijfgeld   €10.00 per deelnemer (te voldoen bij inschrijving)
Inschrijving &   Vanaf 30 augustus 9.00 uur bij Pets place Zoo&Zo hengelsport, Lorentzstraat 1b te Ede
Informatie   Sluiting 28 september 2024
    Maximaal 40 deelnemers (VOL=VOL)  
    Deelname vanaf 15 jaar  

VASTE HENGEL WEDSTRIJDREGLEMENT IS VAN TOEPASSING

Gedurende deze activiteit worden er foto’s gemaakt welke bestemd zijn voor op de website en de facebook pagina van de vereniging. Voor vragen over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u terecht op www.vooronsplezier.nl. De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen en of letsel van welke aard dan ook, danwel voor de schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van een ieder direct of indirect bij de wedstrijd verbonden.

Meedoen aan deze wedstrijd is instemmen met bovenstaande bepalingen.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.