Singels Kievitsmeent Ede

Water Keivitsmeent Ede

  Algemene beschrijving  
  Coördinaten: 52.03338409714696, 5.611379241943397
  Groote:  
  Max. diepte: 0.60 meter
  Gem. breedte:  10 meter
  Watertype: Stadsingel
  Opgenomen in:  Gezamenlijke lijst van viswateren
  Naam HSV: Overkoepeling Hengelsport Ede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visrecht
Verhuurder visrecht: 
Gemeente Ede
Visrecht hengelsportvereniging: 
Volledig visrecht gehuurd van eigenaar

Huidige ecologie & milieu

Waterplantenbedekking zomer:  Milieu overig:      Meest voorkomende vissoorten:
Totaal waterplanten: 95% Doorzicht: < 40cm   
Boven waterplanten:  60% Bodemsoort:  Zand  
Drijfbladplanten: 10% Bagger:  10 - 25 cm  
Onderwaterplanten: 55% Vismigratie mogelijk:  Nee  
      Waterberging oppervlaktewater   Brasem
       
Viswatertype: Blankvoorn-Brasem viswatertype    
              
 
 
 
   Baars
   
 
 
 Sportvisserij          
        
     Ruisvoorn
     
     
     
 Recreatievisser      Jeugd      
             
Meest gewaardeerd door de sportvisser:   - Viswater ligt op industrieterrein nabij de bebouwde kom
     
     
             
Belangrijkste knelpunten / wensen      - Water slecht toegankelijk / bevisbaar door overbegroeiing
vanuit sportvisserij:     - Water uitbaggeren / te ondiep
     
     
             
Sportvisserij      
Omschrijving wedstrijdtraject(en) Viswedstrijdtraject niet aanwezig
Bijzondere regels       - A.P.V.; Artikel 2.4.25 Nachtvisverbod
  Het is verboden binnen de bebouwde kom van de gemeente Ede te vissen tussen 22.00 en 06.00 uur.
- Het is verboden drijvend te vissen en vis mee te nemen.
- Beperkt voeren is toegestaan   
- Gebruik van aardappel en kleurstof in voer en aas is verboden
- Het is verboden om te vissen vanaf niet toegankelijke oevers (tussen riet, bomen en struiken) 
- Het is verboden om Snoek of karper in je bezit, leefnet of ander bewaarmiddel (bewaarzak, of langdurig in recoffery sling) te bewaren. Deze soorten moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!
Aanwezige voorzieningen Geen  
Aantal vissers gedurende de dag in de zomerperiode ma./vr. 0 vissers
za./zo. 0 vissers
topdag 1 vissers
    
Visserijbeheer   
Vissterfte (laatste 5 jaar)    Geen
Visuitzettingen (laatste 10 jaar)    Geen
     
Visonttrekking Nee    
Visserijkundig onderzoek uitgevoerd Nee    
Overige bijzonderheden    Geen
       
Wensen/actieplan komende jaren      
Wensen - De gemeente meer onderhoud pleegt aan begroeiing in en rond het water
  - Er baggerwerkzaamheden gaan plaatsvinden 
   
Actieplan      
       
       
       
Overige bijzonderheden Het visrecht van de meeste wateren binnen de Edese gemeentegrenzen wordt gepacht door de Overkoepeling Hengelsport Ede (O.H.E.) De O.H.E. bestaat uit de leden; Voor Ons Plezier- Ede (VOP).
   
Mutatie datum Januari 2022


 Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.