Detailgegevens en bijzondere bepalingen

Gemeente Ede

Wateren binnen de gemeente Ede

Benodigde documenten:
VISpas + Landelijke lijst van Viswateren (Boekje) of de VISPlanner App (Android of iOS) gekoppeld aan je VISpas-nummer.

Visrechthebbende:
Overkoepeling Hengelsport Ede.

Met uitzondering van:
De privé-vijver aan de Raadhuislaan te Ede en de wateren gelegen op het defensieterrein te Harskamp..

Bijzondere bepalingen:
- Snoek en karper moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!
- Het is verboden drijvend te vissen en vis mee te nemen.
- Beperkt voeren is toegestaan.
- Gebruik van aardappelen en kleurstof in het voer en aas is verboden.
- Het is verboden te vissen vanaf niet toegankelijke oevers (tussen bomen en struiken).
- Het is verboden gemotoriseerde voertuigen (waaronder ook bromfietsen) te parkeren binnen de parken. Een uitzondering geldt voor het plaatsen van bromfietsen op het plantsoen grenzend aan de Veenderweg te Ede. Parkeren dient te geschieden op de daartoe door de gemeente opengestelde openbare parkeerplaatsen. Copyright ¬© 2011-2012. All Rights Reserved.