Vissen en parkeren aan de Slenk in de wijk Kernhem

 

Beste visser,

In de wijk Kernhem word gewerkt aan het aanleggen van nieuwe infrastructuur en nieuwbouw woningen.
Er rijden vrachtwagens met hun zware trailers af en aan om de bouw te verwezenlijken.
Terwijl de bouw in de wijk doorgaat, worden er ook al huizen opgeleverd en sommige zijn inmiddels bewoond.
Om nieuwe bewoners van het bouwverkeer te ontlasten, moeten de vrachtwagens over de bouwweg
rondom De Slenk (water in de wijk Kernhem) naar de bouw toe rijden.
Deze weg zal hoogstwaarschijnlijk worden afgesloten voor overig verkeer.

Hengelsport.
De Slenk is inmiddels een geliefd viswater voor de hengelsport en het vissen word er (tot op heden)
toegestaan.

Zeker in deze tijd is het prettig om af en toe een frisse neus te halen en even een hengeltje uit te gooien. Veel vissers komen uit de buurt maar er komen er ook met de auto en parkeren deze op de bouwweg langs De Slenk.

Gevaar.

De wijk Kernhem is een wijk in aanbouw en is officieel alleen toegankelijk voor personen en verkeer die met de bouw te maken hebben. De gemeente Ede en de vereniging VOP maken zich zorgen over de veiligheid van de wandelaars, de hengelaars die aan Slenk zitten te vissen en het zware vrachtverkeer dat over de bouwweg moet rijden. Doordat er geregeld auto's op de bouwweg geparkeerd staan, moet het bouwverkeer uitwijken met alle gevolgen van dien.

Parkeren.
Bouwverkeer dient te allen tijde doorgang te hebben dus auto’s kunnen niet op de rijbaan geparkeerd worden. Het afsluiten van de bouwweg rondom de Slenk voor al het personenverkeer zou de makkelijkste optie zijn om te voorkomen dat er een personenauto op de weg geparkeerd zal staan. De vraag is of dit voor de vissers wenselijk is. De gemeente en de vereniging VOP hebben ervoor gekozen om samen te kijken naar een oplossing voor het parkeerprobleem. Gekozen is voor de navolgende maatregelen.

Maatregelen.
- Er mag tussen 7.00 uur en 17.00 uur niet meer worden geparkeerd op de bouwweg rondom De Slenk.
- *Op strategische plekken komen parkeerverbodsborden en informatieborden te staan.
- *Er komt een tijdelijke parkeerstrook langs de lange zijde van De Slenk waarop geparkeerd mag worden.
     Ook mag er op de kopse kant in de berm langs De Slenk worden geparkeerd.

- Visspullen laden en lossen is toegestaan.
- Fietsen of ander materiaal dienen niet op de bouwweg maar in de berm te staan.

*De besproken maatregelen (zie locatiefoto) zullen op korte termijn door de gemeente worden aangebracht.

ipgfdjakcgccmcmc.jpg

De genomen maatregelen kunnen alleen een bijdrage leveren aan uw en onze veiligheid, als we deze ook
allemaal nakomen.

De gemeente zal op de gemaakte afspraken gaan handhaven!!!

Tot slot.
De maatregelen die het kabinet heeft moeten nemen om de Coronacrisus onder controle te krijgen zijn noodzakelijk en treffen ons allemaal. De lente staat voor de deur en vele van u willen niets liever dan lekker naar buiten gaan. Vissen is zeker nu een geliefde vrijetijdsbesteding. Dit is begrijpelijk maar de kans op het overdragen van het Coronavirus is nog zeker aanwezig.

Vandaar dat wij u nogmaals vragen om de volgende maatregelen in acht te nemen;
- Ga in je eentje vissen (gezindsleden uitgezonderd).

- Kies je stekken liefst in landelijk gebied, zodat je weinig andere mensen tegenkomt.

- Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter.

Alleen zo kunnen we samen het Coronavirus overwinnen. Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.