Detailgegevens en bijzondere bepalingen

Gemeente Ede

Wateren binnen de gemeente Ede

Benodigde documenten:
VISpas + Landelijke lijst van Viswateren (Boekje) of de VISPlanner App (Android of iOS) gekoppeld aan je VISpas-nummer.

Visrechthebbende:
Overkoepeling Hengelsport Ede.

Met uitzondering van:

De kreelseplas en het Heidebloempje gelegen op de Ginkelse heide, de wateren aan het Beatrixplein, de privé-vijver aan de Raadhuislaan (het water naast het gemeentehuis te Ede) en de wateren gelegen op het defensieterrein te Harskamp..

Bijzondere bepalingen:
- Het is verboden om Snoek of karper in je bezit, leefnet of ander bewaarmiddel (bewaarzak, of langdurig in recoffery sling) te bewaren. Deze soorten moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!
- Het is verboden drijvend te vissen en vis mee te nemen.
- Beperkt voeren is toegestaan.
- Gebruik van aardappelen en kleurstof in het voer en aas is verboden.
- Het is verboden te vissen vanaf niet toegankelijke oevers (tussen riet, bomen en struiken).
- Het is verboden gemotoriseerde voertuigen (waaronder ook bromfietsen) te parkeren binnen de parken. Een uitzondering geldt voor het plantsoen grenzend aan de Veenderweg te Ede. Parkeren dient te geschieden op de daartoe door de gemeente opengestelde openbare parkeerplaatsen. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.