Data, opgave en uitslagen competitie Z senioren

Competitie Z senioren voor leden vanaf 15 jaar.

• Kosten € 5,00 per wedstrijd.

• Loting wedstrijden: 7:30 uur, aanvang wedstrijd 8:30 uur.

• Wedstrijdduur: 4 uur.

• Vervoer op eigen gelegenheid danwel in overleg middels carpoolen.

• Bij deze competietie is er een vrije hengelkeuze toegestaan (Uitgezonderd de Arkervaart) te weten;

A; Hengel met opwindmeganisme of B; Vaste hengel waarbij de hengellengte in gemeente Ede maximaal 9,5 meter, tuiglengte vrij is danwel de Hengellengte buiten de gemeente Ede maximaal 11,5 meter, tuiglengte vrij is.

• Gevist dient te worden met één hengel, voorzien van een enkelvoudige haak. Er mogen meerdere topsets klaarliggen waarvan er maar een voorzien is van een haak.

• 2 afvallers voor deze competitie (zie punt 23 van het wedstrijdreglement)

• In deze competitie wordt per wedstrijd gevist op gewicht.

• Bij wedstrijden in Ede mag er maximaal 1 kg aangemaakt voer worden gebruikt, overige wateren maximaal 1,5 kg danwel conform reglement visrechthebbende vereniging.

• Deelnameleeftijd is 15 jaar en ouder.

• Per wedstrijd zijn er voor de eerste 3 prijzen, voor de eindstand van de competitie voor de eerste 3 een prachtige trofee en de wisselbeker voor de kampioen.

• Opgave voor deelname kan bij de wedstrijdcommissaris.

• Wedstrijdcommissaris de heer P. Jegerings - 0318846378.

 

Wedstrijd data

1e zondag 7 april 2019, * Arkervaart te Nijkerk **

2e zondag 12 mei 2019, * Lagevaart te Almere

3e zondag 26 mei 2019, * Hogevaart te Zeewolde ****

4e zondag 2 juni 2019, * Onder de stuw te Maurik

5e zondag 23 juni 2019, * Bestevaer te Baarn ****

6e zondag 1 september 2019, * Arkervaart te Nijkerk **

7e zondag 29 september 2019, * Lagevaart te Almere

* De locaties zijn onder voorbehoud

** Uitsluitend vissen met de vaste hengel toegestaan

**** Tijdens de wedstrijden in Baarn en Zeewolde mag met de dobber zinkend met zinklood of voerkorf worden gevist.

Gedurende deze activiteiten worden er foto’s gemaakt welke bestemd zijn voor op de website en de facebook pagina van de vereniging. Voor vragen over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u terecht op www.vooronsplezier.nl. De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen en of letsel van welke aard dan ook, danwel voor de schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van een ieder direct of indirect bij de wedstrijd verbonden. Meedoen aan deze wedstrijd is instemmen met bovenstaande bepalingen.

 

Uitslagen:

 Arkervaart te Nijkerk   7 april 
 Naam  gewicht punten 
 R. Zaaier  800 gr.  1
 P. Jegerings    100 gr.  2

 

 Bestevaer te Baarn  23 juni 
 Naam  gewicht  punten 
 Maikel Jacobsen   1.100 gr.   3 
 Wesley van de Craats   1.500 gr.   2
 Paul Jegerings  500 gr.  4
 Sjoerd Neef  3.300 gr.  1


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.