Nieuwsbrief zomer 2023

Terugblik ledenvergadering

Op donderdag 13 april jongstleden heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden in de Publieksboerderij De Proosdij. De aanwezige leden zijn door het bestuur op de hoogte gebracht van de financiën, het afvissen en baggeren van de Edese wateren, de aanleg van VISsenbossen en de voortgang van de O.H.E.. De aftredende bestuursleden zijn herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Na de pauze stond de vergadering in het teken van het VISbeleidsplan voor de Edese VISwateren. Hierin hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over water- en oeverbeplanting, waterkwaliteit, toegankelijkheid van het water, bevisbaarheid en aanleg van hengelsportvoorzieningen zoals VISsteigers en VISstoepen. Veel aandacht is uitgegaan naar

VISsoorten en hoeveelheden aan gewenste VIS in de wateren. Voor wat betreft de toekomstige uitzet in de afgeviste wateren (in de buitendorpen) geven de leden de voorkeur aan het uitzetten van Zeelt, Voorn, Schub- en spiegelkarper. Het volledige VISbeleidsplan zal tijdens de eerstvolgende ledenvergadering aan u worden voorgelegd.

Met de jeugd op VISexcursie

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid voor leerlingen van groep 7&8 voor deelname aan vislessen voor basisscholen. Deze oproep had tot gevolg dat er 5 scholen zich hadden opgegeven. Speciaal opgeleide VISmeesters bezochten de basisscholen en verzorgden er een VISles. In de middag gingen de leerlingen op VISexcursie. Tijdens de VISexursie zijn vrijwilligers van hsv VOP aanwezig die de kinderen bij het VISsen begeleiden. Naast deze leerlingen en de leerlingen van het Lodestein college hebben ook (tijdens de school sportolympiade) ruim 114 basisschoolleerlingen bij onze VISclinic mee gevist. Door deelname aan alle VISexcursies hebben meer dan 280 kinderen kennis gemaakt met de sportvisserij als hobby. Zit uw zoon of dochter in groep 7 of 8 van de basisschool en lijkt het hen leuk dat wij bij hun in de klas een VISsles verzorgen, geef dit dan door aan de juf of meester. Alle informatie over de VISlessen is te vinden op de website www.vissenschool.nl.

Samen VISsen: leuk & gezond!

Naast de vele activiteiten welke wij voor de jeugd organiseren besteed hsv VOP ook aandacht aan de senioren die in een zorgcentra wonen. Een kwart van deze bewoners komt namelijk niet meer buiten, terwijl contact met de natuur een aantoonbaar positief effect heeft op deze ouderen. Een heerlijke middag of ochtend Samen VISsen met bewoners van een zorgcentrum is voor ons eenvoudig te organiseren. Vanuit het thema Samen VISsen zijn wij benaderd door zorgcentrum De Gelderhorst. Ook daar waren drie bewoners die graag met ons een middag naar de waterkant wilden gaan. Zo gezegd zo gedaan. Samen met de bewoners zijn onze vrijwilligers op pad gegaan en hebben op de vlonder aan de Proosdijvijver staan VISsen. Zittend in de zon en onder het genot van een bakje koffie is er een middagje Samen gevist. Tijdens het VISsen kwamen de herinneringen weer bij de bewoners naar boven. Dankzij de aanwezige tolk kregen onze vrijwilligers de vooral grote verhalen over de allergrootsten visvangsten te horen. Niet alleen voor de bewoners van het zorgcentrum, maar ook voor onze vrijwilligers was het een onvergetelijke VISmiddag. Kent u ook ouderen die wonden in een zorgcentrum en met enkele bewoners Samen willen VISsen? Meer informatie over ons project Samen VISsen kunt u vinden op de website www.samenvissen.nl

Monitoring Rode Amerikaanse rivierkreeft

Afgelopen weken heeft de firma ATKB onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kreeften in de Edese wateren. Zoals verwacht zijn er meerdere Rode Amerikaanse rivierkreeften in de Proosdijvijver aangetroffen. We zijn met alle partijen in overleg om te kijken of en wanneer er een grootschalige afvissing plaats kan vinden. Wij zullen ons best doen om de periode van afvangen buiten de geplande activiteiten plaats te laten vinden. Mochten wij hier concrete informatie over hebben, dan zullen wij u via de mail, onze website en facebook pagina informeren.

Inschrijving Heideweek viswedstrijd

Op maandag 21 augustus zal de Heideweek VISwedstrijd senioren worden gehouden. De kosten voor deelname zijn €5,- per deelnemer. Voor een op de drie deelnemers is er een VVV waardebon te winnen en voor de eerste drie winnaars is er eremetaal. Opgave voor deelname kan tot 15 augustus bij Cultura aan de Molenstraat te Ede. Het maximaal aantal is 40 deelnemers (VOL=VOL). Op onze website vooronsplezier.nl, bij activiteiten-2023 kunt u alle informatie over deze viswedstrijd terugvinden.

Tot slot

Deze week zijn de senioren van maandag t/m donderdag aan de Proosdijvijver te vinden voor de avond VISvierdaagse. Bent u een van deze avonden in de mogelijkheid om een langs te gaan? Neem eens een kijkje en zie hoe deze VISsers vier dagen op rij zoveel mogelijk gewicht aan VIS proberen te vangen. Kunt u niet aanwezig zijn maar heeft u toch interesse om op de hoogte te blijven van onze activiteiten en verslagen, volg ons dan op Facebook en kijk op www.vooronsplezier.nl

Wij wensen u een goede en vangstrijke vakantie.

Het bestuur van hsv Voor Ons Plezier te Ede. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.