Reeënlaan Lunteren

Water van Reeënlaan Lunteren

  Algemene beschrijving  
  Coördinaten: 52.083776156447065, 5.614490604400673
  Groote: 0.4 ha
  Max. diepte: 1.00 meter
  Gem. breedte:  30 meter
  Watertype: Stadsvijver
  Opgenomen in:  Gezamenlijke lijst van viswateren
  Naam HSV: Overkoepeling Hengelsport Ede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visrecht
Verhuurder visrecht: 
Gemeente Ede
Visrecht hengelsportvereniging: 
Volledig visrecht gehuurd van eigenaar

Huidige ecologie & milieu

Waterplantenbedekking zomer:  Milieu overig:      Meest voorkomende vissoorten:
Totaal waterplanten: 30% Doorzicht: < 40cm   
Boven waterplanten:  15% Bodemsoort:  Zand  
Drijfbladplanten: 0% Bagger:  0 - 50 cm  
Onderwaterplanten: 15% Vismigratie mogelijk:  Nee  
      Overstort van rioolstelsel en oppervlakte water    Blankvoorn
       
Viswatertype: Blankvoorn-Brasem viswatertype    
              
 
 
 
   Baars
   
 
 
 Sportvisserij          
        
     Karper
     
     
     
 Recreatievisser      Jeugd      
             
Meest gewaardeerd door de sportvisser:   - Viswater ligt binnen de bebouwde kom
      - Belangrijk jeugdviswater
     
             
Belangrijkste knelpunten / wensen      - Water slecht toegankelijk / bevisbaar door overbegroeiing
vanuit sportvisserij:     - Water uitbaggeren en ontdoen van jute op de bodem
      - Toegankelijk hek in de omheining
      - Aanleg vissteiger / visvriendelijke oevers
             
Sportvisserij      
Omschrijving wedstrijdtraject(en) Viswedstrijdtraject niet aanwezig
Bijzondere regels       - A.P.V.; Artikel 2.4.25 Nachtvisverbod
  Het is verboden binnen de bebouwde kom van de gemeente Ede te vissen tussen 22.00 en 06.00 uur.
- Het is verboden drijvend te vissen en vis mee te nemen.
- Beperkt voeren is toegestaan   
- Gebruik van aardappel en kleurstof in voer en aas is verboden
- Het is verboden om te vissen vanaf niet toegankelijke oevers (tussen riet, bomen en struiken) 
- Het is verboden om Snoek of karper in je bezit, leefnet of ander bewaarmiddel (bewaarzak, of langdurig in recoffery sling) te bewaren. Deze soorten moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!
Aanwezige voorzieningen Geen  
Aantal vissers gedurende de dag in de zomerperiode ma./vr. 3 vissers
za./zo. 5 vissers
topdag 10 vissers
    
Visserijbeheer   
Vissterfte (laatste 5 jaar) 2020 Wegens overstort is (bij benadering) 75% van de aanwezige vis verloren gegaan. Betrof veel witvis en tientallen karpers.
Visuitzettingen (laatste 10 jaar) 2012 Diverse vissoorten, vooral witvis en enkele kleine karpertjes. Totaal 75 kg.
  2021 Wegens de overstort in 2020 is er 10 kg voorn uitgezet.
Visonttrekking Nee    
Visserijkundig onderzoek uitgevoerd Nee    
Overige bijzonderheden 2021 Er is door de firma ATKB, in opdracht van de gemeente Ede en waterschap Vallei&Veluwe, een ecoscan uitgevoerd  
       
Wensen/actieplan komende jaren      
Wensen - De gemeente meer onderhoud pleegt aan begroeiing in en rond het water
  - Er baggerwerkzaamheden gaan plaatsvinden waardoor ook de jute welke op de bodem ligt zal worden verwijderd
  - Er visserijvoorzieningen als visvriendelijke oevers en een vissteiger worden gerealiseerd
Actieplan 2018   Water opnemen in Sportvisserij Op de Kaart (SOK)
  2021   Ecoscan i.o.v. het waterschap
  2022   Met waterschap en gemeente in gesprek over invulling binnenstedelijk water
       
Overige bijzonderheden Het visrecht van de meeste wateren binnen de Edese gemeentegrenzen wordt gepacht door de Overkoepeling Hengelsport Ede (O.H.E.) De O.H.E. bestaat uit de leden; Voor Ons Plezier- Ede (VOP).
   
Mutatie datum mei 2021


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.