Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Registratie NAW gegevens

Hsv "Voor Ons Plezier" heeft haar leden geregistreerd staan in de ledenadministratie "HSV-Leden" van Sportvisserij Nederland. Hsv "Voor Ons Plezier" verwerkt persoonsgegevens uitsluitend conform de Privacyverklaring van Sportvisserij Nederland. Hsv "Voor Ons Plezier" is zonder uw toestemming niet bevoegd om uw gegevens, bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, aan derden te verstrekken. Hsv. "Voor Ons Plezier" gebruikt de NAW gegevens aanvullend op de privacyverklaring van Sportvisserij Nederland uitsluitend om u te informeren over, aan de vereniniging gerelateerde zaken zoals uitnodigingen, programma's en activiteiten. Zie de onderstaande verklaring omtrent registratie en verwerking van persoonsgegevens.

Activiteiten

Als deelnemer van activiteiten welke door Hsv "Voor Ons Plezier" worden georganiseerd stemt de deelnemer, tenzij hij/zij voorafgaand aan zijn/haar deelname van de activiteit schriftelijk bij de organisator hiervoor bezwaar heeft aangetekend, in met het door Hsv "Voor Ons Plezier" registreren en/of publiceren van bijvoorbeeld de uitslagen van de activiteit (voornaam, achternaam, gevangen gewicht, behaalde plaats) op de opgavenlijsten, de website en/of de Facebook pagina van Hsv "Voor Ons Plezier".

Foto's

Bij activiteiten welke door hsv "Voor Ons Plezier" worden georganiseerd worden geregeld foto's gemaakt. De foto's, welke in opdracht van Hsv "Voor Ons Plezier" worden gemaakt, worden over het algemeen in openbare ruimtes (bijvoorbeeld aan de waterkant) gemaakt. Hsv "Voor Ons Plezier mag deze foto's uitsluitend gebruiken voor verenigingsdoeleinden. Hsv "Voor Ons Plezier" heeft de mogelijkheid om deze foto's in bijvoorbeeld de krant, het verenigingsblad en/of op de website van de vereniging te publiceren. Als deelnemer van activiteiten welke door Hsv "Voor Ons Plezier" worden georganiseerd stemt de deelnemer, tenzij hij/zij voorafgaand aan zijn/haar deelname van de activiteit schriftelijk bij de organisator hiervoor bezwaar heeft aangetekend, in met de mogelijkheid van het publiceren van de foto's. Mochten er een of meerdere foto’s van u op bijvoorbeeld de hiervoor benoemde media van Hsv "Voor Ons Plezier" staan en u heeft hier bezwaar tegen, dan heeft u de mogelijkheid dit schriftelijk middels een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kenbaar te maken bij het secretariaat van de vereniging. De vereniging zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen om de juiste foto(‘s) van de site te verwijderen. 

De foto's welke in opdracht van Hsv "Voor Ons Plezier" gemaakt en gepubliceerd zijn op de website en/of Facebook pagina van Hsv "Voor Ons Plezier" zijn eigendom van de vereniging Hsv "Voor Ons Plezier" en mogen op geen enkele voorwaarde zonder schriftelijke toestemming van Hsv "Voor Ons Plezier" worden gekopieerd en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

Ingezonden Foto's

Hsv "Voor Ons Plezier" biedt haar leden de mogelijkheid aan om zijn/haar eigen foto(‘s) aan Hsv "Voor Ons Plezier" beschikbaar te stellen om op de website van Hsv "Voor Ons Plezier" te publiceren. Hsv "Voor Ons Plezier" heeft niet de mogelijkheid om na te gaan of deze ingezonden foto(‘s) van de inzender zelf afkomstig zijn, de persoon(en) en of rechthebbende(n) op/van de foto(‘s) hebben ingestemd met publicatie hiervan. Mochten er een of meerdere foto’s van u op bijvoorbeeld de website en/of de Facebook pagina van Hsv "Voor Ons Plezier" staan en u heeft hier bezwaar tegen, dan heeft u de mogelijkheid dit schriftelijk middels een This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kenbaar te maken bij het secretariaat van de vereniging. De vereniging zal dan zo spoedig mogelijk met u contact opnemen om de juiste foto(‘s) van de site te verwijderen.

 

 

Verklaring omtrent registratie en verwerking van persoonsgegevens.

Hsv “Voor Ons Plezier” registreert haar leden binnen de ledenadministratie “HSV-leden” van Sportvisserij Nederland.

Hsv  "Voor Ons Plezier" gebruikt de NAW gegevens aanvullend op de privacyverklaring van Sportvisserij Nederland uitsluitend om u te informeren over vereniging gerelateerde zaken zoals uitnodigingen, programma's en activiteiten.

PRIVACYVERKLARING VAN SPORTVISSERIJ NEDERLAND

Sportvisserij Nederland is gevestigd te De Bilt en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40477955. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 1.1 Sportvisserij Nederland verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging of landelijke specialistenorganisatie;
 2. een product of dienst afneemt bij Sportvisserij Nederland (zoals een abonnement op onze magazines of nieuwsbrieven, een bestelling doet of deelneemt aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.);
 3. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
 • Sportvisserij Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
 1. voorletters en naam;
 2. geboortedatum;
 3. adres;
 4. e-mailadres;
 5. telefoonnummer;
 6. leeftijd;
 7. geslacht;
 8. rekeningnummer(s);
 9. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
 10. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
 11. browsercookies.

1.3 Sportvisserij Nederland kan deze gegevens gebruiken om:

 • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
 • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 • voorlichting (informatievoorziening);
 • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
 • handhaving.
 1. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Nederland via telefoonnummer 030 – 605 84 00 of per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland. 

 1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
 • Sportvisserij Nederland zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 • Sportvisserij Nederland treft adequate technische en organisatorische maatregelen om

uw gegevens te beveiligen.

 1. DERDEN
 • Sportvisserij Nederland kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
 • aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
 • NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
 • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
 • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
 • Sportvisserij Nederland verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 1. WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Bilthoven, februari 2018 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.