Visplan wateren Gemeente Ede

 

Correspondentieadres

Warande 29
6713 RM  Ede
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visplan wateren gemeente Ede

De Overkoepeling Hengelsport Ede (OHE) heeft aan de hand van factsheets, welke beschikbaar zijn gesteld door Sportvisserij Nederland, de Edese wateren in kaart gebracht. In deze sheets is de situatie zoals de locatie, diepte, flora en fauna, en het type water opgenomen.
Tijdens het analyseren van deze factsheets is de OHE tot de conclusie gekomen dat er meerdere externe factoren zijn, waaronder de overstort, die de leefbaarheid van de aanwezige flora en fauna nadelig kunnen beïnvloeden. Ook is de OHE tot de conclusie gekomen dat zij niet de middelen heeft om deze factoren op enigerlei wijze te beheersen.
De OHE heeft, ondanks de hiervoor genoemde conclusies, de overtuiging dat de leefbaarheid van een kleine hoeveel-heid vis gewaarborgd is en blijft. Deze hoeveelheid aan vis dient een gezonde mix te zijn van roof- en witvis.,
Gezien externe factoren een sterke invloed hebben op de leefbaarheid van de hoeveelheid vis in de betrokken wate-ren is het opstellen en toepassen van een langlopend vis-(beheers)plan niet realistisch. De OHE kiest er dan ook voor om jaarlijks haar visplan op/bij te stellen.
Aan het einde van elke zomer analyseert de OHE de vis-vangstresultaten welke behaald zijn tijdens de gehouden activiteiten en de resultaten die de variabelen hebben gehad op de visstand in de Edese wateren. Deze resultaten zal de OHE gebruiken om haar leden een voorstel te doen waarbij zij aangeeft of, en welke hoeveelheid aan aanvulling van vis er in welke wateren gewenst is. De leden bepalen vervolgens of en waar er een aanvulling van de al aanwezige mix van vis zal worden gerealiseerd.
Nadere invulling van dit visplan wateren gemeente Ede ontleent de OHE aan het visplan VBC Vallei & Eem, deel 1 en 2 waarvan zij deel uit maakt. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.