Voorjaar vergadering 2019


Op 4 april jongstleden hebben wij als bestuur van onze vereniging u uitgenodigd tot het bijwonen van onze Algehele Leden Voorjaarsvergadering. De gelegenheid voor u om als lid van onze vereniging geïnformeerd te worden omtrent de vele activiteiten welke wij dit nieuwe seizoen organiseren. In een gezellige en ongedwongen ambiance mogen wij als bestuur terugzien op een zeer geslaagde vergadering met een goede opkomst en veel te bespreken agendapunten. Wij hebben u inzicht gegeven in onze financiële huishouding , wat doen we met het lidmaatschapsgeld en waar geven wij het aan uit…. Ook hebben wij u geïnformeerd over de komende activiteiten dit seizoen welke door het aansluiten van enkele ervaren wedstrijdleiders bij onze vereniging aanzienlijk zijn toegenomen.

Ook mochten wij als bestuur ons verheugen op het feit dat enkele bestuursleden hebben besloten zich wederom verkiesbaar te stellen en u als lid dit ook kon waarderen. En we mochten u informeren wat wij als vereniging doen in het geval van calamiteiten zoals overstort , vissterfte e.d.

Na dit alles met u besproken te hebben , hebben we de avond weer gezellig afgesloten met onze traditionele bingo, waarbij er weer fanatiek werd gestreden om de te winnen prijzen.

Een woord van dank aan alle aanwezigen en mocht u nu denken daar wil ook bij zijn, dan bent u bij deze van harte uitgenodigd om onze Algehele Leden Najaarsvergadering te bezoeken welke wij voornemens zijn d.d. 07-10-2019 te houden.

Zet deze datum in uw agenda !! Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.