Vis uitzetzetting in de Edese wateren

 

Correspondentieadres

Warande 29
6713 RM  Ede
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vis uitzetting Edese wateren

In gevolge uitvoering te geven aan het "Vispan wateren gemeente Ede" streeft De Overkoepeling Hengelsport Ede (OHE) naar een optimale verdeling van verschillende vissoorten in de bevisbare wateren binnen de gemeente Ede. In voorgaande jaren heeft de dit geleid tot het uitzetten van meerdere soorten en hoeveelheden vis binnen de gemeente Ede.  

2018

Ook deze winter heeft de OHE (Overkoepeling Hengelsport Ede) weer besloten om vis uit te zetten in 2 wateren in Ede, om zo deze wateren aantrekkelijker te maken voor de lokale vissers. De uitzetting vond als eerste plaats op de Stroombergvijver, ook wel bekend als Ziekenhuisvijver.
Veel Edese hengelaars hebben bij deze vijver nog steeds het idee dat er weinig mooie vissen zijn te vangen. Dit komt voornamelijk doordat er verscheidene keren een zware overstort is geweest en er ook een tijd lang veel overlast was van aalscholvers. Echter na een flinke uitzet in deze vijver enkele jaren geleden, zijn de vangsten in deze vijver al een heel stuk verbeterd. 
Geheel Verslag  Foto's

2016

De visuitzet maakt deel uit van het Vis beheersplan van de O.H.E. (Overkoepeling Hengelsport Ede). Jaarlijks bekijkt de OHE de vangstresultaten van de Edese wateren. Hieruit hebben zij een indicatie van welke soorten en hoeveelheden aan vis er in de betrokken wateren zwemmen.
Ook kijkt de OHE naar de leefbaarheid van de vis en de flora en founa in en langs de wateren om te komen tot een besluit over wel of geen visuitzet. Dit jaar is er gekozen voor visuitzet in de Van Steenbergvijver en de Proosdijvijver. De visuitzet in de van Steenbergvijver was voor rekening van de OHE. Mede dankzij een aanzienlijke financiële injectie van h.s.v. Voor Ons Plezier (VOP) is de visuitzet aan de Proosdijvijver gerealiseerd. Geheel Verslag  
Foto's

 

2014

In het najaar van 2014 komt er een einde aan het kleine aantal vis in de Van Steenbergvijver.

De Van Steenbergvijver, gelegen aan de Laan der Verenigde Naties (naast het ziekenhuis de Gelderse Vallei) is in 2009 uitgebaggerd. In 2012 heeft de OHE hier tijdens haar eerste visuitzetting div. soorten vis losgelaten. Echter de hoeveelheid aan vis was zeer gering. In november heeft de OHE een grote hoeveelheid aan karper, Spiegelkarper en grote Voorn uitgezet. Door de uitzet van deze vis is de Van Steenbergvijver weer een vijver waar een redelijke hoeveelheid aan vis voor de hengelaar aanwezig is. Foto's

 

2012

Op 4 april 2012 zet de OHE voor het eerst in haar geschiedenis een grote hoeveelheid aan diverse soorten vis uit binnen de gemeente.

De beschikbare vis is uitgezet op de volgende locaties;
- Ereprijs en Keirkamperweg te Bennekom

- Laan der Verenigde Naties, Prinsenhof, Wolbeek te Ede
- Reeënlaan te Lunteren Foto's Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.