Verenigingsnieuws

2e Nieuwsbrief voorjaar 2021

Onderwerpen: Afvangen kreeften Proosdijvijver, Werkzaamheden aan de Slenk, Corona en voortgang activiteiten, Nachtvissen en 3e hengel in Ede, Onder de aandacht.

Afvangen kreeften Proosdijvijver

De gemeente Ede is met het waterschap Vallei&Veluwe en hsv Voor Ons Plezier overeengekomen dat er zal worden gestart met het afvangen van kreeften uit de Proosdijvijver. Door de aanwezigheid van een groot aantal fuiken zal het vissen in de Proosdijvijver tussen 14 juni en 12 juli niet toegankelijk voor de hengelsporter. Een beroepsvisser zal in samenwerking met de genoemde organisaties zoveel als mogelijk kreeften proberen af te vangen. Hsv Voor Ons Plezier zal gedurende deze periode regelmatig langs de waterkant te vinden zijn om te assisteren bij de werkzaamheden en controleren op aanwezigheid van hengelsporters.

Read more ...
Extra waterlelies in de Proosdijvijver

Met dank aan de buurt belangen vereniging Steinwijk en hsv Voor Ons Plezier zijn er waterlelies bijgeplaatst in de Proosdijvijver.

Op dinsdag 23 maart zijn, op twee verschillende plekken, veertig manden met witte waterlelies geplaatst in de vijver van het Proosdijpark. Dit is gebeurd door drie leden van Hengelsportvereniging Voor Ons Plezier.

Read more ...
Jaarverslag 2020

Geachte leden,

Wie had ooit gedacht dat het jaar 2020 zo turbulent zou worden door een virus, tijdens de najaarsvergadering in 2019 hebben wij u geïnformeerd over wat onze plannen waren voor het nieuwe jaar. Echter van wegen de door de overheid genomen maatregelen omtrent het Covid virus hebben wij u niet mogen uitnodigen voor de voorjaarsvergadering 2021 om u bij te kunnen praten.

Toch willen wij middels dit schrijven terugblikken op het afgelopen jaar, waar staan we als vereniging, wat hebben we desondanks nog gerealiseerd en wat gaan we het nieuwe jaar doen voor u? Dit zijn zomaar enkele zaken waarover wij u willen informeren.

Read more ...

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Edese Hengelsportvereniging ‘’Voor Ons Plezier”.

 

Zoals de naam al aangeeft proberen wij met onze leden op een verantwoorde en aangename wijze gestalte te geven aan de hengelsport. Onze vereniging is aangesloten bij de federatie Midwest Nederland en via die weg bij Sportvisserij Nederland.

 

Lid zijn van HSV ‘Voor Ons Plezier” betekent dat u in 90% van het viswater dat ons land rijk is kunt vissen. Dit wordt u mogelijk gemaakt doordat u met uw lidmaatschap de beschikking krijgt over de visplanner-app of de zogeheten Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

 

Onze vereniging is opgericht in het jaar 1952 en heeft momenteel ruim 2200 leden waaronder veel jeugdleden en vertegenwoordigd als enige hengelsportvereniging de vereniging Overkoepeling Hengelsport Ede, kortweg OHE.

  

Op onze site vind u veel informatie omtrent de hengelsport en onze activiteiten, heeft u zelf een leuk artikel, mail het naar ons via info@vooronsplezier.nl.

 

Het spreekt voor zich dat een actieve vereniging als de onze geleid wordt door een actief en deskundig bestuur. Mocht u willen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging dan bent u van harte welkom.

 

Tot slot wensen wij u als (toekomstig) lid van HSV “Voor Ons Plezier “ een fijne vistijd toe en vooral goede vangsten.

 

Cees van der Wal Secretaris HSV. V.O.P.

 

 

Volg ons nu ook op Facebook

 

 

 

Sponsoren

Kapsalon J. van der Vliet

 

 

Landelijke lijst Nederlandse Viswateren

Beste vissers. Graag vragen wij aandacht voor iets waar heel veel sportvissers en verenigingen de afgelopen jaren op gewacht hebben, de Visplannerapp. Met deze app op uw smartphone hoeft de sportvisserij niet meer het ‘dikke, zware boekje’ mee te nemen naar de waterkant. Dat is mogelijk door u –als sportvisser- af te melden voor ‘het boekje’. Klik hier www.viswaterlijst.nl om u vandaag nog af te melden. Hoe minder boekjes gedrukt worden hoe beter voor het milieu en de georganiseerde sportvisserij.  Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.