Detailgegevens en bijzondere bepalingen

   
Nederlands Engels Duits Frans Pools Oekraïens  Roemeens   

 

 

 

 

Gemeente Ede
Wateren binnen de gemeente Ede

Benodigde documenten:
VISpas + Landelijke lijst van Viswateren (Boekje) of de VISPlanner App (Android of iOS) gekoppeld aan je VISpas-nummer.

Visrechthebbende:
Hsv Voor Ons Plezier te Ede

Met uitzondering van:
De kreelseplas en het Heidebloempje gelegen op de Ginkelse heide, de wateren aan het Beatrixplein, de privé-vijver aan de Raadhuislaan (het water naast het gemeentehuis te Ede) en de wateren gelegen op het defensieterrein te Harskamp..

Voor alle openbare wateren binnen de bebouwde kom van de gemeente Ede (met uitzondering van de Lukkienvijver) geldt dat het verboden is om te vissen tussen 22.00 en 6.00 uur. Zie Art.2.4.25 Algemene Plaatselijke Verordening Ede.

Bijzondere bepalingen:
- Het is verboden om vis mee te nemen!
- Het is verboden om Snoek of karper in je bezit, leefnet of ander bewaarmiddel (bewaarzak, of langdurig in recovery sling) te bewaren. Deze soorten moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!
- Beperkt voeren is toegestaan.
- Het is verboden te vissen vanaf niet toegankelijke oevers (tussen riet, bomen en struiken). Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.