Overkoepeling Hengelsport Ede

 

Correspondentieadres

Warande 29
6713 RM  Ede
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

De Overkoepeling Hengelsport ede is een vereniging/overlegorgaan welke als doel nastreeft;

- het behartigen van belangen voor alle aangesloten verenigingen, het vertegenwoordigen van de aangesloten verenigingen bij overlegsituaties met de diverse overheden en hogere echelons in de hengelsport waaronder begrepen: “VBC-Federatie-Bond”;

- het huren en beheren van viswater in de gemeente Ede;

- het waarborgen van beschikbaar en bevisbaar water en het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;

- het in samenwerking met de verhuurder van het visrecht, beschermen en verbeteren van de visstand;

- het behartigen van de belangen op hengelsportgebied van de aangesloten verenigingen in het bijzonder;

- optimale bevisbaarheid door het inbrengen van alle viswater in de landelijke lijst zoals uitgegeven door “Sportvisserij Nederland”,

 

In de Overkoepeling Hengelsport Ede zijn verenigd: hsv Voor Ons Plezier.

Het dagelijks bestuur bestaat per dec 2015 uit; 

Voorzitter

P. Dorlas
Ravenburg 16
6714 ER  Ede
0318-651014
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretaris

C. van der Wal
Warande 29
6713 RM  Ede
06-51437429
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penningmeester

D. Brehen
Rubenstraat 49
6717 VD Ede
06-55740711
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.