Nieuwsbrief zomer 2022

70 jarig jubileum

Hsv Voor Ons Plezier is opgericht in 1952. Dit houd in dat de vereniging dit jaar haar 70e verjaardag mag vieren. Tijdens de jaarvergadering is besloten dat we dit jaar de Publieksboerderij Proosdij een jubileumcadeau mogen aanbieden. Graag willen wij op zaterdag 24 september a.s. voor onze leden een feestdag organiseren. Deze dag zal bestaan uit diverse vis activiteiten met aansluitend de feestavond. Zowel de activiteiten alsmede de feestavond zullen in Ede plaatsvinden. In augustus krijgt u de uitnodiging via de mail. Hierin zal het programma staan alsmede bij wie u zich kan aanmelden voor deelname aan de activiteiten/feestavond.
Reserveer 24 september vast in uw agenda!

 

Algemene Leden Voorjaarsvergadering

Eindelijk konden wij u weer persoonlijk ontvangen op onze algemene leden voorjaarsvergadering. In een sfeervolle ambiance namelijk Publieksboerderij de Proosdij mochten wij u onder het genot van een hapje en een drankje onze plannen , resultaten , veranderingen en meerdere zaken kenbaar maken . Vele zaken hadden we te bespreken. U bent geïnformeerd over onze financiële huishouding  en de kascontrolecommisie voor het komende jaar is door u gekozen . Wij hebben u geïnformeerd over hetgeen wij als bestuur van plan zijn vanwege het 70 jaar bestaan van onze vereniging en hoe wij u als lid hierbij gaan betrekken. Ook mochten wij samen met u terugblikken op het vorig jaar en ondanks de beperkte mogelijkheden toch nog een aantal zeer geslaagde activiteiten aan u presenteren. Tevens kon u uw stem weer laten gelden voor (her)verkiezing van het bestuur. In 2020 waren Eddy de Lange en Arjan van Doorn aftredend en hebben Dick Brehen en Hans Budding zich als lid van het bestuur aangemeld. In 2021 waren Peter Dorlas en ondergetekende aftredend en dit jaar is het de beurt aan Chris Florissen en Gerrit Assink. Tevens mochten  wij u Jasper Loderus voorstellen als nieuw algemeen bestuurslid. U heeft gekozen en het huidige bestuur vertrouwen geschonken voor de komende periode. En toen was er een schrijven van Peter Dorlas gericht aan u als lid welke ondergetekende aan u mocht voorlezen. Hierin werd vermeld dat Peter Dorlas  Read more.....

 

Uitbesteding ledenadministratie vanaf 2023

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten om de ledenadministratie uit te besteden aan het servicebureau van Sportvisserij Nederland. 

Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens hsv Voor Ons Plezier, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe. Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via telefoon 0900-2025358 (€1,00 per gesprek). Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 16:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

Aan de overeenkomst met het servicebureau zijn voor u de volgende financiële voorwaarden verbonden.
1.      Betaling middels incassomachtiging is gratis
2.      U betaald €5.00 extra bij een betaling middels bank/giro
3.      U betaald €1,50 extra bij uw eerste betalingsherinnering
4.      U betaald €2,50 extra bij uw tweede betalingsherinnering
5.      U betaald €5,00 extra als het servicebureau u de *landelijke lijst van Nederlandse viswateren toe moet sturen
          (U maakt geen gebruik van de VISplannerapp).
          * Deze lijst is gratis te verkrijgen bij de hengelsport-shops in Ede.

Voor vragen en/of aanpassingen in uw huidige ledenregistratie kunt contact opnemen met Peter Dorlas via;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefoonnummer 0318-651014

 

Vastgestelde contributie vanaf 2023

Middels de instemming van de uitbesteding ledenadministratie is de contributie vanaf 2023 als volgt vastgesteld:

                           Totaal               Bank/Giro          + €1.50 1e             + €2.50 2e
                           incasso            + € 5.00              herinnering           herinnering

VISpas                € 34.00            € 39.00               € 40.50                 € 43.00
Jeugd VISpas       € 10.50            € 15.50               € 17.00                 € 19.50
Extra VISpas        € 16.00            € 21.00               € 22.50                 € 25.00

Visblad                €   9.00
Landelijke lijst van Nederlandse Viswateren €5.00 (Deze lijst is gratis te verkrijgen bij de hengelsport-shops in Ede)

Voor nieuwe aanmeldingen Lidmaatschap VISpas zijn de kosten;
Jeugd VISpas          € 15.50 (tot 14 jaar)
Senioren VISpas      €39.00
Deze VISpassen zijn online en bij de hengelsport-shops in Ede te verkrijgen.

 

Visserij kundig onderzoek

Eind december 2021 heeft er een Visserij kundig onderzoek aan de Proosdijvijver plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de vijver goed voorzien is van alle soorten en maten Karper en voldoende roofvissen. Echter de aanwezigheid van maatse witvis stelde erg teleur.  De verklaring hiervoor is te vinden in de aanwezigheid van de hoeveelheid aalscholvers en roofvis met onvoldoende plek voor de witvis om te schuilen. Het bestuur wil hier verandering in brengen door het aanbrengen van een aantal schuilplekken en het uitzetten van maatse witvis welke worden weggevangen tijdens het afvissen van de Edese wateren welke gebaggerd gaan worden. Het gehele verslag over het visserij kundig onderzoek aan de Proosdijvijver is terug te lezen op onze website.

Op 21 juni jongstleden heeft er een visserij kundig onderzoek op de Stroombergvijver plaatsgevonden. Tijdens dit onderzoek is er niet één levende vis aangetroffen in de 2,6 ha water. Ten gevolge van dit trieste resultaat heeft het bestuur contact opgenomen met het waterschap Vallei&Veluwe en de gemeente Ede om oorzaak ervan te achterhalen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de vissen de overstort rond 20 mei j.l. niet overleefd. Het bestuur is met meerdere instanties in beraad om te oordelen of er wel/niet en/of wanneer nieuwe vissen in de Stroombergvijver moeten worden uitgezet. Het bestuur zal u hiervan op de hoogte houden.

 

Dode vogels en waarschuwingsborden Botulisme

De laatste weken heeft het bestuur meerdere dode en zieke vogels in en rond de Stroombergvijver, de wateren langs de Galvanistraat en de Copernicuslaan aangetroffen.  De zieke vogels zijn door de dierenambulance opgehaald en de dode vogels zijn meegenomen door het Waterschap. Diverse vogels zijn voor nader onderzoek afgestuurd. De gemeente heeft (uit voorzorg) waarschuwingsborden voor Botulisme bij de betrokken wateren geplaatst. Wij adviseren u om gehoor te geven aan de adviezen welke op de borden staan vermeld.
"Vermijd contact met het water, laat honden niet in het water zwemmen of ervan drinken"

 

Tot slot

Achter de schermen is het bestuur druk doende met de voorbereidingen op het afvissen van de wateren die gebaggerd zullen worden. Ook zijn we in gesprek met de gemeente Ede en het waterschap Vallei&Veluwe over het toekomstbeeld van de Edese wateren. Voor onze toekomstige huisvesting zijn we in overleg met 's Heeren Loo en de gemeente Ede. Hierbij onderzoeken we of we in intensive samenwerking aan kunnen gaan op de Publieksboerderij De Proosdij. In de volgende nieuwsbrief welke na de zomervakantie zal verschijnen hopen we u hier meer over te kunnen mededelen.

Als u meer wil weten over onze vereniging en onze activiteiten, volg ons op Facebook en kijk op www.vooronsplezier.nl

Voor nu wensen wij u vooral een mooie en visrijke vakantie.

  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.