De Proosdijvijver te Ede

De Proosdijvijver te Ede

Algemene beschrijving
Coördinaten: 172836, 450126
Grootte: 25000 m2
Maximale diepte: 3.00 meter
Gemiddelde breedte: 40 meter
Watertype: Stadwateren
Opgenomen in: Gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren
Naam HSV: Voor Ons Plezier Ede

 

Visrecht
Verhuurder visrecht: Gemeente Ede
Visrecht hengelsportvereniging: Volledig visrecht gehuurd van eigenaar door hsv "Voor Ons Plezier" te Ede.

Huidige ecologie & milieu

Waterplantenbedekking zomer:                         Milieu overig:                         Meest voorkomende vissoorten
Totaal waterplanten: 10%   Doorzicht: <40cm                      
Boven waterplanten: 10%   Bodemsoort: Zand                      
Drijfblad planten: 5%   Baggerlaag: 0 - 40 cm                      
Onderwater planten: 5%   Vismigratie mogelijk: Nee                      
                          Waterberging / overstortlocatie                         Rietvoorn
Viswatertype: Blankvoorn-Brasem viswatertype          
       
       
       
       
        Snoek
       
Sportvisserij                                                  
               
               
                Schubkarper
                 
               
               
Recreatievisser                         Wedstrijd locatie                        
                                                   
Meest gewaardeerd door de sportvisser - Viswater gelegen in woonwijk         Blankvoorn
                        - Belangrijk viswater voor recreatieve bevissing            
                        - Belangrijk water voor het houden van wedstrijden          
                        - Groot karperbestand          
                        - De vijver in 2020 benoemd tot VISparel gemeente Ede  
Belangrijkste knelpunten / wensen - Overstortlocatie  
vanuit sportvisserij - Doorgroei van witvis blijft achter           Brasem
  - Wens aanleg vissenbossen            
  -              
                                                     
Sportvisserij                              
Omschrijving wedstrijdtraject(en)   Viswedstrijdtraject aanwezig (zie reserveringen op www.vooronsplezier.nl)
     
Bijzondere regels: - A.P.V.; Artikel 2.4.25 Nachtvisverbod
  - Het is verboden binnen de bebouwde kom van de gemeente Ede te vissen tussen 22.00 en 06.00 uur.
  - Het is verboden om vis mee te nemen.
  - Beperkt voeren is toegestaan.
  - Het is verboden om te vissen vanaf niet toegankelijke oevers (tussen riet, bomen en struiken) 
  - Het is verboden om Snoek of karper in je bezit, leefnet of ander bewaarmiddel (bewaarzak, of langdurig in recovery sling) te bewaren. Deze soorten moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!
     
Aanwezige voorzieningen:   Aan de zijde van de Kastelenlaan ligt een grote vlonder welke bereikbaar is voor de minder valide visser
     
     
Aantal vissers gedurende de dag   Ma. t/m vr. 8 visser                          
in de zomerperiode:   Zat. en Zo. 15 vissers                          
    Top dag 25 vissers                          
                                                     
Visserijbeheer                                
Vissterfte (laatste 5 jaar)     Jaarlijks is er ten gevolge van overstort een kleine vissterfte
Visuitzettingen (laatste 10 jaar)   2016 Diverse soorten vis o.a. voorn, baars, karper zie foto's
    2018 Diverse soorten karper zie foto's
    2019 Aanvulling karperbestand (n.a.v. het afvissen van de Heidebloem) zie foto's
Visonttrekking   Nee  
Visserijkundig onderzoek    2021 Uit het visserijkundig onderzoek is gebleken dat de kleine vissen te weinig schuilplekken hebben om door te kunnen groeien tot volwassen vissen.
Overige bijzonderheden     In deze vijver zijn erg veel rode amerikaanse rivierkreeften
                                                     
Wensen/actieplan komende jaren                            
Wensen -   Verminderen van hoeveelheid rivierkreeften
  -   Herstel van oevers (verzakking en erosie t.g.v. graven van holen door de rivierkreeft)
Actieplan - 2023/2024 Aanleg van vissenbossen
  - 2024 Uitzet witvis
  - 2024/2025 Herstel beschoeiing Veenderwegzijde
                                                     
Overige bijzonderheden Geen
                                                     
 Mutatiedatum Nov. 2023                            


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.