Events Calendar

Competitie Z senioren
Sunday, 19 April 2020,  7:30 - 12:30
Hits : 28

Competitie Z senioren voor leden vanaf 15 jaar.

• Kosten € 10,00 per wedstrijd.

• Loting wedstrijden: 7:30 uur, aanvang wedstrijd 8:30 uur.

• Wedstrijdduur: 4 uur.

• Vervoer op eigen gelegenheid danwel in overleg middels carpoolen.

• Bij deze competitie is er een vrije hengelkeuze toegestaan te weten;

A; Hengel met opwindmeganisme of B; Vaste hengel waarbij de hengellengte in gemeente Ede maximaal 9,5 meter, tuiglengte vrij is danwel de Hengellengte buiten de gemeente Ede maximaal 11,5 meter, tuiglengte vrij is.

• Gevist dient te worden met één hengel, voorzien van een enkelvoudige haak. Er mogen meerdere topsets klaarliggen waarvan er maar een voorzien is van een haak.

• 2 afvallers voor deze competitie (zie punt 23 van het wedstrijdreglement)

• In deze competitie wordt per wedstrijd gevist op gewicht.

• Bij wedstrijden in Ede mag er maximaal 1 kg aangemaakt voer worden gebruikt, overige wateren maximaal 1,5 kg danwel conform reglement visrechthebbende vereniging.

• Deelnameleeftijd is 15 jaar en ouder.

• Per wedstrijd zijn er voor de eerste 3 prijzen, voor de eindstand van de competitie voor de eerste 3 een prachtige trofee en de wisselbeker voor de kampioen.

• Opgave voor deelname kan bij de wedstrijdcommissaris.

• Wedstrijdcommissaris de heer P. Jegerings - 0318846378.

 

Wedstrijd data

1e zondag 19 april 2020, * Valleikanaal Wageningen 

2e zondag 3 mei 2020, * Neder Rijn

3e zondag 24 mei 2020, * Lage vaart Almere

4e zondag 14 juni 2020, * Bestevaer Baarn ****

5e zondag 28 juni 2020, * Valleikanaal Amersfoort

6e zondag 12 juli 2020, * Lage vaart Almere

7e zondag 30 augustus 2020, * Neder-Rijn

8e zondag 13 september 2020, * Valleikanaal Wageningen

* De locaties zijn onder voorbehoud

** Uitsluitend vissen met de vaste hengel toegestaan

**** Tijdens de wedstrijden in Baarn mag met de dobber zinkend met zinklood of voerkorf worden gevist.

Gedurende deze activiteiten worden er foto’s gemaakt welke bestemd zijn voor op de website en de facebook pagina van de vereniging. Voor vragen over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u terecht op www.vooronsplezier.nl. De vereniging aanvaardt (behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet) geen aansprakelijkheid voor ongevallen en of letsel van welke aard dan ook, danwel voor de schade aan eigendommen van derden door diefstal, verlies, beschadiging of op enige andere wijze, van een ieder direct of indirect bij de wedstrijd verbonden. Meedoen aan deze wedstrijd is instemmen met bovenstaande bepalingen.

 

Uitslagen: Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.