Jaarverslag 2020

Geachte leden,

Wie had ooit gedacht dat het jaar 2020 zo turbulent zou worden door een virus, tijdens de najaarsvergadering in 2019 hebben wij u geïnformeerd over wat onze plannen waren voor het nieuwe jaar. Echter van wegen de door de overheid genomen maatregelen omtrent het Covid virus hebben wij u niet mogen uitnodigen voor de voorjaarsvergadering 2021 om u bij te kunnen praten.

Toch willen wij middels dit schrijven terugblikken op het afgelopen jaar, waar staan we als vereniging, wat hebben we desondanks nog gerealiseerd en wat gaan we het nieuwe jaar doen voor u? Dit zijn zomaar enkele zaken waarover wij u willen informeren.

Dat het Covid virus zeer besmettelijk is weten we inmiddels, maar ook het visvirus is zeer besmettelijk, hiervoor hoeven we echter geen drastische maatregelen te treffen . Het afgelopen jaar hebben we een enorme groei aan leden mogen ervaren. We zijn van 1852 leden in 2019 gegroeid naar 2371 leden in 2020!! De vispassen voor het jaar 2021 zijn inmiddels in uw bezit en ook dit jaar hopen wij u weer van harte te mogen begroeten bij onze vereniging . In deze roerige tijden blijft het heerlijk om even aan de waterkant te kunnen ontspannen. Dat deze enorme stijging van het ledenaantal gevolgen heeft voor de vereniging moge duidelijk zijn.

Allereerst financieel, het afgelopen jaar hebben wij (behalve in de eerste maanden) vrijwel geen activiteiten kunnen organiseren. Hierbij is wel geld begroot wat wij niet hebben kunnen uitgeven, laten we snel hopen dat hierin verandering komt. Financieel gezien zijn wij een zeer gezonde vereniging en dat hopen wij zo te houden, blijf lid !!

Ook de media is het opgevallen dat er meer gevist wordt, we mochten een aantal keren als vereniging in de schijnwerpers treden. Onder andere in Gelderlander en Ede stad met de opening in september van de Visparel door wethouder Peter de Pater.

Ondanks alle maatregelen gaan de werkzaamheden voor de vereniging achter de schermen gewoon door inzake beleid en handhaving. Zaken welke we afgelopen jaar hebben weten te realiseren zijn; - Het contact met de gemeente Ede waarbij we onze positie als volwaardig partner en aanspreekpunt inzake onderhoud en beheerszaken van de Edese Wateren hebben kunnen uitdragen en ook als zodanig te willen worden gezien. - Partner van de gemeente Ede zijn inzake indeling en aanpassing van diverse projecten betreffende aanwezigheid van water. - Samenwerking met handhaving Ede om de controles langs de wateren te verbeteren en optimaliseren. Dit alles is slechts een fractie van hetgeen we het afgelopen jaar achter de schermen voor u hebben kunnen doen. U kunt zich voorstellen dat dit de nodige kennis , kunde en vrije tijd van de bestuursleden vergt. Door de enorme groei van onze vereniging zijn wij dan ook nog steeds op zoek naar diegenen die ons willen ondersteunen hierin!!

Voor het nieuwe jaar hebben wij we wederom een aantal activiteiten in petto, deze kunnen uitsluitend doorgaan wanneer de overheid hiertoe weer toestemming verleend.

Ondanks alle maatregelen wensen wij u een zeer rijk visjaar toe met hele goede vangsten en een fijn lidmaatschap van onze vereniging!!

Uw secretaris : Cees van der Wal Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.